Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Serum Vitamin A ve E Referans Aralığı Belirlendi

Vitamin A (VA) ve Vitamin E (VE), insan sağlığı için hayati öneme sahip olan yağda çözünen vitaminlerdir. Güney Sichuan bölgesinde yapılan geniş çaplı bir çalışma, bu vitaminlerin serum konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, yaş, mevsim ve cinsiyet gibi çeşitli faktörlerin bu vitaminlerin düzeyleri üzerindeki etkileri incelendi.

Güney Sichuan bölgesinde Ağustos 2021 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında yürütülen araştırmada, 9482 kan örneği incelendi. Bu örnekler dört farklı yaş grubuna ayrıldı: 1 yaş ve altı, 1-6 yaş, 6-17 yaş ve 17-59 yaş. Her yaş grubu ayrıca ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine göre ve cinsiyetlere göre de alt gruplara ayrıldı.

Yaş Gruplarına Göre Sonuçlar

Araştırma sonuçlarına göre, VA ve VE seviyeleri yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Her iki vitaminin de serum konsantrasyonları yaş ilerledikçe değişkenlik göstermiştir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde bu vitaminlerin seviyeleri daha dikkatli izlenmelidir.

Mevsimsel ve Cinsiyete Dayalı Farklılıklar

Mevsimsel farklılıklar incelendiğinde, VA seviyelerinin yaz ve sonbahar haricinde diğer mevsimlerde önemli ölçüde değiştiği gözlemlenmiştir. VE seviyeleri ise mevsimlerin tümünde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında, VA seviyelerinde anlamlı bir fark bulunmazken, VE seviyeleri erkekler ve kadınlar arasında önemli farklılıklar göstermiştir.

Çıkarımlar

Çalışmanın bulgularına dayanarak, aşağıdaki somut çıkarımlar yapılabilir:

  • VA ve VE seviyeleri yaşa göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir; bu nedenle yaşa özel referans aralıkları kullanılmalıdır.
  • Mevsimsel değişiklikler, özellikle VE seviyeleri üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir; bu durum mevsime göre değerlendirme yapılmasını gerektirir.
  • VA seviyelerinde cinsiyet farkı bulunmazken, VE seviyeleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir; dolayısıyla cinsiyete özel değerlendirmeler önemlidir.

Sonuç olarak, VA ve VE referans aralıkları yaş, mevsim ve cinsiyete göre belirlenmeli ve bu faktörler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu bulgular, sağlık profesyonellerine hastaları daha doğru teşhis ve tedavi etme konusunda önemli bir rehberlik sağlayacaktır.

Orijinal Makale: J Clin Lab Anal. 2024 Jun 7:e25074. doi: 10.1002/jcla.25074. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler