Radyoterapiyi Nasıl Daha Etkili Hale Getirebiliriz?

Bilim adamları, enerji üreten merkez olan mitokondrinin kanser hücrelerindeki hareketlerini radyoterapiye karşı dirençle ilişkilendiren moleküler bir yol belirlediler.

Bu, daha iyi kanser tedavilerine yol açabileceklerini söylüyorlar.

Bilim insanları mitokondriyi kontrol eden yolu hedeflemenin, radyoterapinin etkinliğini artırabileceğini söylüyorlar.

Daha önce yapılan çalışmalarda, Arf6-AMP1-PRKD2 olarak adlandırılan yolun, kanser invazivliğinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuş olmasına rağmen, tedavi direnciyle ilişkisi belirsiz kalmıştı.

Agresif meme kanseri hücrelerini inceleyerek, Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Arf6-AMP1-PRKD2’nin hücreler içindeki mitokondri hareketini kontrol ettiğini buldular.

Yol, mitokondrinin “dağılmasını” ve hücrelerin çevresine doğru hareket etmesini mümkün kılıyor.

Ekip, yolu bloke etmenin enerji üreten yapıların hücrelerin merkezinde toplanmasına neden olduğunu fark etti. Sonrasında mitokondri, reaktif oksijen türleri (ROS) olarak bilinen aşırı miktarda stabil olmayan oksijen bakımından zengin moleküller üretmeye ve salmaya başladı.

ROS molekülleri kanserde iki ucu keskin bir kılıçtır; Belli bir seviyeye kadar, kanser invazivliğini destekler, fakat miktarlar aşırı olduğunda kanser hücrelerini öldürürler.

ROS, mitokondri hareketi ve integrin

İyonize edici radyasyon kullanan radyoterapinin tümörleri küçültebilmesi ya da ortadan kaldırabilmesinin bir nedeni de ROS üretimini kanser hücreleri içinde arttırmasıdır.

Bununla birlikte, bazı kanserler, hücrelerdeki moleküller için bir tolerans geliştirdiği için kanser hücrelerinde ROS’u artırarak çalışan radyoterapiye ve diğer tedavilere dirençli hale gelir.

Bu hareketin çeşitli koşullar altında gerçekleştiği bilinmektedir. Örneğin beyaz kan hücreleri, bir patojen veya potansiyel olarak zararlı bir madde gibi bir hedefe doğru hareket ettiğinde, mitokondri, arka uçlarında toplanır.

Diğer yandan, invaziv kanser hücrelerinde, “güç merkezleri” hücrenin önde gelen kenarına toplanır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Integrin adı verilen bir protein de kanser invazivliğinde rol oynar gibi görünmektedir. Protein normal olarak hücre zarında oturur ve hücreyi hücreleri çevreleyen ve dokuları bir arada tutan maddelerin matrisine yapışmasına yardımcı olur.

Yeni çalışma, ROS, hücrelerdeki mitokondriyal dinamiğin ve integrinin invaziv kansere nasıl bağlanabileceğine daha derin bir bakış attı.

Araştırmacılar, invaziv meme kanseri hücrelerinde bir dizi deney gerçekleştirdi. ROS üretimini ve çeşitli molekülleri floresan işaretleyicilerle etiketleyerek hücrelerdeki mitokondri hareketini izlediler.

Daha sonra kanser invazivliğine bağlı bazı molekülleri tıkadılar ve bu mekanizmalara ne olduğunu gözlemlediler. Arf6-AMP1-PRKD2 yolunu bu şekilde tespit ettiler.

Sonuçlar, yolun kanser hücresinde geri dönüşüm integrinine yardımcı olduğunu ve bunun hücre zarında bir “yapışma kompleksi” oluşturmasına neden olduğunu ortaya çıkardı. Sonunda, bu mitokondrinin hücrenin kenarına hareketini tetikledi.

Bununla birlikte, yolu bloke etmek mitokondriyi kenarı değil kanser hücresinin ortasında topladı ve invazivliği azalttı.

Ekip daha sonra, mitokondrilerin hücrelerini öldüren aşırı miktarda ROS molekülü üretmesine yol açan merkezde toplandığını gösterdi.

Yazarlara göre, “Bu bulgular, hem invazif aktivite hem de yüksek invaziv kanserlerin ROS’una toleransı açısından önemli görünen hücre hareketleri ve mitokondriyal dinamikleri arasındaki yeni bir moleküler bağ olduğunu göstermektedir.”

MedicalNewsToday, Cancer: Scientists reveal how to boost radiotherapy, 2018

Referans:

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05087-7

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver