Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Salmonella Tehdidine Karşı Probiyotik Savunma: Tavukçuluk Endüstrisinde Yeni Umutlar

Gıda güvenliği ve halk sağlığı için ciddi tehditler oluşturan Salmonella Heidelberg (SH) suşları, tavukçuluk endüstrisinde önemli bir problem teşkil etmektedir. Antibiyotik kullanımını azaltma çabalarıyla birlikte, bu patojenle mücadelede probiyotikler, özellikle laktik asit bakterileri (LAB) ve Saccharomyces boulardii (SB), umut verici alternatifler sunmaktadır. Bu çalışma, LAB ve SB’nin SH üzerindeki inhibisyon etkilerini hem in vitro hem de in vivo koşullarda incelemiş ve bu probiyotiklerin broylerler üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir.

Probiyotiklerin Inhibisyon Etkinliği

In vitro analizler, Lactiplantibacillus plantarum (LP) ve Lacticaseibacillus acidophilus (LA) gibi belirli probiyotik suşlarının SH’yi güçlü bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir. Ancak, SB ve Lactobacillus delbrueckii (LD) gibi diğer probiyotikler anlamlı bir inhibisyon göstermemiştir. In vivo testler, probiyotik alan broylerlerin, pozitif kontrol grubuna kıyasla her yaşta sekal içeriklerinde düşük SH konsantrasyonlarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, probiyotiklerin SH kolonizasyonuna karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Metabolit Profilindeki Değişimler ve Mikrobiyota

Metagenomik analizler, probiyotik takviyeli broylerlerin sekal içeriğindeki mikrobiyota kompozisyonunda yaşa ve probiyotik takviyesine bağlı değişiklikler olduğunu belirlemiştir. Fekal metabolomik profillemesi, probiyotik takviyeli kuşlarda metabolit konsantrasyonlarında değişiklikler olduğunu, oksidatif stresin azaldığını, barsak iltihabının düşük seviyelerde olduğunu ve genel barsak sağlığının iyileştiğini göstermiştir.

Değerli Çıkarımlar

  • Probiyotikler, SH’ye karşı doğal bir koruma sağlayarak, antibiyotik kullanımının azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Metabolit ve mikrobiyota analizleri, probiyotiklerin broyler sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini göstermektedir.
  • Probiyotik takviyesi, oksidatif stres ve barsak iltihabını azaltarak, genel barsak sağlığını iyileştirebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma probiyotiklerin SH’ye karşı etkili bir koruma sağladığını ve broyler sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu bulgular, tavukçuluk endüstrisinde probiyotik kullanımının genişletilmesi için bilimsel bir temel oluşturabilir.

Orijinal Makale: Poult Sci. 2024 Apr 5;103(7):103739. doi: 10.1016/j.psj.2024.103739. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler