Tedavi Edilebilir 7 Kanser Hangileridir?

Kanser için henüz bir tedavi olmamasına rağmen, hastalığın erken dönemde saptanması ve tedavi edilmesi kişinin bakış açısını önemli ölçüde artırabilir.

En yüksek 5 yıllık görece sağkalım oranına sahip kanserler melanom, Hodgkin lenfoma ve meme, prostat, testiküler, servikal ve tiroid kanserini içerir. Onkoloji alanında gelişmeler kanser tedavisini daha başarılı olmasını sağlamaktadır.

Erken teşhis, kanser tedavisini etkileyen en önemli etmenlerden birisidir.

Kanser, hücrelerin vücudun belirli kısımlarında kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına  neden olan bir hastalıktır. Vücudun bir bölümünde başlayabilir ve ardından diğer bölgelere yayılabilir. Sonuç olarak, kanser çevredeki dokular ve organlar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir.

Dünya çapında önemli yatırımlara ve yıllara dayanan araştırmalara rağmen, kanser Dünyada önde gelen ölüm nedenidir.

Başarılı tedavi, kanserin tüm belirtilerini bir kişinin vücudundan temizlenmesi demektir. Doktorlar bunu remisyonda olarak tanımlar. Bununla birlikte, kanser bazen yıllar sonra remisyondan sonra geri dönebilir.

Kanseri tedavi etmek, durumu geri gelmeden tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu bazı insanlar için olabilir, ancak şu anda kanser için özel bir tedavi yoktur.

Kanserin tipi de dahil olmak üzere, birçok faktör başarılı kanser tedavisinin olasılığını etkiler.

Kanser türleri arasındaki görünümdeki farkı anlamak için, araştırmacılar genellikle 5 yıllık sağkalım oranı adı verilen bir istatistik kullanırlar. Bu rakam, kanser tanısından sonra 5 yıl hayatta kalan kişilerin yüzdesi anlamına gelir.

5 yıllık sağkalım oranı, tedavinin tüm kanser belirtilerini ortadan kaldırıp kaldırmadığını göstermez, ancak farklı kanser türlerinin göreceli şiddetini karşılaştırmak için yararlıdır. Diğer birçok faktörün, doktorların hastalığı nasıl erken teşhis ettikleri gibi sağkalımı etkilediğini hatırlamak önemlidir.

Kanser için daha kesin bir tahmin sağlamak için, doktorlar 5 yıllık göreli sağkalım oranlarına da başvurabilirler. Göreceli sağkalım oranları, belirli bir hastalığı olan insanları, hastalık olmaksızın genel popülasyondaki hastalarla karşılaştırır. Diğer faktörlerin sağkalımı etkileyebileceğini dikkate alırlar.

Bu yazıda en yüksek 5 yıllık görece sağkalım oranına sahip yedi kanser türüne baktık. Bu hayatta kalma oranları öncelikle doktorların erken dönemde teşhis ettiği kanserler içindir.

Erken Teşhis İle Tedavi Edilebilir Kanserler Nelerdir?

  • Meme kanseri
  • Prostat kanseri
  • Testis kanseri
  • Tiroid kanseri
  • Melanom
  • Serviks kanseri
  • Hodgkin lenfoma

1. Meme kanseri

Evre 0 veya 1 meme kanseri olan kişiler yüksek bir sağkalım oranına sahiptir.

Evre 0 ve 1 meme kanseri için 5 yıllık nispi sağkalım oranı yüzde 99–100’dür. Bu nedenle, bu aşamaya sahip insanlar ve kanser türü, en az 5 yıl boyunca, hastalığı olmayan insanlar olarak hayatta kalma olasılıklarının neredeyse yüzde 100’dür.

Aşamalar tümörün boyutunu ve yerini tanımlar. Evre 0, meme dokusunda anormal hücrelerin büyümesi anlamına gelir. Bu aşamada, doktorlar bunun kanserli olduğunu düşünmez, ancak kanserin erken belirtilerini gösterebilir.

Evre 1 meme kanserinde, küçük tümörler mevcuttur:

tipik olarak 2 cm’den (cm) küçüktür
Vücudun farklı bir bölgesine yayılmamış

Doktorlar bu tip meme kanserini daha ciddi kanser türlerine dönüşmeden önce izole edebilir ve tedavi edebilirler.

2. Prostat kanseri

Prostat kanserleri, evre 1 ve 2’de yüzde 99 5 nispi sağkalım oranına sahiptir. Prostat kanserleri ya çok yavaş büyürler ya da hiç büyümezler ve çok tedavi edilebilirler. Doktorların zararlı olmadıklarını düşünmüyorlarsa, boyut olarak artmayan prostat kanserleri tedavi gerektirmeyebilir.

3. Testis kanseri

Testis kanseri için 5 yıllık nispi sağkalım oranı, testislerde bulunan lokalize tümörler için yüzde 99 ve testislere yakın dokulara veya lenf düğümlerine yayılan bölgesel tümörler için yüzde 96’dır. Testis kanserinin erken aşamalarında, doktorlar durumu tedavi etmek için testislerden birini veya her ikisini alabilirler.

Testislerin alınması etkili bir tedavi şeklidir. Bununla birlikte, kanser yayıldığı zaman önemli ölçüde daha az faydalıdır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

4. Tiroid kanseri

Tiroid kanseri, 1 ve 2. aşamalarda% 98–100 nispi sağkalım oranına sahiptir. Tiroid, boyunda sağlıklı vücut fonksiyonlarını desteklemek için hormon üreten bir bezdir.

Çoğu tiroid kanseri yavaş yavaş büyür, bu da tedavinin daha fazla zaman almasını sağlar. Kanser boğazdaki çevre dokulara yayıldığı zaman bile, tiroid bezinin çıkarılması, onu yok etmek için etkili bir yöntem olabilir.

5. Melanom

Melanom tanısı koymak için arka yüzünde dermatolog tarafından büyüteçle incelenen bene sahip kişi.
Melanomun erken tespiti ve tedavisi bir kişinin hayatta kalma oranını arttırır.

Melanomun 5 yıl nispi sağkalım oranı sırasıyla 1A ve 1B aşamalarında yüzde 92 ve 97’dir.

Melanom cildin kanseridir ve vücudun bu kısmında tespit edilmesi kolay olduğu için yüksek bir sağkalım oranına sahiptir. Melanomun progresyonunun erken evrelerinde tanımlanması ve tedavi edilmesi genellikle mümkündür, bu da kişinin hayatta kalma şansını arttırır.

Bununla birlikte, erken teşhis olmadan, melanoma cildin yüzeyinin altına yayılabilir ve daha zor hale gelebilir.

6. Serviks kanseri

Servikal kanser, evre 0 ve 1A’da% 93’lük 5 yıllık görece sağkalım oranına sahiptir. Erken teşhis, doktorların anormal olarak gelişmiş hücreleri, vücudun diğer bölgelerine yayılmadan veya yayılmadan önce tedavi etmelerine izin verir. Servikal kanserin daha sonraki aşamalarında bile, kanserli hücreler çok yavaş bir oranda büyür. Sonuç olarak, tedavi hala etkili olabilir.

7. Hodgkin lenfoma

Hodgkin lenfoma, 1 ve 2. aşamalarda 5 yıllık nispi sağkalım oranının yüzde 90 civarındadır.

Hodgkin lenfomanın yüksek nispi sağkalım oranı, radyasyon tedavisine iyi cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu, hayatta kalma oranının, bu kanserin daha ileri formlarına sahip insanlar için yüksek olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer lenfoma tipleri de tedaviye cevap vermez.

Özet

Şu anda kesin bir kanser tedavisi yoktur. Bununla birlikte, başarılı tedavi, kanserin remisyona girmesine neden olabilir, bu da tüm belirtilerin ortadan kalktığını gösterir. Kanserin erken tespiti ve tedavisi, remisyon olasılığını ve kişinin bakış açısını önemli ölçüde artırabilir.

Medical New Today, What are the most curable cancers?, 2018

Referanslar,

1-https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics

2-https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-survival-rates.html

3-https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html

4- https://www.cancer.org/cancer/thyroid-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html

5-https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates-for-melanoma-skin-cancer-by-stage.html

6-https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/detection-diagnosis-staging/survival.html

7-https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver
Osteowell : Kemiklere Güç Ver