Saccharomyces Boulardii

Farmareyon_indirim

Saccharomyces Boulardii Nedir?

Saccharomyces boulardii, bir çeşit mantar olan bir mayadır. Saccharomyces boulardii daha önce benzersiz bir maya türü olarak tanımlanmıştır. Ancak şimdi bir Saccharomyces cerevisiae (fırıncı mayası) suşu olduğuna inanılmaktadır. Saccharomyces boulardii ilaç olarak kullanılır.

Saccharomyces boulardii, çocuklarda rotaviral ishal gibi bulaşıcı tipler, erişkinlerde “kötü” bakteriler tarafından gastrointestinal (GI) devir (aşırı büyüme), ishalin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Ayrıca antibiyotiklerin kullanımından kaynaklanan ishali önlemek ve tedavi etmek için de kullanılır.

Saccharomyces Boulardii Ne İçin Kullanılır?

SACCHAROMYCES BOULARDII’nin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Etkili olduğu hastalıklar,

İnsanlarda antibiyotik kullanımı sonrası gelişen ishalde etkilidir. Araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin Bu tip ishali önleyebileceğini göstermektedir.

Antibiyotikler dışında gelişen ishallerde de,  Saccharomyces boulardii’nin  önleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda, bebeklerde ve çocuklarda ishal süresinin kısalmasına yardımcı olur.

Muhtemelen etkili olduğu hastalıklar,

Aknede muhtemelen etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar Saccharomyces boulardii’nin ağız yoluyla alınmasının akne görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Clostridium difficile bakterisinin neden olduğu ishalde etkili olabileceği düşünülmektedir. Saccharomyces boulardii’nin ağızdan alınması Clostridium difficile bakterisinin enfekte olduğu kişilerde ishalin önlenmesine yardımcı olur. Çocuklarda yetişkinlerden daha iyi sonuçlar olabilir. Saccharomyces boulardii kullanmak da bu bakterilerin neden olduğu ishalin bazı insanlarda tekrar ortaya çıkmasını önleyebilir. Ancak, Clostridium difficile ishali için ilk defa tedavi edilen insanlarda tekrarın oluşmasını engellemeyebilir.

Helycobacter pylori tedavisinde muhtemelen etkili olabileceği düşünülmektedir. Standart H. pylori tedavisi ile birlikte Saccharomyces boulardii’nin ağızdan alınması bu enfeksiyonun tedavisine yardımcı olabilir. Saccharomyces boulardii kullanmak da standart H. pylori tedavisi ile ortaya çıkan ishal ve bulantı gibi yan etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

HIV ile ilgili ishalde muhtemelen etkili olabileceği düşünülmektedir. Saccharomyces boulardii’nin ağızdan alınması HIV nedenli gelişen ishali azaltabilir (not: HIV (AIDS) bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Doktor kontrolünde kullanılmalıdır). 

Seyahat ishalinde muhtemelen etkili olabileceği düşünülmektedir. Saccharomyces boulardii’yi ağızdan almak, seyahat ishalini önleyebilir.

Muhtemelen etkisiz olduğu hastalıklar:

Hiperbilirubinemide (kandaki yüksek bilirubin seviyeleri) muhtemelen etkisizdir. Kanda yüksek derecede bilirubin bulunan bebeklere Saccharomyces boulardii verilmesi, fototerapinin gerekli olduğu süreyi azaltmaz.

Etkinliği değerlendirmek için yetersiz kanıt olduğu hastalıklar:

Amiliyazların (amebiasis) tedavisinde kanıtlar yetersizdir. Araştırmalar, Saccharomyces boulardii’yi antibiyotiklerle birlikte ağız yoluyla almanın, amip infeksiyonu olan kişilerde ishal ve mide ağrısını azalttığını göstermektedir. Ancak ileri çalışmalar yapılması gereklidir.

Crohn hastalığında kanıtar yetersizdir. Saccharomyces boulardii kullanmak Crohn hastalığı olan insanlarda bağırsak hareketlerinin sayısını azaltıyor gibi görünüyor. İlk araştırmalar, Saccharomyces boulardii’nin mesalamin ile birlikte alınmasının Crohn hastalığı olan insanlara remisyonda (hastalık tekrarının oluşumu) kalmalarına yardımcı olabileceğini de göstermektedir. Ancak Saccharomyces boulardii’yi tek başına almak, Crohn hastalığı olanlarda hastalığın aktif hale geçmesini engellemeye yeterli gibi görünmemektedir. İleri çalışmalar yapılması gereklidir.

Kistik fibrozda kanıtlar yetersizdir. İlk araştırmalar Saccharomyces boulardii’nin ağız yoluyla alınmasının, kistik fibrozisi olan kişilerin sindirim sistemindeki maya enfeksiyonlarını azaltmadığını göstermektedir. İleri çalışmalar yapılması gereklidir.

İrritabl bağırsak sendromunda (IBS) kanıtlar yetersizdir. Bir çalışmada, Saccharomyces boulardii’nin mezalazin ile birlikte ağız yoluyla alınmasının, IBS semptomlarını tek başına mesalazini almaktan daha iyi etkilemediğini göstermektedir.

Ülseratif kolitte kanıtlar yetersizdir. Araştırmalarda, Saccharomyces boulardii’nin standart mesalamin tedavisine eklenmesinin, hafif-orta derecede ülseratif kolitli kişilerde semptomları azaltabildiğini göstermektedir. Ancak ileri çalışmalar yapılması gereklidir.

Yara, Ateş kabarcıklar, Yüksek kolesterol, Kurdeşen, Laktoz intoleransı, Lyme hastalığı, İdrar yolu enfeksiyonları, Maya enfeksiyonları ve diğer durumlarda kullanımlar için Saccharomyces boulardii’yi değerlendirmede daha fazla kanıt gereklidir.

Saccharomyces Boulardii Nasıl Etki Gösterir ?

Saccharomyces boulardii bakteriler ve maya gibi bağırsakta hastalığa neden olan organizmalarla savaşmaya yardımcı olan dost canlısı bir organizma olan “probiyotik” olarak adlandırılır.

Saccharomyces Boulardii Kullanımı Güvenli midir ?

Saccharomyces boulardii, 15 ay boyunca ağızdan alındığında çoğu yetişkin için oldukça güvenlidir. Bazı insanlarda gaza neden olabilir. Nadiren, tüm vücuda (fungemi) kan dolaşımı yoluyla yayılabilen mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.

Özel önlemler ve uyarılar:

Çocuklar : Saccharomyces boulardii, ağız yoluyla alındığında çocuklar için muhtemel güvenlidir. Ancak, çocuklarda ishal, Saccharomyces boulardii kullanmadan önce bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Hamilelik ve emzirme: Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız Saccharomyces boulardii’nin güvenliğini sağlama konusunda yeterli güvenilir bilgi yoktur. Güvenli tarafta kalın ve kullanımından kaçının.

Zayıf Bağışıklık Sistemi : Zayıf bağışıklık sistemine sahip veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan insanlarda kan dolaşımında mantar enfeksiyonu gelişme riski olabilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar Saccharomyces boulardii alırsa vücutta mantar enfeksiyonu (fungemi) gözlenebilir. Saccharomyces genellikle hastalığa neden olmamasına rağmen, kullanımından sonra, başta zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan kişilerde çok sayıda fungemi vakası olmuştur.

Maya alerjisi: Maya alerjisi olan kişiler Saccharomyces boulardii içeren ürünlere alerjik olabilir.

Saccharomyces boulardii İlaçlarla Etkileşime Girmekte Midir ?

Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (Antifungaller)

Saccharomyces boulardii bir mantardır. Mantar enfeksiyonları için ilaçlar, vücuttaki ve vücuttaki mantarları azaltmaya yardımcı olur. Saccharomyces boulardii’yi mantar enfeksiyonları için ilaçlarla almak Saccharomyces boulardii’nin etkinliğini azaltabilir.

Fungal enfeksiyon için bazı ilaçlar, flukonazol (Diflucan), kaspofungin (Cancidas), itrakonazol (Sporanox) amfoterisin (Ambisome) ve diğerleridir.

Saccharomyces boulardii Gıda Tavkiyesi ve Yemeklerle Etkileşime Girmekte midir ?

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Saccharomyces boulardii  Kullanım Dozu Nedir ?

YETİŞKİNLER

AĞIZLA:

Antibiyotik alan kişilerde ishal için: 250-500 mg Saccharomyces boulardii 2 haftaya kadar günde iki ila dört kez en yaygın olarak kullanılabilir. Çoğu durumda, günlük dozlar günlük 1000 mg’ı geçmeyebilir.

Clostridium difficile neden olduğu ishal için: 1 gram Saccharomyces boulardii 4 hafta boyunca antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanılabilir.

Helicobacter pylori’nin neden olduğu ishal için: 1-4 hafta boyunca en fazla 500-1000 mg Saccharomyces boulardii kullanılabilir.

HIV ile ilişkili ishal için: günlük 3 gram Saccharomyces boulardii kullanılabilir.

Seyahat ishali için: 1 ay boyunca günlük 250-1000 mg Saccharomyces boulardii kullanılabilir.

ÇOCUKLAR

AĞIZLA:

Antibiyotik alan kişilerde ishal için: 250 mg Saccharomyces boulardii günde bir veya iki kez antibiyotik alan kişilerde kullanılabilir.

Clostridium difficile’nin neden olduğu ishal için günde 500 mg Saccharomyces boulardii kullanılabilir.

Genel ishal için: En çok 5 güne kadar günlük 250-750 mg Saccharomyces boulardii  kullanılabilir.

Diğer İsimleri

Brewer’s Yeast (Hansen CBS 5926), Hansen CBS 5926, Levure de Boulangerie (Hansen CBS 5926), Probiotic, Probiotique, Saccharomyces, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces Cerevisiae, S. Boulardii.

Kaynaklar

  1. Feizizadeh S, Salehi-Abargouei A, Akbari V. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii for acute diarrhea. Pediatrics. 2014;134:e176-191. View abstract.
  2. Szajewska H, Horvath A, Kolodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii supplementation and eradication of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2015;41:1237-1245. View abstract.
  3. Szajewska H, Kolodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic -associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42:793-801. View abstract.
  4. Ellouze O, Berthoud V, Mervant M, Parthiot JP, Girard C. Septic shock due to Sacccaromyces boulardii. Med Mal Infect. 2016;46:104-105. View abstract.
  5. Bafutto M, et al. Treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome with mesalamine and/or Saccharomyces boulardii. Arq Gastroenterol. 2013;50:304-309. View abstract.
  6. Bourreille A, et al. Saccharomyces boulardii does not prevent relapse of Crohn’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11:982-987.
  7. Serce O, Gursoy T, Ovali F, Karatekin G. Effects of Saccaromyces boulardii on neonatal hyperbilirubinemia: a randomized controlled trial. Am J Perinatol. 2015;30:137-142. View abstract.
  8. Elmer GW, Moyer KA, Vega R, and et al. Evaluation of Saccharomyces boulardii for patients with HIV-related chronic diarrhoea and in healthy volunteers receiving antifungals. Microecology Ther 1995;25:23-31.
  9. Potts L, Lewis SJ, and Barry R. Randomised double blind placebo controlled study of the ability of Saccharomyces boulardii to prevent antibiotic related diarrhoea [abstract]. Gut 1996;38 (suppl 1):A61.
  10. Bleichner G and Blehaut H. Saccharomyces boulardii prevents diarrhea in critically ill tube-fed patients. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled trial [abstract]. Clin Nutr 1994;13 Suppl 1:10.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver