Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Süt Alerjisi Dostu Gıda Takviyesi Programı Gıda Güvenliğini Artırdı

Gıda alerjisi yönetimi, düşük ve orta gelirli haneler için önemli mali yükler yaratır. Bu yükleri hafifletmek amacıyla, Kanada’nın Winnipeg şehrinde, 6 yaş altı çocuklarda süt alerjisi olan ailelere yönelik bir süt alerjisi dostu gıda takviyesi programı geliştirilmiş ve pilot olarak uygulanmıştır. Bu programın gıda maliyetleri, gıda güvenliği ve bakım verenlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla uzunlamasına bir çalışma yapılmıştır.

Çalışma, Ocak ve Şubat 2022 tarihleri arasında sosyal medya, ağızdan ağıza bilgi yayılımı ve baş araştırmacı tarafından tutulan bir veri tabanı aracılığıyla katılımcılar toplanarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, iki haftada bir ücretsiz olarak alerjen dostu gıdalar içeren altı aylık bir programa katılmışlardır. Programın etkilerini değerlendirmek için katılımcılar başlangıçta, ortada ve program sonunda bir dizi anket doldurmuşlardır.

Gıda Maliyetleri ve Gıda Güvenliği

Çalışma sonucunda, başlangıca göre toplam doğrudan gıda maliyetlerinin ortada %5.6 ve sonunda %13.5 arttığı, ancak bu değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Buna karşılık, toplam dolaylı gıda maliyetleri çalışma süresince başlangıca göre azalmış (ortada %28.2; sonunda %18.5), ancak bu değişiklikler de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Katılımcılar, çocuklarının gıda alerjisi nedeniyle iş veya okuldan kaybedilen zamanla ilgili maliyetlerin başlangıca göre sonunda %100 oranında azaldığını bildirmişlerdir.

Bakıcının Ruh Sağlığı ve Çocuğun Yaşam Kalitesi

Çalışma boyunca gıda güvenliği, bakım verenlerin ruh sağlığı veya çocukların gıda alerjisi yaşam kalitesi konusunda çok az değişiklik kaydedilmiştir. Bu durum, süt alerjisi dostu gıdaların sağlanmasının, beklenen etkileri yaratmada bazı kısıtlamaları olduğunu göstermektedir.

Somut Çıkarımlar

Çalışmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:

– Alerjen dostu gıdaların sağlanması, market masraflarını enflasyon oranının altında tutmuştur.
– Katılımcılar, çocuklarının alerjisi nedeniyle iş veya okuldan kaybedilen zamanla ilgili maliyetlerde azalma yaşamışlardır.
– Gıda güvenliği konusunda daha fazla mali destek gerekmektedir.

Sonuç olarak, alerjen dostu gıdalarla desteklenen bu program, bazı olumlu mali etkiler yaratmış olmasına rağmen, gıda güvencesizliği yaşayan ailelerin sayısının yüksek olması, ek mali desteğin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: Front Allergy. 2024 Jun 18;5:1301834. doi: 10.3389/falgy.2024.1301834. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler