Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Sijunzi Dekoksi’nin SDS Üzerindeki Etkileri Araştırıldı

Geleneksel Çin tıbbının klasik formüllerinden biri olan Sijunzi Dekoksi (SJZD), dört farklı bitkiden oluşur ve klinik olarak dalak yetmezliği sendromu (SDS) tedavisinde kullanılır. SJZD’nin non-polisakkarit bileşenleri (SJZD_NPS), bu formülün farmakodinamik etkilerinin temelini oluşturur. Ancak, SJZD_NPS’nin SDS üzerindeki iyileştirici mekanizması ve bitkilerin uyumluluğunun etkinliğe katkısı tam olarak açıklanmamıştır.

Mekanizmalar ve Yöntemler

Araştırma, her bir bitkinin SJZD içindeki uyumluluğuna ve SDS’ye karşı etkilerine odaklanarak, eksik formül karşılaştırması, farmakodinamik, bağırsak mikrobiyomu ve metabolom stratejilerini entegre eden bir yaklaşım kullanmıştır. Ayrıca, SJZD_NPS’nin altında yatan mekanizmalar, hedefe yönelik metabolomik, ağ farmakolojisi, moleküler bağlanma, pseudo-steril model ve metagenomik yollarla daha ileri araştırılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar

Elde edilen sonuçlar, SJZD_NPS’nin, SDS farelerinde ishal, gastrointestinal hormon ve nörotransmitterlerin bozulmuş salgılanması, ileal morfoloji ve bağırsak bariyerindeki hasar gibi semptomları belirgin şekilde hafiflettiğini göstermiştir. 16S rRNA gen dizilimi ve metabolomik analizler, SJZD_NPS’nin bozulmuş bağırsak mikrobiyota topluluğunu ve anormal metabolizmayı etkili bir şekilde düzelttiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, SJZD_NPS, potansiyel hedeflere güçlü bağlanma afinitesi olan kısmi amino asitler, kısa zincirli yağ asitleri ve safra asitlerinin seviyelerini normale döndürmüştür. Bağırsak mikrobiyotasının tükenmesi, SJZD_NPS’nin SDS iyileştirme etkinliğinin bütün bağırsak mikrobiyomuna bağlı olduğunu doğrulamıştır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

  • SJZD_NPS’nin SDS tedavisinde kullanılabilirliği, geleneksel Çin tıbbının modern bilimle uyumlu sonuçlar üretebileceğini göstermektedir.
  • Formül içindeki bitkilerin sinerjik etkileri, bitki uyumluluğunun rasyonelliğini desteklemekte ve tedavi edici etkinliği artırmaktadır.
  • SJZD_NPS’nin bağırsak sağlığını düzenleyici ve metabolizmayı iyileştirici özellikleri, bağırsak-flora ilişkisine dayalı diğer gastroenterolojik rahatsızlıklar için potansiyel tedavi yolları sunmaktadır.

Orijinal Makale: J Ethnopharmacol. 2024 Apr 30:118276. doi: 10.1016/j.jep.2024.118276. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler