Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotiklerin Etkinliği Genetik Varyasyon ile Belirleniyor

Probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir araştırılmakta ve özellikle normal mikrobiyotanın bozulduğu durumlarda ev sahibi-mikrop etkileşimlerini düzenleyerek sağlık iyileştirmeleri sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak, probiyotiklerin etkinliği konusunda elde edilen kanıtlar tutarsız olup, bireyler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, yaklaşık %20 oranında nüfusta bulunan ve mukozal α(1,2)-fukozile glikanların üretimini etkileyen yaygın bir genetik varyantın, yaygın olarak kullanılan probiyotiklerin kalıcılığında gözlemlenen bireysel farklılıkları açıklayıp açıklayamayacağı araştırılmıştır.

Fare modeli kullanarak, α(1,2)-fukozile glikan salgılama (Fut2WT veya Fut2KO) durumu değişken farelerde Bifidobacterium türlerinin (infantis, breve ve bifidum) bolluğu ve kalıcılığı incelenmiştir. Fut2WT ve Fut2KO fareler arasında, normal bağırsak mikrobiyotası özelliklerinde önemli farklılıklar gözlemlenmiş ve Fut2WT farelerinin α(1,2)-fukozile glikanları kullanabilen türlerle zenginleştiği görülmüştür.

Antibiyotik Maruziyeti ve Probiyotik Kalıcılığı

Antibiyotik maruziyetinden sonra, sadece Fut2WT farelerinde α(1,2)-fukozile glikanları içselleştirebilen bir tür olan Bifidobacterium infantis’in kalıcı olarak yerleştiği gözlenmiştir. Ancak, B. breve ve Bifidobacterium bifidum türleri α(1,2)-fukozile glikanları içselleştiremedikleri için bu farklılıkları göstermemişlerdir. Bu sonuçlar, Fut2WT farelerinde B. infantis’in daha kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Komensal Mikrobiyota ve Genetik Varyasyonun Etkisi

İntakt komensal mikrobiyotaya sahip farelerde, salgılama durumu ve B. infantis kalıcılığı arasındaki ilişki tersine dönmüş ve Fut2KO farelerinde B. infantis’in daha kalıcı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgular, yaygın bir genetik varyasyon ile antibiyotik maruziyeti arasındaki etkileşimin, B. infantis’in alıcı bağırsakta dinamiklerini belirlemede önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Öneriler ve Çıkarımlar

– Antibiyotik sonrası probiyotik kullanımı, genetik varyasyonlara göre düzenlenmelidir.
– Bifidobacterium infantis’in kalıcılığı, α(1,2)-fukozile glikan üretim kapasitesi ile ilişkilidir.
– Fut2WT bireyleri, antibiyotik sonrası probiyotik kullanımında daha dikkatli olmalıdır.

Bulgularımız, yaygın bir genetik varyasyon ve antibiyotik maruziyeti arasındaki etkileşimin, probiyotiklerin kalıcılığına ve etkinliğine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, Bifidobacterium infantis gibi yaygın olarak kullanılan probiyotik türlerine verilen yanıtların neden bireyler arasında farklılık gösterdiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Orijinal Makale: ISME J. 2024 Jun 19:wrae107. doi: 10.1093/ismejo/wrae107. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler