Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Travatan Nedir?

Travatan, travoprost içeren ve başta glokom ve oküler hipertansiyon olmak üzere belirli göz durumlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir göz damlası solüsyonudur. Glokom, optik sinire zarar verebilen ve görme kaybına yol açabilen artmış göz içi basıncı ile karakterize edilen bir grup göz hastalığıdır. Oküler hipertansiyon, optik sinir hasarı olmadan yüksek göz içi basıncı anlamına gelir. Travatan, prostaglandin analogları adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Gözden sıvının çıkışını artırarak göz içi basıncını düşürerek çalışır. Travatan, göz içi basıncını düşürerek optik sinirin korunmasına ve görüşün korunmasına yardımcı olur. Travatan tipik olarak etkilenen göz(ler)de genellikle günde bir kez olmak üzere göz damlası olarak uygulanır. Sağlık uzmanınız veya göz doktorunuz tarafından sağlanan dozaj ve uygulama talimatlarına uymanız önemlidir.

Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, Travatan ile ilişkili potansiyel yan etkiler olabilir. Bunlar arasında göz tahrişi, kızarıklık, kirpik görünümünde değişiklikler, iris pigmentasyonunda artış ve konjonktival hiperemi sayılabilir. Herhangi bir kalıcı veya ciddi yan etki yaşarsanız, sağlık uzmanınızla iletişime geçmeniz önemlidir. Travatan’ın reçeteli bir ilaç olduğunu ve kullanımının bir sağlık profesyonelinin gözetimi ve rehberliği altında olması gerektiğini belirtmekte fayda var. Özel göz durumunuzu değerlendirecekler, uygun tedavi planını belirleyecekler ve ilaca verdiğiniz yanıtı izleyeceklerdir. Travatan veya kullanımı hakkında başka sorularınız veya endişeleriniz varsa, kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına veya göz doktoruna danışmanız önerilir.

Travatan Ne İçin Kullanılır?

Travatan öncelikle glokom ve oküler hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Bunlar, gözde yüksek göz içi basıncı ile karakterize edilen ve tedavi edilmediği takdirde optik sinir hasarına ve görme kaybına yol açabilen durumlardır. Travatan, bir prostaglandin analoğu olarak, gözden sıvı çıkışını artırarak çalışır ve böylece göz içi basıncını düşürür. Travatan GİB’i düşürerek optik sinirin korunmasına ve görüşün korunmasına yardımcı olur. Travatan’ın kullanıldığı özel koşullar şunları içerir:

 • Açık açılı glokom
 • Oküler hipertansiyon

Travatan, göz içi basıncını düşürerek, optik sinirin daha fazla hasar görmesini önlemeye ve glokom veya oküler hipertansiyonun ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Genellikle etkilenen göz(ler)e günde bir kez göz damlası olarak uygulanır. Travatan’ın reçeteli bir ilaç olduğunu ve kullanımının bir sağlık uzmanı veya göz doktorunun gözetimi ve rehberliği altında olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Özel göz durumunuzu değerlendirecekler, uygun tedavi planını belirleyecekler ve ilaca verdiğiniz yanıtı izleyeceklerdir. Travatan’ın kullanımı veya sizin durumunuza özel uygulaması hakkında başka sorularınız veya endişeleriniz varsa, kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına veya göz doktoruna danışmak en iyisidir.

Travatan Nasıl Kullanılır?

Travatan tipik olarak göz damlası olarak kullanılır ve bir sağlık uzmanı veya göz doktoru tarafından reçete edildiği şekilde doğrudan göze/gözlere uygulanır. Travatan’ın kullanımına ilişkin genel kurallar şunlardır:

 • Göz damlasını kullanmadan önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
 • Başınızı hafifçe geriye doğru eğin ve küçük bir cep oluşturmak için alt göz kapağınızı aşağı çekin.
 • Travatan göz damlası şişesini, damlalık ucu aşağı bakacak şekilde baş aşağı tutun.
 • Alt göz kapağının oluşturduğu cebe tek bir damla bırakmak için şişeyi yavaşça sıkın. Kontaminasyonu önlemek için damlalık ucunu gözünüze veya göz kapağınıza dokunmaktan kaçının.
 • Alt göz kapağını serbest bırakın ve gözünüzü yavaşça kapatın. Damlayı damlattıktan sonra gözünüzü kırpmayın veya ovmayın.
 • Göz damlasını her iki göze de kullanıyorsanız, diğer göz için adımları tekrarlayın.
 • Damlaları uyguladıktan sonra parmağınızı gözünüzün iç köşesine yaklaşık bir dakika bastırın. Bu, ilacın gözyaşı kanalına akmasını ve kan dolaşımına girmesini önlemeye yardımcı olur.
 • Başka göz damlası veya ilaç kullanıyorsanız, ilaçların etkileşimini veya seyrelmesini önlemek için farklı göz damlaları arasında en az 5 dakika bekleyin.
 • Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatın.

Travatan kullanımının dozajı, sıklığı ve süresi ile ilgili olarak sağlık uzmanınız tarafından sağlanan özel talimatlara uymanız önemlidir. Tedavi planını bireysel ihtiyaçlarınıza ve durumunuza göre uyarlayacaklardır. Travatan’ın doğru kullanımıyla ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa veya herhangi bir olumsuz etki yaşarsanız, rehberlik ve açıklama için sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza danışmanız önerilir. Kişiselleştirilmiş talimatlar sağlayabilir ve sahip olabileceğiniz belirli endişeleri giderebilirler.

Travatan’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Travatan göz damlası bazı kişilerde belirli yan etkilere neden olabilir. Herkes bu yan etkileri yaşamasa da bunların farkında olmak önemlidir. Travatan’ın yaygın yan etkileri şunları içerebilir:

 • göz tahrişi
 • konjonktival hiperemi
 • kirpiklerdeki değişiklikler
 • iris pigmentasyonu
 • bulanık görme
 • alerjik reaksiyonlar
 • göz enfeksiyonları

Herhangi bir yan etkiyi veya endişeyi sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Rehberlik sağlayabilir, yan etkilerin ciddiyetini değerlendirebilir ve en iyi hareket tarzını belirleyebilirler. Dozu ayarlayabilir veya gerekirse alternatif tedaviler önerebilirler. Lütfen bu yan etki listesinin kapsamlı olmadığını ve Travatan ile ilişkili başka potansiyel yan etkilerin olabileceğini unutmayın. Yan etkiler veya özel durumunuz hakkında herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, kişiselleştirilmiş tavsiye için bir sağlık uzmanına veya göz doktoruna danışmanız önerilir.

Travatan Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Travatan göz damlaları öncelikle göze lokalizedir ve minimal sistemik absorpsiyona sahiptir. Bu nedenle, diğer ilaçlarla önemli ilaç etkileşimi olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı veya göz doktorunuzu bilgilendirmeniz yine de önemlidir. Bu, etkileşim potansiyelini değerlendirmelerine ve uygun önerilerde bulunmalarına olanak tanır. Aşağıdakiler dahil, Travatan ile etkileşime girebilecek birkaç spesifik ilaç vardır:

 • Diğer prostaglandin analogları
 • Göz ilaçları

Bunlar genel hususlardır ve belirli etkileşimler bireysel koşullara bağlı olarak değişebilir. İlaç rejiminize ve sağlık durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza danışın. Burada sağlanan bilgilerin kapsamlı olmadığını ve Travatan ile başka potansiyel ilaç etkileşimleri olabileceğini belirtmekte fayda var. Ek olarak, etkileşimler, formülasyona ve ilgili spesifik ilaçlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doğru değerlendirme ve rehberlik için özel ilaçlarınızı sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Travatan Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Travatan belirli durumlarda kullanılmamalıdır. Travatan ile tedaviye başlamadan önce sağlık uzmanınızı veya göz doktorunuzu bilinen herhangi bir alerji veya durum dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz hakkında bilgilendirmeniz önemlidir. Travatan kullanımının kontrendike olabileceği bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık veya alerji: Travoprosta veya Travatan’ın bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmamalısınız.

Hamilelik ve emzirme: Travatan’ın hamilelik veya emzirme dönemindeki güvenliği belirlenmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce sağlık uzmanınızla potansiyel riskleri ve faydaları tartışmanız çok önemlidir.

Enflamatuar göz koşulları: Travatan, üveit veya iritis gibi aktif enflamatuvar göz koşulları olan kişilerde dikkatli kullanılmalı veya bundan kaçınılmalıdır. Prostaglandin analoglarının kullanımı ile gözdeki iltihaplanma kötüleşebilir.

Afakik bireyler: Travatan’ın doğal lensleri cerrahi olarak çıkarılmış bireylerde kullanılması, bu popülasyondaki güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmadığından, tipik olarak önerilmez.

Pediyatrik kullanım: Travatan’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Pediatrik hastalarda kullanımı dikkatle değerlendirilmeli ve bir sağlık profesyoneli tarafından yönlendirilmelidir.

Akut açı kapanması glokomu: Travatan, durumu kötüleştirebileceğinden akut açılı kapanması glokomunun tedavisi için uygun değildir.

Bu kontrendikasyonların genel kurallar olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini not etmek önemlidir. Özel tıbbi geçmişinize ve durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza danışın. Lütfen burada verilen bilgilerin eksiksiz olmadığını ve Travatan’ın kullanımıyla ilgili başka özel kontrendikasyonlar veya önlemler olabileceğini unutmayın. Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan rehberlik ve tavsiyelere uymanız çok önemlidir.

Travatan Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Travatan kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Öngörülen talimatları izleyin: Travatan’ı tam olarak sağlık uzmanınız veya göz doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde kullanın. Önerilen doz, sıklık ve tedavi süresine bağlı kalın. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozu değiştirmeyin veya ilacı kullanmayı bırakmayın.

Doğru uygulama tekniği: Göz damlasını uygulamak için doğru tekniği anladığınızdan emin olun. Sağlık uzmanınız veya göz doktorunuz tarafından verilen talimatları izleyin. Herhangi bir şüpheniz veya zorluğunuz varsa, açıklama veya açıklama isteyin.

Kontakt lens kullanımı: Kontakt lens kullanıyorsanız, Travatan kullanımıyla ilgili olarak sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza danışın. Bazı durumlarda, göz damlasını uygulamadan önce kontakt lenslerin çıkarılması ve tekrar takılmadan önce belirli bir süre beklenmesi önerilebilir. Olası etkileşimleri veya komplikasyonları önlemek için sağlanan kılavuzu izleyin.

Göz hijyeni: İyi göz hijyeni uygulamalarını sürdürün. Kirlenmeyi önlemek için göz damlasını uygulamadan önce ellerinizi yıkayın. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için damlalığın ucuna veya göz yüzeyine dokunmaktan kaçının.

Sistemik absorpsiyon: Travatan göz damlası minimum sistemik absorpsiyona sahip olsa da reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bu, etkileşim potansiyelini değerlendirmelerine ve uygun önerilerde bulunmalarına olanak tanır.

Düzenli göz muayeneleri: Travatan’a verdiğiniz yanıtı izlemek ve göz sağlığınızdaki değişiklikleri değerlendirmek için sağlık uzmanınız veya göz doktorunuzla düzenli takip randevularına katılın. Rutin göz muayeneleri, glokom ve diğer göz rahatsızlıklarını etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.

Yan etkiler ve reaksiyonlar: Travatan ile ilişkili potansiyel yan etkilerin farkında olun ve olağandışı semptomları, rahatsızlıkları veya advers reaksiyonları sağlık uzmanınıza bildirin. Bu, göz tahrişi, görme değişiklikleri veya herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi gibi semptomları içerir.

Saklama: Travatan göz damlasını ambalajın üzerinde verilen talimatlara göre saklayın. Sıcaklık gerekliliklerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin. Süresi dolmuş ilaçları kullanmayın.

Travatan’ın kullanımıyla ilgili kişisel tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya göz doktorunuza danışın. Bireysel ihtiyaçlarınıza ve durumunuza göre özel öneriler sağlayabilirler. Lütfen burada sağlanan bilgilerin kapsamlı olmadığını ve durumunuza bağlı olarak başka değerlendirmelerin olabileceğini unutmayın.

Travatan’ın Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Travatan, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Travatan Oftalmik Solüsyon %0,004 2,5 ml şişe ambalaj perakende satış fiyatı 51,54 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler