Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pseudoalteromonas piscicida 2515’in Genomik ve Antibakteriyel Özellikleri İncelendi

Deniz bakterilerinin probiyotik özellikleri üzerine yapılan araştırmalar, akvakültür sektöründe önemli bir potansiyele işaret ediyor. Bu bağlamda, Pseudoalteromonas piscicida 2515 suşunun genetik ve antibakteriyel yapısı, geniş bir yelpazede anti-Vibrio özellikleri göstermesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, P. piscicida 2515’in genel genomik özellikleri ve probiyotik potansiyeli detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

Pseudoalteromonas piscicida 2515, Litopenaeus vannamei’nin kültür suyundan izole edilmiştir ve geniş spektrumlu anti-Vibrio özellikleri ile potansiyel bir deniz probiyotiği olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bu bakteriyel suşun genomik bilgisi sınırlıdır. Yapılan çalışmada, P. piscicida 2515’in genel genomik özellikleri ve probiyotik özellikleri analiz edilmiştir.

Genomik Özellikler

P. piscicida 2515’in tam genom dizisi bir kromozom ve bir plazmid içermekte olup, toplam uzunluğu 5,541,406 bp ve G + C içeriği %43.24’tür. Toplamda 4679 protein kodlayan gen tespit edilmiştir. Genom madenciliği araçları kullanılarak çeşitli yapışma ile ilgili genler, amino asit ve vitamin metabolizması ve biyosentez genleri ile stres yanıtı genleri bulunmuştur. Ayrıca, kitosan, bromosiklik peptitler, lantibiyotikler ve saktibiyotikler kodlayan genlerin varlığı, P. piscicida 2515 suşunun güçlü antibakteriyel aktivitesini göstermektedir.

Antibakteriyel Mekanizmalar

Vibrio anguillarum ile kokültürde, P. piscicida 2515 yüzeyinde bulunan vezikül/pilus benzeri yapılar gözlenmiş ve bu yapılar muhtemelen bakterisidal aktivitesine katılmaktadır, bu da bir antibakteriyel mekanizma olarak temsil edilmektedir. Ek olarak, 16 hemolitik gen ve tetrasiklin, florokinolon ve karbapenem dahil olmak üzere 3 antibiyotik direnç geninin anotasyonu yapılmıştır, ancak enterotoksin FM (entFM), sereulid (ces) ve sitotoksin K kodlayan virülans genleri tespit edilmemiştir.

Güvenlik Değerlendirmeleri

P. piscicida 2515’in güvenlik özelliklerini doğrulamak için daha fazla test yapılmalıdır. Bu testler arasında uzun vadeli toksikoloji testleri, ekotoksikolojik değerlendirme ve antibiyotik direnci transfer riski değerlendirmesi bulunmaktadır. Çalışmamız, P. piscicida 2515’in probiyotik özellikleri ve antibakteriyel mekanizması hakkında yeni bir anlayış sunmakta ve su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanabilirliği için teorik bilgi sağlamaktadır.

Kullanıcı Çıkarımları

• P. piscicida 2515’in güçlü antibakteriyel özellikleri, akvakültürde Vibrio türleriyle mücadelede kullanılabilir.
• Genomik analizler, bakterinin çeşitli yararlı metabolik yollarını ortaya koymuştur.
• Uzun vadeli güvenlik testleri yapılmadan geniş çapta kullanımı önerilmemektedir.
• Antibiyotik direnç genlerinin varlığı, dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.

Orijinal Makale: Antonie Van Leeuwenhoek. 2024 May 29;117(1):84. doi: 10.1007/s10482-024-01974-w.

Popüler Gönderiler