Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Remicade Nedir?

Remicade, infliksimab içeren ve tümör nekroz faktörü (TNF) inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait reçeteli bir ilaçtır. Remicade, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-alfa) adı verilen bir proteini hedefleyerek ve bloke ederek çeşitli otoimmün durumları tedavi etmek için kullanılan bir bağışıklık bastırıcı ilaçtır. Remicade, TNF-alfaya bağlanarak ve onun aktivitesini inhibe ederek çalışır. TNF-alfa, bağışıklık tepkisinde yer alan ve otoimmün hastalıklarda iltihaplanmaya neden olan bir sitokindir. Remicade, TNF-alfayı bloke ederek inflamasyonu azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olur.

Remicade, romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan spondilit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, plak sedef hastalığı ve pediatrik inflamatuar bağırsak hastalığı dahil olmak üzere birçok otoimmün durumun tedavisi için onaylanmıştır. Diğer geleneksel tedaviler etkisiz olduğunda veya kötü tolere edildiğinde reçete edilir. Remicade’ın bir sağlık uzmanının rehberliğinde reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Özel durumunuzu değerlendirecekler, Remicade’ın sizin için uygun olup olmadığını belirleyecekler ve kişiselleştirilmiş tavsiye ve izleme sağlayacaklardır.

Remicade Ne İçin Kullanılır?

Remicade, çeşitli otoimmün durumların tedavisinde kullanılır:

 • Romatoid Artrit
 • Psoriatik Artrit
 • Ankilozan Spondilit
 • Crohn Hastalığı
 • Ülseratif Kolit
 • Plak Sedef Hastalığı
 • Pediyatrik Enflamatuvar Bağırsak Hastalığı

Remicade’ın özel durumunuzu değerlendirebilecek ve Remicade’ın sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Durumunuzun türü ve ciddiyeti, önceki tedavi yanıtları ve olası kontrendikasyonlar gibi faktörleri dikkate alacaklardır.

Remicade Nasıl Kullanılır?

Remicade, intravenöz (IV) infüzyon yoluyla uygulanır. Remicade kullanımıyla ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

Uygulama: Remicade tipik olarak bir klinikte, hastanede veya infüzyon merkezinde bir sağlık uzmanı tarafından uygulanır. İnfüzyon, belirli bir süre boyunca doğrudan bir damara iletilir.

Dozaj ve sıklık: Remicade infüzyonlarının dozu ve sıklığı, tedavi edilen spesifik duruma, ilaca bireysel yanıta ve sağlık uzmanınızın tavsiyesine bağlıdır. Tipik olarak infüzyonlar, ilk yükleme dozlarını takiben idame infüzyonları ile düzenli aralıklarla verilir.

İlaç öncesi: İnfüzyondan önce, sağlık uzmanınız infüzyon reaksiyonları riskini azaltmak için antihistaminikler veya kortikosteroidler gibi ön ilaçlar verebilir.

İnfüzyon süresi: İnfüzyon süresi değişebilir, ancak genellikle birkaç saat sürer. İnfüzyon sırasında, güvenliğinizi sağlamak ve herhangi bir yan etki olup olmadığını izlemek için sağlık uzmanları tarafından izleneceksiniz.

Tedavi programı: Remicade infüzyonları genellikle tedavi edilen duruma bağlı olarak her 4 ila 8 haftada bir gibi belirli aralıklarla planlanır. Tedavi programı, bireysel ihtiyaçlarınıza ve ilaca verdiğiniz cevaba göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir.

Sürekli izleme: Remicade tedavisi sırasında etkinliğini değerlendirmek, potansiyel yan etkileri izlemek ve genel sağlığınızı değerlendirmek için düzenli izleme önemlidir. İzleme sürecinin bir parçası olarak kan testleri ve diğer değerlendirmeler yapılabilir.

Tedavi süresi: Remicade genellikle kronik durumlar için uzun süreli bir idame tedavisi olarak kullanılır. Tedavi süresi, yanıtınıza ve tedavi edilen özel duruma göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir.

Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan talimatları izlemeniz ve önerilen tedavi planına uymanız önemlidir. Remicade’ın uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kişisel rehberlik için sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.

Remicade’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Remicade bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Herkes bu yan etkileri yaşamasa da, bunların farkında olmak önemlidir:

 • infüzyon reaksiyonları
 • enfeksiyonlar
 • alerjik reaksiyonlar
 • enjeksiyon yeri reaksiyonları
 • kan bozuklukları
 • karaciğer hasarı
 • kalp yetmezliği

Bu yan etkilerin kapsamlı olmadığını ve bireysel deneyimlerin değişebileceğini not etmek önemlidir. Endişelerinizi veya olası yan etkileri sağlık uzmanınızla görüşmeniz çok önemlidir. Size daha ayrıntılı bilgi verebilir, ilaca verdiğiniz yanıtı izleyebilir ve sahip olabileceğiniz belirli soruları yanıtlayabilirler.

Remicade Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Remicade diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bu, sağlık uzmanınızın potansiyel etkileşimleri değerlendirmesine ve uygun önerilerde bulunmasına yardımcı olacaktır. Potansiyel etkileşimlerle ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Bağışıklık Sistemini Etkileyen İlaçlar
 • Canlı Aşılar
 • Biyolojik Tedaviler
 • Enfeksiyon Riskini Artıran İlaçlar
 • Hepatotoksik İlaçlar
 • Kalp Fonksiyonunu Etkileyen İlaçlar

Güvenliğinizi sağlamak ve tedavi planınızı optimize etmek için aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız çok önemlidir. En güncel bilgilere sahip olacaklar ve özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

Remicade Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Remicade herkes için uygun olmayabilir ve kullanımına dikkatle yaklaşılması veya kaçınılması gereken bazı durumlar vardır. Remicade tedavisine başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve altta yatan herhangi bir durumu sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Remicade’ın önerilmeyebileceği bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon: Remicade veya bileşenlerinden herhangi birine karşı şiddetli alerjik reaksiyon göstermiş kişilerde Remicade kullanılmamalıdır.

Aktif enfeksiyonlar: Remicade, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır ve enfeksiyon riskini artırabilir. Aktif tüberküloz (TB) dahil olmak üzere aktif, şiddetli veya kronik enfeksiyonu olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Sepsis: Remicade, şiddetli ve yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon olan sepsis hastalarında kullanılmamalıdır.

Canlı aşılarla bağışıklama: Remicade aşılara, özellikle canlı aşılara verilen yanıtı etkileyebilir. Remicade tedavisi sırasında genellikle canlı aşılardan kaçınılması önerilir. Özel aşılama önerilerini sağlık uzmanınızla görüşün.

Kalp yetmezliği: Remicade, kalp yetmezliği semptomlarını kötüleştirebilir veya duyarlı kişilerde yeni kalp yetmezliği başlangıcına yol açabilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Hepatit B enfeksiyonu: Remicade, enfeksiyonu olan veya enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde hepatit B virüsünü yeniden aktive edebilir. Hepatit B öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır ve ek izleme veya antiviral tedavi gerekebilir.

Hamilelik ve emzirme: Remicade’ın hamilelik ve emzirme dönemindeki güvenliliği tam olarak kanıtlanmamıştır. Hamilelik veya emzirme döneminde yalnızca açıkça gerekliyse ve sağlık uzmanınızla potansiyel riskler ve faydalar tartışıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Pediyatrik kullanım: Remicade’ın pediyatrik hastalardaki güvenliliği ve etkililiği, tedavi edilen spesifik duruma bağlı olarak değişir. Dikkatle ve pediatrik hastaların tedavisinde deneyimli bir sağlık uzmanının tavsiyelerine göre kullanılmalıdır.

Bunların genel hususlar olduğunu ve Remicade kullanma kararının sağlık uzmanınıza danışılarak verilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Remicade’ın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için bireysel tıbbi geçmişinizi, mevcut sağlık durumunuzu ve özel ihtiyaçlarınızı dikkate alacaklardır.

Remicade Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Remicade kullanırken, güvenli ve etkili tedavi sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Bu hususları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir:

Tıbbi değerlendirme: Remicade, özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve olası kontrendikasyonları değerlendirebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmeli ve uygulanmalıdır. Remicade’ın sizin için uygun olup olmadığına karar vereceklerdir.

Endikasyon ve doz: Remicade, spesifik otoimmün durumlar için endikedir. İnfüzyonların dozajı ve sıklığı, durumunuza ve tedaviye yanıtınıza göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Tipik olarak intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

Uygulama: Remicade infüzyonları genellikle bir sağlık uzmanı tarafından bir klinikte, hastanede veya infüzyon merkezinde verilir. İnfüzyon işlemi birkaç saat sürebilir ve infüzyon sırasında ve sonrasında izleneceksiniz.

İlaç öncesi: Sağlık uzmanınız, infüzyon reaksiyonları riskini azaltmak için Remicade infüzyonundan önce antihistaminikler veya kortikosteroidler gibi ön ilaçlar uygulayabilir.

İzleme: Remicade tedavisi sırasında etkinliğini değerlendirmek, olası yan etkileri izlemek ve genel sağlığınızı değerlendirmek için genellikle düzenli izleme önerilir. İzleme sürecinin bir parçası olarak kan testleri ve diğer değerlendirmeler yapılabilir.

Potansiyel yan etkiler: Remicade ile ilişkili potansiyel yan etkilerin farkında olun ve herhangi bir yeni veya ilgili semptomu sağlık uzmanınıza bildirin. Yan etkileri yönetme konusundaki talimatlarına uyun ve ciddi alerjik reaksiyonlar için derhal tıbbi yardım alın.

Eşzamanlı ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu, etkileşim potansiyelini değerlendirmelerine ve uygun önerilerde bulunmalarına yardımcı olur.

Aşılar: Aşı geçmişinizi ve aşılama durumunuzu sağlık uzmanınızla görüşün. Remicade tedavisine başlamadan önce bazı aşıların uygulanması gerekebilirken, tedavi sırasında canlı aşılardan genellikle kaçınılır.

Hamilelik ve emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, Remicade’ın potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşün. Bireysel durumunuza göre rehberlik sağlayacaklardır.

Her zaman sağlık uzmanınız tarafından sağlanan talimatları ve ilaç prospektüsünü takip edin. Remicade ile tedavinizden mümkün olan en iyi sonucu almak için durumunuzdaki herhangi bir endişeyi veya değişikliği açıkça iletin.

Remicade’ın Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Remicade, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Remicade Konsantre IV İnfüzyon Çözeltisi Hazırlamak İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 100 mg 1 flakon ambalaj perakende satış fiyatı 5242,51 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler