Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Shuangshen Granülleri Akciğer Metastazını Geciktiriyor

Shuangshen granülleri (SSG), geleneksel bir Çin tıbbı formülü olup, akciğer metastazını geciktirmede klinik olarak etkili bulunmaktadır. Bu durum, akciğer ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. SSG’nin bu mekanizmaları üzerine yapılan çalışmalar, akciğer metastazını önleme potansiyelini ortaya koymaktadır.

Metodoloji ve Deneyler

Çalışmada C57BL/6N fareleri kullanılarak Lewis akciğer kanseri modelleri oluşturulmuştur. Geniş spektrumlu antibiyotikler (ABX) grubuyla mikrobiyota kompozisyonunun metastaz üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Farklı dozlarda SSG’nin akciğer metastazını tedavi edici etkileri histopatoloji, immünohistokimya ve Western blot analiz yöntemleriyle araştırılmıştır. Ayrıca, akciğer ve kanda tümörle ilişkili makrofajların (TAM) fenotipi akış sitometrisi ile değerlendirilmiştir. Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) ve negatif kontrol (ABX artı yüksek doz SSG grubu) deneyleri de yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar

Sonuçlar, ABX’nin bağırsak mikrobiyota dengesizliğine yol açarak metastazı artırdığını göstermiştir. SSG, akciğer metastazında önemli bir kemopreventif etki göstererek metastatik nodüllerin ve pre-metastatik niş biyomarkerlarının ifadesini azaltmış ve CD86+F4/80+CD11b+ hücre oranını artırmıştır. FMT de benzer şekilde metastazı geciktirmiştir. Mikrobiyota ve metabolit analizleri, SSG’nin dışkıda Akkermansia muciniphila, Lachnoclostridium sp YL32, Limosilactobacillus reuteri gibi probiyotikleri ve potansiyel anti-kanser serum metabolitlerini (Ginsenoside Rb1, Isoquinoline, Betulin vb.) önemli ölçüde zenginleştirdiğini ortaya koymuştur.

Çıkarımlar

  • SSG, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek akciğer metastazını geciktirir.
  • SSG, tümörle ilişkili makrofajların polarizasyonunu iyileştirir.
  • SSG, NF-κB yolunun ifadesini inhibe eder.
  • Geniş spektrumlu antibiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını bozarak metastazı artırabilir.

SSG, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikleri ve metabolik bozuklukları hafifleterek tümör taşıyan farelerde akciğer metastazını geciktirmiştir. Bu süreçte TAM’ların polarizasyonunu iyileştirerek ve NF-κB yolunu inhibe ederek koruyucu etkilerini göstermiştir.

Orijinal Makale: Phytomedicine. 2024 Jun 15;132:155831. doi: 10.1016/j.phymed.2024.155831. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler