Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotiklerin Ağız Kanseri Üzerindeki Etkileri Araştırılıyor

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, probiyotik bakterilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Özellikle, Lactobacillus acidophilus’un ağız kanseri olarak bilinen oral skuamöz hücreli karsinom (OSCC) hücrelerine karşı antiproliferatif etkisi dikkat çekmektedir. Bu çalışma, L. acidophilus ile birlikte Streptococcus mutans’ın bu etkileşimlerini ve OSCC üzerindeki potansiyel etkilerini incelemiştir.

Lactobacillus acidophilus’un Antiproliferatif Etkisi

Araştırmacılar, insan baş ve boyun skuamöz hücreli karsinoma hücreleri olan HNO97 hücre hattına L. acidophilus ve S. mutans’ı ayrı ayrı ve birlikte maruz bıraktılar. Yapılan MTT deneyi, L. acidophilus’un HNO97 hücrelerinin canlılığını %53-56 oranında azalttığını göstermiştir. Ayrıca, her iki bakteri türü de HNO97 hücrelerine yapışma göstermiştir.

Apoptozis Mekanizmalarının Anlaşılması

Konfokal mikroskopi ve Nexin boyama yöntemleri kullanılarak yapılan analizler, L. acidophilus ve S. mutans’ın hücre ölümüne yol açan apoptozisi tetiklediğini ortaya koymuştur. TRAIL (tümör nekroz faktörü ile ilişkili apoptoz indükleyici ligand) gen ve protein ekspresyonu, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ve kantitatif enzim bağlı immünosorbent deneyi ile incelenmiştir. İki bakteri türünün birlikte bulunduğu ortamda TRAIL gen ekspresyonu yaklaşık 17 kat artmıştır.

Değerli Çıkarımlar

  • L. acidophilus, OSCC hücrelerinin büyümesini önemli ölçüde azaltabilir.
  • Apoptozis mekanizması, TRAIL yoluyla tetiklenmektedir ve bu süreç S. mutans tarafından etkilenmemektedir.
  • Bu bulgular, L. acidophilus’un potansiyel terapötik kullanımı için daha fazla araştırma yapılmasını teşvik edebilir.

Çalışmanın sonuçları, probiyotik L. acidophilus’un, ağız kanseri hücreleri üzerinde antiproliferatif etkisi olduğunu ve bu etkinin S. mutans’ın varlığından etkilenmediğini göstermektedir. Bu, probiyotiklerin kanser tedavisinde potansiyel bir rol oynayabileceğine dair umut verici bir gelişmedir.

Orijinal Makale: Int Dent J. 2024 Apr 27:S0020-6539(24)00103-5. doi: 10.1016/j.identj.2024.03.017. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler