Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Subklinik Hipotiroidizm ve B12 Eksikliği İlişkisi

Subklinik hipotiroidizm (SCH), tiroid uyarıcı hormon (TSH) seviyelerinin yüksek olduğu, ancak tiroid hormonlarının (serbest tiroksin (T4) ve serbest triiyodotironin (T3)) referans aralıklarında kaldığı bir durumdur. Autoimmün bozukluklar yaşayan hastalarda, özellikle otoimmün hipotiroidizmde, B12 vitamini eksikliği yaygındır. Bu çalışma, SCH hastalarında serum B12 vitamini ve holotransobalamin (HoloTC) seviyelerini değerlendirip, bu seviyelerin yüksek TSH ve anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO) antikor pozitifliği ile ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır.

Azadi Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirilen vaka-kontrol çalışmasında, 72 yeni SCH tanısı almış hasta ve 81 sağlıklı kontrol katılımcısı olmak üzere toplam 153 katılımcı yer aldı. Çalışmada serum B12 vitamini, HoloTC, TSH, serbest T4, serbest T3 ve anti-TPO antikor seviyeleri ölçüldü. SCH hastalarının yaş ortalaması 32.87±8.7 yıl olup, katılımcıların %75’i kadındı ve %77.8’i 40 yaşın altındaydı. SCH hastalarında serum TSH (6.96±2.68 µIU/L), anti-TPO antikorları (53.31±81.32 IU/ml) ve HoloTC (41.93±19.42 pmol/l) seviyeleri sağlıklı kontrol katılımcılarına göre anlamlı derecede yüksekti.

Vitamin B12 Seviyeleri ve SCH

Araştırma sonuçlarına göre, SCH hastalarında B12 vitamini seviyeleri (320.72±98.42 pg/ml) sağlıklı kontrol katılımcılarına göre anlamlı bir fark göstermemiştir (p = 0.220). TSH seviyeleri 7 µIU/L’nin üzerinde olan SCH hastalarında B12 vitamini (345.33±103.22 pg/ml) ve HoloTC (40.14±18.16 pmol/l) seviyeleri anlamlı olmayan bir şekilde daha düşüktü (p > 0.05).

Anti-TPO Antikor Pozitifliği ve Vitamin B12

Anti-TPO antikor pozitifliği olan SCH hastalarında B12 vitamini (308.82±96.12 pg/ml) ve HoloTC (41.14±19.29 pmol/l) seviyeleri de anlamlı bir farklılık göstermedi (p > 0.05). Bu durum, SCH hastalarında anti-TPO antikor pozitifliğinin B12 vitamini eksikliği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

– SCH hastalarında TSH seviyeleri yüksek olabilir.
– Anti-TPO antikor pozitifliği SCH hastalarında yaygındır.
– SCH hastalarında HoloTC seviyeleri değişkenlik gösterebilir.
– SCH hastalarında B12 vitamini eksikliği riski bulunmaktadır.

Araştırma, SCH ile değişen B12 vitamini durumu arasındaki potansiyel ilişkiyi vurgulamaktadır. Anti-TPO antikorlarının varlığı ve TSH seviyelerindeki artış, SCH hastalarında B12 vitamini eksikliğini daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, SCH hastalarının B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

Orijinal Makale: Cureus. 2024 Jun 1;16(6):e61513. doi: 10.7759/cureus.61513. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler