Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotikler ve Postbiyotikler Oksidatif Stresi Azaltır

Probiyotikler ve postbiyotikler, modern tıbbın önemli ilgi alanlarından biri haline gelmiş durumda. Yapılan son araştırmalar, bu iki maddenin, oksidatif stres ve iltihaplanma gibi sağlık sorunları üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle bağırsak iltihabi hastalıklarına (IBD) karşı etkili olabilecek bu bileşenlerin, çeşitli deneyler ve bilimsel çalışmalarla desteklendiği gözlemlenmiştir.

88 farklı Lactobacillus ve Bifidobacterium suşu, antioksidan aktiviteleri açısından test edilmiştir. Çalışmada kullanılan erkek C57BL/6 fareleri, dört deneme grubuna ayrıldı: yüksek yağlı diyet (HFD) + PBS, HFD + DSS, HFD + DSS + 109 cfu/ml probiyotik ve HFD + DSS + 109 cfu/ml postbiyotik. Fenotipik indeksler ve patolojik skorlar değerlendirildi. NF-kB ve Nrf2 sinyal yollarıyla ilişkili genlerin ve oksidan/antioksidan aktivitelerle ilişkili enzimlerin ve proenflamatuar/inflamatuar sitokinlerin ekspresyonu incelendi.

Probiotik ve Postbiotiklerin Etkileri

DSS’ye maruz kalan gruplarla karşılaştırıldığında, DSS ile birlikte probiyotik ve postbiyotik karışımları ile tedavi edilen fareler, DSS’nin fenotipik özellikler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletti. Bu tedavi, Nrf2 ve NF-kB ile ilişkili moleküler indekslerde de gözle görülür iyileşmeler sağladı. Özellikle postbiyotik bileşenin daha belirgin bir etki gösterdiği tespit edildi.

Gen Ekspresyonu ve Enzim Aktivitesi

Probiyotik ve postbiyotik tedavileri, NF-kB ve Nrf2 sinyal yollarına bağlı genlerin ekspresyonunu olumlu yönde etkiledi. Ayrıca, oksidan/antioksidan aktivitelerle ilişkili enzimlerin ve proenflamatuar/inflamatuar sitokinlerin seviyelerinde de iyileşme gözlendi. Bu bulgular, probiyotik ve postbiyotiklerin sadece bağırsak sağlığı üzerinde değil, genel sağlığın korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Somut Çıkarımlar

– Probiyotik ve postbiyotiklerin, bağırsak iltihabi hastalıklarını (IBD) hafifletici etkileri bulunmaktadır.
– Bu bileşenler, yüksek yağlı diyetin neden olduğu oksidatif stresi azaltmada etkilidir.
– NF-kB ve Nrf2 sinyal yolları üzerindeki olumlu etkileri ile dikkat çekmektedirler.

Bu çalışma, probiyotik ve postbiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerindeki potansiyel faydalarını vurgularken, özellikle postbiyotiklerin daha güçlü etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Klinikte bu maddelerin kullanımı, bağırsak iltihabi hastalıkları ve oksidatif stresle mücadelede yeni bir çığır açabilir.

Orijinal Makale: Sci Rep. 2024 May 21;14(1):11560. doi: 10.1038/s41598-024-62441-0.

Popüler Gönderiler