Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Takviye Kullanımı ve Beslenme Davranışı Arasındaki İlişki Araştırıldı

Fitness sporcuları arasında takviye kullanımı yaygın bir uygulamadır. Ancak, kadın fitness sporcuları arasında takviye kullanımı üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır ve takviye kullanan bu sporcuların beslenme davranışları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, Kashan’daki spor salonlarında fitness sporcuları arasında takviye kullanımının yaygınlığını, bu konudaki tutumları ve nedenleri incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, takviye kullanımı ile beslenme davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedeflemektedir.

Bu kesitsel çalışmada, 2023 yılında Kashan şehrindeki 28 spor salonunda 15-46 yaşları arasındaki 433 fitness sporcusu araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket ile incelenmiştir. Anketin geçerliliği beş uzman tarafından onaylanmıştır ve takviyeler, Avustralya Spor Enstitüsü pozisyon bildirisine dayanarak değerlendirilmiştir. Çalışma değişkenleri ile takviye kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemek için Ki-kare analizi yapılmıştır.

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Çalışmaya 272 erkek ve 161 kadın fitness sporcusu katılmıştır. Katılımcıların %57,9’u takviye kullanmaktadır ve en yaygın kullanılan takviyeler vitamin C, vitamin D, omega-3 yağ asitleri ve whey proteinidir. Takviye kullanımının ana nedeni, egzersiz sonrası vücut onarımını hızlandırmaktır (%69,5). Ayrıca, bu sporcuların %41,8’i takviyelerin genel performanslarını artırdığına inanırken, %21,9’u takviyelerin vücuda zarar vermediğini düşünmektedir.

Beslenme Davranışları ve Takviye Kullanımı

Çalışmanın sonuçları, takviye kullanımı ile beslenme davranışı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Takviye kullanan sporcuların, kullanmayanlara göre daha fazla beyaz et, tohum ve kuruyemiş tükettiği, buna karşılık daha az yağlı süt ürünleri tükettiği bulunmuştur.

Öneriler

  • Fitness sporcularının takviye kullanımına ilişkin daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
  • Takviye kullanımı ve beslenme davranışları arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılmalıdır.
  • Sporculara, takviyelerin olası yan etkileri konusunda eğitim verilmelidir.

Sonuç

Kashan’daki spor salonlarındaki fitness sporcuları arasında takviye kullanımı yaygındır. Bu maddelerin kullanılmasının ana nedeni, egzersiz sonrası vücut onarımını hızlandırmak olup, sporcuların neredeyse yarısı takviyelerin performanslarını artırdığına inanmaktadır. Ayrıca, takviye kullanan sporcuların daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, fitness sporcularının takviye kullanımı konusunda bilgilendirilmesinin önemini doğrulamaktadır.

Orijinal Makale: BMC Sports Sci Med Rehabil. 2024 Jul 8;16(1):150. doi: 10.1186/s13102-024-00940-3.

Popüler Gönderiler