Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Ultra Dayanıklılık Koşucularının Karbonhidrat İnançları ve Uygulamaları Üzerine Araştırma Yapıldı

Ultra dayanıklılık koşucuları arasında karbonhidrat inançları ve uygulamaları üzerine yapılan bu araştırma, sporcuların gastrointestinal semptom (GIS) yönetim stratejilerini anlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, daha önce geliştirilmiş ve doğrulanmış bir anket uyarlanarak, dört saat veya daha uzun süreli tek seferlik egzersiz gerçekleştiren ultra dayanıklılık koşucularına çevrimiçi olarak dağıtılmıştır. Ankette, karbonhidrat farkındalığı ve kaynak arayışı ile özellikle GIS yönetimiyle ilgili beslenme uygulamaları sorgulanmıştır.

68 katılımcının tamamladığı ankette, ülseratif kolit teşhisi bildiren bir kişi hariç tutulmuştur. Kalan 67 katılımcının 46’sı erkek, 21’i ise kadındır. Katılımcıların çoğu, beslenme uygulamalarını kişisel deneyimlerine dayandırırken, yalnızca üç kişi bu bilgileri nitelikli uzmanlardan aldığını belirtmiştir. GIS’ler, hem antrenman hem de yarışma dönemlerinde eşit sıklıkta görülmüş ve katılımcıların çoğu daha önce bu semptomları hafifletmek için özel bir beslenme veya beslenme dışı strateji uygulamamıştır.

GIS Yönetimi ve Beslenme Uygulamaları

Anket sonuçlarına göre, GIS’leri hafifletmek için en yaygın beslenme uygulamaları nitrat takviyesi ve probiyotik kullanımı olmuştur. Nitrat takviyesi kullanan dokuz katılımcı ve probiyotik kullanan dört katılımcı bulunurken, diğer uygulamalar ve porsiyon kontrolü gibi beslenme dışı stratejiler de yaygın olarak rapor edilmiştir.

GIS’lerin Yaygınlığı ve Çeşitliliği

Bu araştırma, önceki çalışmalara benzer şekilde, ultra dayanıklılık koşucuları arasında GIS’lerin yaygın olduğunu göstermektedir. GIS’ler, hem antrenman hem de yarışma dönemlerinde ortaya çıkmakta ve bu popülasyonun karşılaştığı GIS çeşitliliğini vurgulamaktadır. Ancak, GIS yönetimi için hem beslenme hem de beslenme dışı stratejilerin eksikliği, bu soruna yönelik spesifik beslenme bilgisi eksikliğine işaret etmektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

  • Sporcuların GIS yönetimi için kişisel deneyimlerine dayanarak beslenme stratejileri geliştirmeleri gerektiği
  • Nitrat ve probiyotik takviyelerinin GIS hafifletmede etkili olabileceği
  • Porsiyon kontrolü ve diğer beslenme dışı stratejilerin GIS yönetiminde önemli rol oynayabileceği

Bu araştırma, ultra dayanıklılık koşucuları arasında GIS’lerin yaygınlığını ve çeşitliliğini ortaya koyarken, bu semptomları yönetmek için kullanılan stratejilerin eksikliğini de vurgulamaktadır. Gelecekteki araştırmalar, ultra dayanıklılıkla ilişkili GIS’lerin mekanizmalarını ve bu semptomların yönetimi için en iyi uygulamaları anlamak için gereklidir.

Orijinal Makale: Front Nutr. 2024 May 31;11:1408101. doi: 10.3389/fnut.2024.1408101. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler