Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Sanat Terapisi Nedir?

İnsanların sanat terapisinden yararlanmak için sanatçı olmaları, hatta “sanatta iyi” olmaları gerekmez. Bu tedavi şekli, bir sanat dersinden daha fazlasıdır ya da sadece insanları meşgul edecek bir şeydir. Sanat terapisi, insanların terapilerine açılmalarını ve her türlü iyileşmeyi artırabilecek yeni yollarla meşgul olmalarını sağlamak için sanatın gücünü ve farklı iletişim biçimlerini kullanır.

Sanat terapisi ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan insanlara fayda sağlayabilecek diğer yaratıcı terapi biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Amerikan Sanat Terapisi Derneği’ne göre sanat terapisi, “aktif sanat yapma, yaratıcı süreç, uygulamalı psikolojik teori ve insan deneyimi” kullanarak zihinsel sağlık ve insan hizmetlerini bütünleştiren bir tür terapidir.

Her yaştan insana uygun olan bu seansları hem terapi hem de sanat eğitimi almış lisanslı profesyoneller yürütmektedir. Sanat terapisini bire bir seanslara, grup terapisine ve aile veya çift danışmanlığına dahil etmek mümkündür.

Sanat terapisinin ana hedeflerinden biri, insanların refahını iyileştirmektir. Bir bireyin işleyişini iyileştirmeye veya geri getirmeye yardımcı olabilir. Sanat terapisi eğitim, tıp ve rehabilitasyon ortamlarının yanı sıra özel muayenehanelerde ve ruh sağlığı kliniklerinde gerçekleştirilir.

Sanat Terapisi Nasıl Uygulanır?

Herhangi bir biçimde sanat yapan insanlar, kendilerini sanatçı olarak görsünler ya da görmesinler, kendilerine duygularını ifade etmeleri için güvenli bir alan sağlayan bir kendini keşfetme sürecinde yer almaktadırlar. Ayrıca, yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu yaratıcı süreç başlı başına zevklidir, ancak bir sanat terapisi seansında devam eden tek aktivite bu değildir.

Bir sanat terapisi seansında, kişi aşağıdaki egzersizlerden bazılarını yapabilir:

 • tablo
 • resim çizme
 • parmak boyama
 • kil ile çalışmak
 • oymacılık
 • heykel
 • karalama
 • kolaj yapmak

Bu egzersizler bir sanat terapistinin rehberliğinde gerçekleşse de ortaya çıkan şey, bireyin filtrelenmemiş tepkileri olmalıdır. Onları anlamak zihinsel sağlığı ve refahı artırabilir.

Bu anlayışı ortaya çıkarmak için birey ve sanat terapisti sanat eserini tartışacaktır. İçinde hangi nesnelerin, insanların ve görüntülerin görünüp görünmediğini keşfedecekler.

Sanat Terapisinin Kökenleri

Sanat, binlerce yıldır insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, sanat terapisi pratiği, 1940’larda Birleşik Krallık’tan bir sanatçının onu ilk kez tanımlamasıyla nispeten yeni bir gelişmedir.

Alana eğitim, görsel sanatlar ve psikoterapi alanlarından önemli düşünürler geldi. “Sanat terapisinin annesi” Margaret Naumburg, 20. yüzyılın başlarında psikanalitik teorinin ilk dalgasından etkilendi. Yaratıcı süreç aracılığıyla, bireylerin bastırmış olabilecekleri bilinçsiz düşünce ve duyguları gün ışığına çıkardığına inanıyordu.

Bireyler bir terapistle bu yaratıcı süreç boyunca konuştuklarında, sanat yapıtlarının kendilerine kendileri hakkında ne açığa vurduğunu anlayabileceklerini hissetti. Bu anlayış, sırayla, psikolojik iyileşmeyi teşvik edecektir. Yazıları 21. yüzyılda etkili olmaya devam ediyor.

Sanat Terapisi Kimlere Uygulanır?

Sanat Terapisi Kimlik Bilgileri Kurulu, sanat terapisinin aşağıdakilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söylüyor:

 • Savaş veya doğal afet gibi travma yaşayan insanlar
 • Travmatik beyin yaralanmaları ve kanser dahil olmak üzere önemli sağlık sorunları olan bireyler
 • Depresyon, otizm ve bunama gibi belirli koşullara sahip kişiler

Sanat terapisi, acıyla yaşayan insanlar için stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak uzmanlar, uygulamanın aşağıdaki gibi diğer koşullarla yaşayan insanlar için yararlı olabileceğini söylüyor:

 • endişe
 • standart tedavilerin yanı sıra yeme bozuklukları
 • madde kullanım bozuklukları
 • stres

Uygulayıcılar, sanat terapisinin insanların belirli becerileri geliştirmelerine şu yollarla yardımcı olabileceğini söylüyor:

 • Çatışma çözümüne yönelik yaklaşımlarını geliştirmek
 • Sosyal becerileri geliştirmek
 • Stresle başa çıkma
 • Kendi kendini düzenleme yeteneklerini güçlendirmek
 • Kendilerini anlamalarını geliştirmek

Çocuklar İçin Sanat Terapisi

Araştırmacılar, sanat terapisinin aşağıdaki belirli zorluklarla karşı karşıya kalan çocuklar için yararlı olabileceğini bulmuşlardır:

 • çocukluk travması
 • engelliler ve özel eğitim ihtiyaçları
 • çocukken cezai mahkûmiyet
 • kronik astım

Sanat terapisi, tek bir sorunla uğraşmayan, ancak yaşamda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan çocuklara da fayda sağlayabilir.

Diğer Yaratıcı Terapiler

Görsel sanatlar, terapötik bir uygulamaya dahil edilmesi mümkün olan tek sanatsal disiplin değildir.

Diğer yaratıcı terapi biçimleri şunları içerir:

Müzik: Müzik terapisi şunları içerebilir:

 • müzik dinleme seansları
 • şarkı ve söz yazarlığı
 • performansta müzik

Müzik terapisi, diğer koşulların yanı sıra zihinsel sağlık sorunları, yaralanmalar ve Alzheimer hastalığı olan kişileri destekleyebilir. Bazı hamile insanlar doğum sırasında bunu faydalı bulabilir.

Dans: Dans terapisi, bireyin durumunu değerlendirmek ve tedavi etmek için sözsüz iletişim kullanır.

Drama: Aktif ve deneyimsel bir süreç olan drama terapisi, hikaye anlatımı ve kasıtlı doğaçlama yoluyla insanların duygularını ifade etmelerine ve kişilerarası beceriler geliştirmelerine yardımcı olarak çalışır.

Şiir: Şiir terapisi, günlük tutma ve terapötik hikaye anlatımı gibi etkileyici yazma yoluyla iyileşmeyi teşvik etmeye çalışır.

Dışavurumcu terapi: Ek yaratıcı sanat formları terapötik bir sürecin parçası olarak ortaya çıktığında, dışavurumcu terapi olarak bilinir.

Bir çalışma, demans hastaları için terapi seanslarına dans, drama, müzik ve hareket aktivitelerinin eklenmesinin iletişim, katılım ve zevkte gözle görülür iyileşmeler sağladığını buldu.

Özet

Sanat terapisi, bireyin en derin duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ortaya çıkararak iyileşmeyi destekleyen terapötik bir yaklaşımdır. Uygulayıcılar hem sanat hem de terapi eğitimlerini tamamladılar.

Bu terapi, kendilerini sanatta iyi görmeyenler de dahil olmak üzere her yaştan insana açıktır. Araştırmalar, yeme bozukluklarından travmaya kadar çok çeşitli koşullara sahip insanlar için yararlı olabileceğini gösteriyor.

Diğer terapi biçimlerini zor veya etkisiz bulanlar için sanat terapisi, yardımcı bir tedavi olarak denemek için mükemmel bir seçenek olabilir.

Popüler Gönderiler