Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Testosteron Seviyeleri Üzerinde Probiyotik Takviyesinin Etkisi Araştırıldı

Günümüzde, yaşlanma sürecinin hormonal dengeler üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Özellikle erkeklerde testosteron seviyelerinin yaşla birlikte nasıl değiştiği ve bu değişiklikleri yönetmek için alternatif tedavi yöntemlerinin etkinliği büyük bir ilgi konusu olmuştur. Bu bağlamda yapılan yeni bir çalışma, probiyotik takviyesinin testosteron seviyeleri üzerindeki etkisini incelemiştir.

Erkek cinsiyet hormonu testosteronun seviyeleri genellikle 20-70 yaş aralığında stabildir, ancak bazı araştırmalar daha erken yaşlarda yaşa bağlı bir düşüş olduğunu göstermektedir. Testosteron eksikliği genellikle yeterince teşhis edilmez ve tedavi edilmez, ancak son yıllarda yerini hormon replasman tedavisine bırakmıştır. Olası olumsuz yan etkiler nedeniyle, farklı takviye protokolleri gibi alternatif tedaviler araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 55-65 yaş arasındaki sağlıklı erkeklerde probiyotik takviyesinin testosteron seviyeleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Çalışmanın Metodolojisi

Bu amaç doğrultusunda, 12 hafta süren randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma yürütülmüştür. Tanınmış probiyotik Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 6475’in yüksek, düşük veya plasebo dozlarıyla yapılan takviye sonrasında testosteron seviyeleri incelenmiştir. Venöz kan örnekleri başlangıçta, 6 ve 12. haftalarda toplanarak kan çalışmaları, lipid profili, hormonlar ve elektrolitler analiz edilmiştir. Katılımcılardan ayrıca bir anket doldurmaları istenmiştir.

Çalışmanın Bulguları

Takviye, testosteron seviyeleri üzerinde ne yüksek ne de düşük dozda, ne de plasebo grubunda herhangi bir etki göstermemiştir. Ancak, yüksek doz grubunda trigliserid seviyelerinde önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Diğer parametrelerde ise anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Bu çalışma, probiyotik takviyesinin yaşlanan erkeklerde testosteron seviyelerini artırabileceği hipotezini desteklememektedir.

Somut Çıkarımlar

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, probiyotik takviyesinin testosteron seviyeleri üzerinde beklenen etkileri göstermediğini ortaya koymaktadır. Ancak, bazı somut çıkarımlar yapılabilir:

  • Probiotik takviyesi, yüksek dozda trigliserid seviyelerinde düşüş sağlayabilir.
  • Testosteron seviyelerini artırmak isteyen yaşlı erkekler için probiyotikler etkili bir seçenek olmayabilir.
  • Alternatif tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi önemlidir ve daha fazla araştırma gereklidir.

Sonuç olarak, yaşlanan erkeklerde testosteron seviyelerini artırmak için farklı yöntemlerin araştırılmasına devam edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, probiyotik takviyesinin bu konuda etkili olmadığını göstermiştir.

Orijinal Makale: Contemp Clin Trials Commun. 2024 Apr 25;39:101300. doi: 10.1016/j.conctc.2024.101300. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler