Saccharomyces Boulardii Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

Saccharomyces boulardii, mantar türünden bir mayadır. Saccharomyces boulardii daha önce benzersiz bir maya türü olarak tanımlanmıştı. Ancak şimdi Saccharomyces cerevisiae (fırın mayası) türünden olduğuna inanılıyor. Saccharomyces boulardii ilaç olarak kullanılır.

Saccharomyces boulardii en yaygın olarak çocuklardaki rotaviral ishal, gastrointestinal’in (GI) neden olduğu ishal, yetişkinlerde “kötü” bakterilerin neden olduğu aşırı şişkinlik ve ishal ile ilişkili diyare gibi ishalin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Ayrıca, antibiyotik kullanımından kaynaklanan ishalin önlenmesi ve tedavisinde de kullanılır.

Ne Kadar Etkili?

Doğal İlaçlar Kapsamlı Veri Tabanı, şu ölçütlere göre bilimsel kanıtlara dayanan etkinliği değerlendirmektedir: Etkili, muhtemel etkili, mümkün olduğunca etkili, mümkün olduğunca etkisiz, muhtemelen etkisiz, etkisiz ve etkinliği değerlendirmek için yeterli kanıt yok

SACCHAROMYCES BOULARDII için etkinlik dereceleri aşağıdaki gibidir:

Muhtemelen Etkili:

 • Antibiyotik alan kişilerde ishal: Araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin yetişkinlerde ve çocuklarda antibiyotik tedavisinin sebep olduğu ishalin önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. 
 • İshal: Araştırma, Saccharomyces boulardii’nin besleme tüpü olan kişilerde ishali önleyebileceğini göstermektedir. Ayrıca, akut diyarenin bebeklerde ve çocuklarda devam edeceği sürenin yaklaşık 12 saat ile 1 gün arasında azalmasına yardımcı olur. Saccharomyces boulardii ayrıca persistan ishali olan çocuklarda ishal süresini kısalttığı görülmektedir.
 • Rotaviral ishal: Araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin bebeklere ve çocuklara verilmesinin, rotavirüsün neden olduğu diyare süresini yaklaşık 1 gün kısaltabildiğini göstermektedir.

Mümkün Olduğunca Etkili

 • Akne: Araştırma, Saccharomyces boulardii’nin ağız yoluyla alınmasının sivilce görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.
 • Clostridium difficile bakterilerinin neden olduğu ishal: Saccharomyces boulardii’nin antibiyotiklerle birlikte alınması, Clostridium difficile ile ilişkili diyarenin, nüks öyküsü olan kişilerde tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olduğu görünmektedir. Saccharomyces boulardii’nin antibiyotik ile birlikte alınması, Clostridium difficile ile ilişkili diyarenin ilk ataklarının önlenmesine de yardımcı olur. Ancak uzmanlar, ilk bölümleri önlemek için Saccharomyces’i kullanmanızı önermez.
 • Helikobakter pilori: Saccharomyces boulardii’nin standart H. pylori tedavisi ile birlikte ağızdan alınması, bu enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur. Tedavi için enfekte kalacak bir hasta için yaklaşık 12 kişinin Saccharomyces boulardii ile tedavi edilmesi gerekir. Saccharomyces boulardii alınması ayrıca standart H. pylori tedavisi ile ortaya çıkan ishal ve bulantı gibi yan etkilerin önlenmesine de yardımcı olur.
 • HIV ile ilgili ishal: Saccharomyces boulardii’nin ağızdan alınması HIV ile ilgili ishali azaltıyor gibi görünmektedir.
 • Gezgin  ishali: Saccharomyces boulardii’nin ağızdan alınması, gezgin ishaline engel oluyor gibi görünmektedir.

Muhtemelen Etkisiz

 • Erken doğmuş bebeklerde bağırsak yollarında hasar (Necrotizing enterocolitis; NEC): Araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin erken doğmuş bebeklere verilmesinin NEC veya ölümü herhangi bir nedenden dolayı önlemediğini göstermektedir.

Etkinliği Değerlendirmek İçin Yeterli Kanıt Yok

 • Amip enfeksiyonları (amebiasis): Erken araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin antibiyotiklerle birlikte ağız yoluyla alınmasının, amip enfeksiyonlu kişilerde ishal ve mide ağrısını azalttığını göstermektedir.
 • Crohn hastalığı: Saccharomyces boulardii alınması, Crohn hastalığı olan kişilerde bağırsak hareketlerinin sayısını azalttığı görülmektedir. Erken araştırmalar ayrıca Saccharomyces boulardii’nin mesalamin ile birlikte alınmasının Crohn hastalığı olan kişilerin daha uzun süre remisyonda kalmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak Saccharomyces boulardii’yi tek başına almak, Crohn hastalığı olan kişilerin daha uzun süre remisyonda kalmasına yardımcı görünmemektedir.
 • Kistik fibroz: İlk araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin ağız yoluyla alınmasının kistik fibrozlu kişilerin sindirim kanalındaki maya enfeksiyonlarını azaltmadığını göstermektedir.
 • İrritabl barsak sendromu (IBS): Araştırmalar, Saccharomyces boulardii almanın, diyare baskın ya da karma tip IBS’li insanlarda yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermektedir. Ancak Saccharomyces boulardii, mide ağrısı ya da şişkinlik gibi çoğu IBS semptomunu iyileştirmiyor gibi görünüyor.
 • Bebeklerde sarılık: Bazı bebeklerde yüksek bilirubin seviyelerine bağlı olarak doğumdan sonra sarılık gelişir. Saccharomyces boulardii’nin bebeklere verilmesi, bu bebeklerin az bir kısmında sarılığı önleyebilir ve fototerapi ihtiyacını azaltabilir. Ancak Saccharomyces boulardii’nin risk altındaki bebeklerde sarılık riskini azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir.
 • Ülseratif kolit: İlk araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin standart mesalamin tedavisine eklenmesinin, hafif-orta derecede ülseratif kolitli kişilerde semptomları azaltabileceğini göstermektedir.
 • Acıyan yara
 • Yüksek kolestorol
 • Kurdeşen
 • Laktoz intoleransı
 • Lyme hastalığı
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE)
 • Maya enfeksiyonları

Nasıl Etki Eder?

Saccharomyces boulardii’ye “probiyotik” denir, bakteri ve maya gibi bağırsaktaki hastalığa neden olan organizmalarla savaşmaya yardımcı olan dost bir organizmadır.

Saccharomyces boulardii Kullanmak Güvenli Mi?

Saccharomyces boulardii, 15 ay boyunca ağız yoluyla alındığında çoğu yetişkin için MUHTEMELEN GÜVENLİ’dir. Bazı insanlarda gaza neden olabilir. Nadiren, kan dolaşımından tüm vücuda (fungemi) yayılabilen mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.

Özel Önlemler ve Uyarılar:

Çocuklar: Saccharomyces boulardii, ağızdan uygun şekilde alındığında çocuklar için OLASI GÜVENLİDİR. Ancak, çocuklarda ishal Saccharomyces boulardii kullanılmadan önce bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Hamilelik ve emzirme: Hamileyseniz veya emziriyorsanız Saccharomyces boulardii almanın güvenliği hakkında yeterince güvenilir bilgi yoktur. Kullanmaktan kaçınmanız önerilir.

Zayıflamış bağışıklık sistemi: Saccharomyces boulardii almanın, kanda maya bulunması olarak bilinen fungemiye neden olabileceği konusunda bazı endişeler vardır. Gerçek Saccharomyces boulardii ile ilişkili fungemili vaka sayısını belirlemek zordur. Ancak, çok hasta olan ya da bağışıklık sistemini zayıflatan insanlar için risk büyük görünmektedir.

Maya alerjisi: Maya alerjisi olan kişiler, Saccharomyces boulardii içeren ürünlere alerjik olabilir ve bu ürünlerden kaçınmaları önerilir.

Farklı İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Mantar enfeksiyonları için kullanılan ilaçlar (Antifungaller)

Saccharomyces boulardii bir mantardır. Mantar enfeksiyonları için ilaçlar vücuttaki mantarları azaltmaya yardımcı olur. Saccharomyces boulardii’yi mantar enfeksiyonları için ilaçlarla birlikte almak Saccharomyces boulardii’nin etkinliğini azaltabilir. Mantar enfeksiyonu için kullanılan bazı ilaçlar flukonazol (Diflucan), caspofungin (Cancidas), itrakonazol (Sporanox) amfoterisin (Ambisome) şeklinde sayılabilir.

Bitkiler ve Takviye Gıdalarla Etkileşimi Var Mı?

Bitkiler ve takviye gıdalarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Yiyeceklerle Etkileşimi Var Mı?

Yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hangi Dozda Kullanılır?

Bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan dozlar aşağıdaki gibidir:

Yetişkinler

Ağızdan Alım

Antibiyotik alan kişilerde ishal için: 2 haftaya kadar günde 2-4 kez alınan 250-500 mg Saccharomyces boulardii kullanılır. Çoğu durumda, günlük dozlar 1000 mg’ı geçmez.

Clostridium difficile’nin neden olduğu ishal için: Nüksü önlemek için antibiyotik tedavisi ile birlikte 4 hafta boyunca günde iki kez 500 mg Saccharomyces boulardii kullanılır.

Helicobacter pylori’nin neden olduğu diyare için: 1-4 hafta boyunca günde 500-1000 mg Saccharomyces boulardii kullanılır.

HIV ile ilişkili ishal için: günde 3 gram Saccharomyces boulardii kullanılır.

Gezgin ishali için: 1 ay süreyle günlük 250-1000 mg Saccharomyces boulardii kullanılır.

Çocuklar

Ağızdan Alım

Antibiyotik alan insanlarda ishal: Antibiyotik süresince günde bir veya iki kez 250 mg Saccharomyces boulardii kullanılmıştır.

Genel ishal için: Akut diyare tedavisinde, 5 gün boyunca günde bir veya iki kez 250 mg Saccharomyces boulardii kullanılmıştır. İshalin tedavisi için 5 gün boyunca günde iki kez 1750 milyar ila 175 trilyon koloni oluşturan Saccharomyces boulardii kullanılmıştır. Tüple beslenen kişilerde ishalin önlenmesi için günde dört kez 500 mg Saccharomyces boulardii kullanılmıştır.

Rotaviral diyare için: 5 gün boyunca günde iki kez 200-250 mg Saccharomyces boulardii kullanılmıştır.

Diğer İsimler

Brewer’s Yeast (Hansen CBS 5926), Hansen CBS 5926, Levure de Boulangerie (Hansen CBS 5926), Probiotic, Probiotique, Saccharomyces, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces Cerevisiae, S. Boulardii.

Referanslar

 1. Remenova T, Morand O, Amato D, Chadha-Boreham H, Tsurutani S, Marquardt T. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial studying the effects of Saccharomyces boulardii on the gastrointestinal tolerability, safety, and pharmacokinetics of miglustat. Orphanet J Rare Dis 2015;10:81. View abstract.
 2. Suganthi V, Das AG. Role of Saccharomyces boulardii in reduction of neonatal hyperbilirubinemia. J Clin Diagn Res 2016;10:SC12-SC15. View abstract.
 3. Riaz M, Alam S, Malik A, Ali SM. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii in acute childhood diarrhea: a double blind randomised controlled trial. Indian J Pediatr 2012;79:478-82. View abstract.
 4. – Corrêa NB, Penna FJ, Lima FM, Nicoli JR, Filho LA. Treatment of acute diarrhea with Saccharomyces boulardii in infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53:497-501. View abstract.
 5. Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, et al.; Society for Healthcare Epidemiology of America; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infection in adults: 2010 update by the society for healthcare epidemiology of America (SHEA) and the infectious diseases society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:431-55. View abstract.
 6. Goldenberg JZ, Ma SS, Saxton JD, et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;:CD006095. View abstract.
 7. Lau CS, Chamberlain RS. Probiotics are effective at preventing Clostridium difficile-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. Int J Gen Med. 2016;9:27-37. View abstract.
 8. Roy U, Jessani LG, Rudramurthy SM, et al. Seven cases of Saccharomyces fungaemia related to use of probiotics. Mycoses 2017;60:375-380. View abstract.
 9. Romanio MR, Coraine LA, Maielo VP, Abramczyc ML, Souza RL, Oliveira NF. Saccharomyces cerevisiae fungemia in a pediatric patient after treatment with probiotics. Rev Paul Pediatr 2017;35:361-4. View abstract.
 10. Pozzoni P, Riva A, Bellatorre AG, et al. Saccharomyces boulardii for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in adult hospitalized patients: a single-center, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2012;107:922-31. View abstract.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver