Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Sudan’da Tip 1 Diyabetli Çocuklarda D Vitamini Eksikliği ve Tedavi Sonuçları İncelendi

Sudan’daki çocuklarda ve gençlerde tip 1 diyabetle ilişkili D vitamini eksikliğinin yaygınlığını ve bu eksikliğin glikemik kontrol üzerindeki etkilerini değerlendiren bir araştırma, Sudan Çocukluk Diyabet Merkezi’nde yapıldı. 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirilen kvasi-deneysel çalışmada, yaşları 1 ile 19 arasında değişen 115 çocuk üzerinde D vitamini takviyesi uygulandı.

Araştırma Yöntemi ve Bulguları

D vitamini seviyeleri düşük olan hastalara üç ay boyunca oral yoldan D vitamini takviyesi verildi. Hemoglobin A1c, açlık kan şekeri, insülin dozu ve D vitamini (25-hidroksivitamin D) seviyeleri, takviye öncesi ve sonrası ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre, tip 1 diyabetli çocukların sadece %27’sinde D vitamini eksikliği tespit edilmişken, %31.1’inde yetersizlik ve %40.9’unda yeterli seviyede D vitamini bulunduğu görüldü.

Tedavi Sonrası Değişimler

D vitamini takviyesi, hastaların %67.7’sinde hemoglobin A1c seviyelerinde düşüş sağlasa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak açlık kan şekeri seviyesindeki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. D vitamini seviyeleri, tedavi sonrasında önemli ölçüde artış gösterdi. D vitamini takviyesi sonrasında, bireylerin %25.8’i insülin dozajında değişiklik yapmak zorunda kaldı; ancak insülin ihtiyacında önemli bir varyasyon gözlemlenmedi.

Değerli Çıkarımlar

  • D vitamini takviyesi, açlık kan şekeri seviyelerini anlamlı derecede düşürmüştür.
  • Tedavi sonrası D vitamini seviyelerinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.
  • Çocuklarda glikemik kontrolü iyileştirmek için D vitamini takviyesi faydalı olabilir.

Sonuç olarak, Sudan’da tip 1 diyabetli çocuklar arasında D vitamini eksikliği oldukça yaygındır ve tedavi planlarına D vitamini takviyesi eklenmesi, glikemik kontrolü iyileştirmede yardımcı olabilir.

Orijinal Makale: SAGE Open Med. 2024 May 6;12:20503121241242931. doi: 10.1177/20503121241242931. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler