Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Spinal Manipülasyon Nedir?

Spinal manipülasyon terapisi, omurgadaki eklemleri manipüle etmek için kuvvet uygulamak için ellerin veya başka bir cihazın kullanılmasını içerir. Bu terapi şekli, bel ağrısı gibi rahatsızlıkları gidermek için hareketliliği geliştirmeyi amaçlar. Kiropraktörler en çok omurga manipülasyonu yapmalarıyla tanınırlar, ancak diğer lisanslı sağlık pratisyenleri de bunu yapabilir.

Lisanslı pratisyenler, öncelikle sırt ağrısını hafifletmek veya vücut işlevini ve hareketliliğini iyileştirmek için omurga manipülasyonunu kullanır. Bu terapi, kuvvet uygulamak ve omurgadaki eklemleri manipüle etmek için ellerin veya başka bir cihazın kullanılmasını içerir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, omurga manipülasyonu yapan birçok lisanslı profesyonel vardır:

 • Kiropraktörler
 • Osteopatik doktorlar
 • Fiziksel terapistler
 • Naturopatik doktorlar

Pek çok lisanslı uygulayıcı, omurga manipülasyonuna ek olarak evde başka kişisel bakım uygulamaları da reçete edecek veya önerecektir.

CAM Terapisi: Spinal manipülasyon tedavisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) tedavisinin bir şeklidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklar ve yetişkinler için en yaygın kullanılan TAT tedavisidir.

Spinal Manipülasyonun Faydaları Nelerdir?

Spinal manipülasyon tedavisinin en çok bildirilen faydası, kronik sırt ağrısının azalmasıdır. Bununla birlikte, 47 randomize kontrollü çalışmanın 2019 meta-analizi, gelişmiş vücut fonksiyonu ve kısa süreli ağrı kesici dahil olmak üzere başka faydalar bulmuştur. Diğer birçok CAM terapisinde olduğu gibi, ilaç ve cerrahi gibi daha geleneksel tedavilere göre spinal manipülasyonun yararları hakkında daha az klinik çalışma vardır. Yine de omurga manipülasyonu kullanan birçok kişi, henüz kanıtlanmamış olsa da ek faydalar bulduğunu bildirmektedir:

 • genel sağlık
 • hastalık önleme
 • geliştirilmiş enerji
 • daha iyi bağışıklık fonksiyonu
 • hafızayı veya konsantrasyonu geliştirme

Amerika Birleşik Devletleri’nde, osteopatik veya kayropraktik manipülasyon kullanan yetişkinlerin yaklaşık %67’si, halihazırda sahip oldukları belirli bir sağlık durumunu tedavi etmek için kullandıklarını söylüyor. Yaklaşık %53’ü bunu önleyici bir tedavi olarak ve genel sağlık için kullanıyor.

Spinal Manipülasyonun Riskleri Nelerdir?

Çoğu çalışma, lisanslı ve eğitimli bir sağlık uzmanı tarafından verilen omurga manipülasyonunun genellikle güvenli olduğunu bildirmektedir. Ancak herhangi bir terapide olduğu gibi, bir risk unsuru vardır. En çok bildirilen yan etkiler, manipülasyon bölgesinde geçici ağrı ve bitkinliği içerir. 2017 yılında yapılan bir araştırma, spinal tedavi hastalarından alınan 283 incelemeyi belirledi ve bazı nadir yan etkilerin şunları içerebileceğini bulmuştur:

 • baş ağrısı
 • vertebral arter diseksiyonu
 • felç

Üst servikal omurganın spinal manipülasyonu ile ilişkili ek riskler olabilir. Bununla birlikte, bel ağrısı için tedavi alırken bu alan genellikle ele alınmaz. Çalışma ayrıca şu anda spinal manipülasyonun güvenliği ile ilgili kılavuzlar sağlamanın mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Spinal manipülasyondan sonra ciddi veya yaşamı tehdit edici olaylar meydana gelebilse de, çalışma bunun nadir olduğunu, yaklaşık 20.000’de 1 ila 250.000 manipülasyonda 1’de meydana geldiğini bildirmiştir.

Spinal Manipülasyon ve Spinal Mobilizasyon

Dünyada omurga ayarlama tekniklerinin 100’den fazla versiyonu vardır. Bununla birlikte, çoğu uygulayıcı, uygulamalarının yalnızca birini veya birkaçını dahil edecektir. Yaygın olan iki yaygın yaklaşım, spinal manipülasyon ve spinal mobilizasyondur.

Spinal Manipülasyon: Yüksek Hızlı Düşük Genlikli İtme (HVLA)

Yüksek hızlı düşük genlikli itme en yaygın tekniktir. Bu, genellikle bir “pop” sesine yol açan terapistin zorlamasını gerektirir. Bu ses, bir eklem belli bir pozisyondayken ani bir kuvvet uygulanması sonucu oluşur.

Spinal Mobilizasyon: Düşük Kuvvetli Kayropraktik Teknikler

Düşük kuvvetli kayropraktik teknikleri, terapist tarafından kullanılan daha nazik bir yaklaşımdır. Bir hastanın konfor düzeyine, yaşına, bedenine veya tercihine bağlı olarak, bir terapist spinal mobilizasyonun en iyi olduğuna karar verebilir. Bükülme veya kuvvetli itmelerden rahatsız olan hastalar da bu tedaviyi tercih edebilir.

Omurga manipülasyonu kullanan birçok lisanslı profesyonel, tedavi planını tamamlamak için aşağıdakiler dahil ek tedaviler de kullanır:

 • buz
 • sıcaklık
 • elektrik stimülasyonu
 • ultrason
 • masaj

Sizin için doğru olan planı belirlemek için tedaviye başlamadan önce tedavi seçeneklerini doktorunuzla tartışın.

Spinal Manipülasyonun Kontrendikasyonları Nelerdir?

Spinal manipülasyon herkes için değildir. Fizyoterapistler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere herhangi bir kontrendikasyonu değerlendirecektir:

 • herhangi bir önemli kemik zayıflaması riski
 • kordon sıkışması veya sıkışmış sinirler gibi nörolojik sorunlar
 • vasküler veya kanama durumları
 • ağrı veya direnç nedeniyle konumlandırma sağlanamaması

Özet

Spinal manipülasyon, omurgadaki eklemleri doğal olarak kendi başlarına yapmayacakları şekilde manipüle eden elleri veya diğer cihazları içerir. Faydalarından bazıları arasında kronik sırt ağrısının azalması, vücut fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve kısa süreli ağrının giderilmesi yer alır. Çoğu çalışma, lisanslı ve eğitimli bir sağlık uzmanı tarafından verilen omurga manipülasyonunun genellikle güvenli olduğunu, ancak ağrı gibi bazı yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bildirmektedir.

Sırt ağrısı ve diğer kronik kas-iskelet sorunları sinir bozucu ve hatta bazen zayıflatıcı olabilir. Spinal manipülasyon gibi alternatif tedavi yöntemlerinin mevcut sağlık yönetimi planınızı tamamlayıp tamamlayamayacağını görmek için sağlık uzmanınızla konuşun. Bazen ağrı tedavisi için çoklu yaklaşımların kullanılması, tek bir tedavi kullanmaktan daha etkili olabilir.

Kaynak

Verywell Health, Everything You Need to Know About Spinal Manipulation, 2022

National Center for Complementary and Integrative Health. Spinal manipulation: what you need to know.

National Institute for Complementary and Integrative Health. Four things to know about spinal manipulation for low back pain.

Rubinstein et al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. 2019.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler