Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Spirulina ve Egzersiz Eğitimleri Yağ Dokusu Genlerini Etkiliyor

Metabolik hastalıklarla ilişkili olan yağ damlacıklarının (LDs) bozulması, günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. Spirulina, doğal bir biyolojik aktif besin takviyesi olarak, egzersiz eğitimleriyle birlikte yağ metabolizmasını iyileştirebilir. Ancak, bu kombinasyonun visseral adipöz dokudaki LDs düzenleyici genler üzerindeki etkileri hala belirsizdir. Bu çalışma, altı haftalık Spirulina takviyesinin ve egzersiz eğitimlerinin LDs düzenleyici gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, elli altı erkek Wistar sıçanı altı gruba ayrıldı: salin (kontrol), kontrol+Spirulina (Spirulina), aerobik aralıklı antrenman (AIT), AIT+Spirulina, direnç eğitimi ve direnç+Spirulina. Takviye grupları haftada beş gün 500 mg/kg Spirulina tüketti. Antrenman grupları ise 6 hafta boyunca haftada 5 kez AIT ve haftada 3 kez direnç eğitimi gerçekleştirdi. Visseral adipöz dokuda LDs düzenleyici genlerin (Zw10, Bscl2, DFCP1, Rab18, Syntaxin 18, Acsl3, ve Plin2) ekspresyonu gerçek zamanlı PCR ile analiz edildi.

Sonuçlar

Spirulina ve egzersiz eğitimlerinin, Syntaxin18 (p=0.69) ve DFCP1 (p=0.84), ACSL3 (p=0.98) veya BSCL2 (p=0.58) gen ekspresyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığı gözlemlendi. Ayrıca, Spirulina’nın Plin2 (p=0.01) ve Rab18 (p=0.01) genlerinin ekspresyonunu kontrol, AIT ve direnç eğitimi gruplarına kıyasla önemli ölçüde azalttığı bulundu. Ancak, Plin2 gen ekspresyonu direnç eğitiminde AIT’den daha yüksekti. Buna ek olarak, Spirulina’nın ZW10 (p=0.03) gen ekspresyonunu kontrol, AIT ve direnç eğitimi gruplarına kıyasla visseral adipöz dokuda azalttığı gözlemlendi. Beklenmedik bir şekilde, Spirulina takviyesi, egzersiz olmadan alındığında bu genlerin ekspresyonunu daha da azalttı.

Yöntemler

Çalışmaya katılan sıçanlar rastgele altı gruba ayrıldı ve her bir grup belirli bir rejim altında tutuldu. Takviye grupları Spirulina’yı haftada belirli günlerde belirli dozlarda aldı. Antrenman grupları ise belirlenen süre boyunca belirli egzersiz programlarını uyguladı. Bu süreçte, visseral yağ dokusundaki belirli genlerin ekspresyon seviyeleri PCR yöntemi ile analiz edildi.

Çıkarımlar

• Spirulina, LDs düzenleyici bazı genlerin ekspresyonunu önemli ölçüde azaltabilir.
• Spirulina’nın etkisi, egzersiz eğitimi ile kombinasyon halinde daha belirgin olabilir.
• Egzersiz olmadan alınan Spirulina, gen ekspresyonu üzerinde daha güçlü bir etki yaratabilir.

Bu çalışma, Spirulina ve egzersiz kombinasyonunun visseral yağ dokusundaki lipid damlacıkları düzenleyici genler üzerindeki etkilerini anlamada önemli bir adım sağlamaktadır. Sonuçlar, metabolik hastalıkların yönetiminde bu kombinasyonun potansiyel yararlarını göstermektedir.

Orijinal Makale: Avicenna J Phytomed. 2024 Jan-Feb;14(1):100-111. doi: 10.22038/AJP.2023.22915.

Popüler Gönderiler