Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Protein ve BCAA+Vitamin D Takviyesi, Sleeve Gastrektomi Sonrası Kas Kütlesini Koruyor

Kilo kaybı bariyatrik cerrahisi olan sleeve gastrektomi sonrası, yağsız vücut kütlesinin korunması hastalar için önemli bir hedeftir. Yapılan yeni bir çalışma, whey protein ile birlikte dallanmış zincirli amino asitler (BCAA’lar) ve vitamin D’nin (P+BCAA+Vit.D) takviyesi ile sadece protein takviyesinin karşılaştırmasını yaparak bu konuda önemli bulgular sunmaktadır.

Kilo kaybı cerrahisi sonrası hastalar genellikle yağ kütlesi kaybederken, yağsız vücut kütlesinde de azalma yaşarlar. Bu durum, kas gücünde gözle görülür bir düşüşe neden olabilir. Çalışmada, P+BCAA+Vit.D takviyesinin, sadece protein takviyesine göre bu kaybı ne ölçüde azalttığı incelendi.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemleri

Çalışmanın amacı, sleeve gastrektomi sonrası ilk ayda P+BCAA+Vit.D takviyesinin yağ kütlesi (FM), yağsız vücut kütlesi (FFM) ve kas gücü (MS) üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu amaçla, 57 hasta iki gruba ayrıldı; bir grup P+BCAA+Vit.D takviyesi alırken, diğer grup sadece protein takviyesi aldı. Katılımcıların toplam vücut ağırlığı (TBW), FM, FFM ve MS değerleri operasyon öncesi ve sonrası ölçüldü.

Sonuçlar

Çalışma sonuçlarına göre, P+BCAA+Vit.D takviyesi alan grupta yağ kütlesi kaybı (%18.5) protein grubu (%13.2) ile karşılaştırıldığında daha fazla oldu. Ayrıca, P+BCAA+Vit.D grubu, yağsız vücut kütlesi kaybında (%4.1) ve kas gücündeki düşüşte (%3.8) protein grubuna (%11.4 ve %18.5) göre daha düşük oranlar gösterdi. Klinik durumlarında ise her iki grupta da belirgin bir değişiklik gözlemlenmedi.

Çıkarımlar

Çalışma, P+BCAA+Vit.D takviyesinin, sleeve gastrektomi sonrası yağsız vücut kütlesi kaybını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. İşte okuyucular için bazı somut çıkarımlar:

  • P+BCAA+Vit.D takviyesi, yağsız vücut kütlesinin korunmasına yardımcı olabilir.
  • Bu takviye, kas gücündeki düşüşü azaltmada etkilidir.
  • Yağ kütlesi kaybı P+BCAA+Vit.D takviyesi ile daha belirgin olabilir.
  • Klinik durum üzerinde olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

Sonuç olarak, P+BCAA+Vit.D takviyesi, sleeve gastrektomi sonrası yağsız vücut kütlesi ve kas gücünün korunmasında daha etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Orijinal Makale: Nutrients. 2024 May 11;16(10):1448. doi: 10.3390/nu16101448.

Popüler Gönderiler