Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Proksimal Gastrektomi Erken Evre Mide Kanserinde Üstünlük Sağlıyor

Erken mide kanserinde üst mide bölgesine yönelik tedavi seçenekleri arasında proksimal gastrektomi (PG-DTR) ve total gastrektomi (TG) bulunmaktadır. Bu çalışmada, PG-DTR’nin perioperatif, vücut kompozisyonu, beslenme ve hayatta kalma sonuçları TG ile karşılaştırıldı. 2015-2019 yılları arasında üst midede evre I mide kanseri tanısı konmuş 506 hasta incelendi.

Proksimal gastrektomi (PG-DTR), erken mide kanseri tedavisinde total gastrektomiye (TG) alternatif olarak sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, PG-DTR ve TG’nin perioperatif, vücut kompozisyonu, beslenme ve hayatta kalma sonuçlarını karşılaştırmaktır. 2015-2019 yılları arasında üst midede evre I mide kanseri tanısı konmuş 506 hasta incelendi.

Çalışmanın Yöntemleri

Çalışmada, 506 hasta PG-DTR ve TG gruplarına ayrıldı. Kliniko-patolojik, perioperatif, vücut kompozisyonu, beslenme ve hayatta kalma sonuçları karşılaştırıldı. PG-DTR grubu 197 (%38.9) ve TG grubu 309 (%61.1) hastadan oluşuyordu.

Çalışmanın Bulguları

PG-DTR grubunda erken komplikasyon oranı daha düşüktü (p=0.041). Ayrıca, anemi ve vitamin B12 eksikliği tanısı ve bu eksikliklerin yerine konması TG grubuna göre daha azdı (tümü p

Pratik Sonuçlar

Çalışmadan elde edilen bulgular, PG-DTR’nin TG’ye göre çeşitli avantajlar sunduğunu göstermektedir:

  • Daha az erken komplikasyon oranı.
  • Daha düşük anemi ve vitamin B12 eksikliği insidansı.
  • Ameliyat sonrası visseral yağ miktarının daha iyi korunması.
  • Daha yüksek hemoglobin seviyeleri.

Bu sonuçlar, PG-DTR’nin erken mide kanseri tedavisinde daha az komplikasyon, daha iyi beslenme durumu ve benzer hayatta kalma oranları ile TG’ye üstünlük sağladığını göstermektedir. Dolayısıyla, PG-DTR, TG’ye kıyasla üstün bir alternatif tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

Orijinal Makale: Cancer Res Treat. 2024 Jul 3. doi: 10.4143/crt.2024.319. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler