Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Ultravist Nedir?

Ultravist, iyopromid içeren ve öncelikle röntgen muayeneleri, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve anjiyografi gibi tanısal görüntüleme testleri sırasında kan damarlarının, organların ve dokuların görünürlüğünü ve netliğini artırmak için kullanılan bir ilaçtır. Bir kontrast maddesi olarak Ultravist, vücuttaki farklı yapılar arasındaki kontrastı iyileştirmeye yardımcı olan ve onları görüntülerde daha görünür kılan iyot içerir. Bu, sağlık profesyonellerinin daha net ve ayrıntılı görüntüler elde etmesini sağlayarak çeşitli tıbbi durumların saptanmasını ve teşhis edilmesini kolaylaştırır. Ultravist, görüntüleme prosedürü sırasında intravenöz olarak, genellikle bir enjeksiyon olarak uygulanır. Baş, boyun, göğüs, karın, pelvis ve ekstremiteler de dahil olmak üzere çeşitli tanısal görüntüleme çalışmaları için radyoloji bölümlerinde ve hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ultravist’in spesifik dozajı ve uygulaması, yapılan görüntüleme testinin türüne, incelenen vücut bölgesine ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olacaktır. Kullanım talimatları, işlemi gerçekleştiren sağlık kuruluşu veya radyolog tarafından sağlanacaktır. Ultravist’in bir teşhis aracı olduğunu ve tıbbi durumlar için bir tedavi olmadığını not etmek önemlidir. Ultravist veya özel görüntüleme prosedürünüzde kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, sağlık uzmanınıza veya prosedürü gerçekleştiren radyoloğa danışmanız en iyisidir. Size ayrıntılı bilgi sağlayabilir ve sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilirler.

Ultravist Ne İçin Kullanılır?

Ultravist, öncelikle kan damarlarının, organların ve dokuların görünürlüğünü artırmak için çeşitli tanısal görüntüleme prosedürlerinde bir kontrast maddesi olarak kullanılır. Genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Radyografik Görüntüleme
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları
 • Anjiyografi

Bu görüntüleme prosedürleri sırasında Ultravist’in kullanılması, sağlık uzmanlarının daha net ve ayrıntılı görüntüler elde etmesine yardımcı olarak doğru teşhis ve etkili tedavi planlaması sağlar. Vücuttaki tümörler, kan pıhtıları, anevrizmalar, vasküler malformasyonlar, lezyonlar veya tıkanıklıklar gibi durumların belirlenmesine yardımcı olur. Ultravist’in bir teşhis aracı olduğunu ve tıbbi durumlar için bir tedavi olmadığını not etmek önemlidir. Ultravist’in özel kullanımı ve dozu, görüntüleme prosedürünün tipine, incelenen alana ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olacaktır. Özel görüntüleme prosedürünüz için Ultravist’in kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, en iyisi sağlık uzmanınıza veya prosedürü gerçekleştiren radyoloğa danışmanızdır. Size ayrıntılı bilgi sağlayabilir ve sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilirler.

Ultravist Nasıl Kullanılır?

Ultravist, tanısal görüntüleme prosedürlerinde kontrast madde olarak kullanılır. Ultravist’in özel kullanım talimatları, işlemi gerçekleştiren sağlık kuruluşu veya radyolog tarafından belirlenecektir. Ultravist’in nasıl kullanıldığına ilişkin bazı genel yönergeler şunlardır:

Hazırlık: Görüntüleme prosedüründen önce sağlık uzmanınız tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek, sahip olabileceğiniz alerjileri veya tıbbi durumları değerlendirecek ve hazırlık için özel talimatlar sağlayacaktır. Bu, yapılan belirli görüntüleme testine bağlı olarak işlemden önce belirli bir süre aç kalmayı içerebilir.

İntravenöz Enjeksiyon: Ultravist tipik olarak intravenöz olarak uygulanır, yani doğrudan bir damara enjekte edilir. Bir sağlık uzmanı, genellikle kol veya eldeki bir damara küçük bir iğne sokacaktır. Kontrast madde daha sonra yavaşça ve sürekli olarak damara enjekte edilir.

Görüntüleme Prosedürü: Ultravist enjeksiyonundan sonra görüntüleme prosedürü başlayacaktır. Bu, testin amacına ve incelenen vücut bölgesine bağlı olarak X-ışını incelemelerini, bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarını veya anjiyografiyi içerebilir.

Görüntü Yakalama: Görüntüleme prosedürü sırasında Ultravist, kan damarlarının, organların veya dokuların kontrastını ve görünürlüğünü artırarak net ve ayrıntılı görüntülerin yakalanmasını sağlar.

İzleme: Prosedür boyunca, sağlık uzmanları kan basıncı, kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu dahil yaşamsal belirtilerinizi izleyecektir. Ayrıca herhangi bir olumsuz reaksiyon veya rahatsızlık belirtisine karşı da dikkatli olacaklardır.

Prosedür Sonrası Bakım: Görüntüleme prosedürü tamamlandıktan sonra, herhangi bir artık Ultravist metabolize edilecek ve vücuttan atılacaktır. Kontrast maddenin dışarı atılmasına yardımcı olmak ve onun sisteminizden atılmasını desteklemek için sıvı içmeniz istenebilir.

Ultravist’in spesifik dozajı, uygulama tekniği ve zamanlaması, yapılan görüntüleme testinin tipine, incelenen vücut bölgesine ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olacaktır. Prosedürü gerçekleştiren sağlık uzmanınız veya radyolog tarafından sağlanan özel talimatlara uymanız önemlidir. Ultravist’in kullanımı veya geçireceğiniz görüntüleme prosedürü hakkında herhangi bir özel sorunuz veya endişeniz varsa, sağlık uzmanınıza veya prosedürü gerçekleştiren radyoloğa danışmanız en iyisidir. Size kişiselleştirilmiş talimatlar sağlayabilir ve sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilirler.

Ultravist’in Yan Etkileri Nelerdir?

Ultravist, tıbbi görüntülemede kullanılan diğer iyotlu kontrast maddeler gibi bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Yan etkilerin görülme sıklığı ve şiddeti hastalar arasında değişebilir. Ultravist’in yaygın yan etkileri şunları içerebilir:

 • alerjik reaksiyonlar
 • bulantı ve kusma
 • sıcak basması
 • metalik tat
 • baş ağrısı
 • enjeksiyon yeri reaksiyonları
 • böbrek etkileri

Şiddetli veya kalıcı yan etkilerin derhal sağlık uzmanınıza bildirilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Durumunuzu değerlendirebilir ve gerekirse uygun tedaviyi sağlayabilirler. Sağlık uzmanınız veya radyoloğunuz, özel görüntüleme prosedürünüz için Ultravist kullanmanın potansiyel risklerini ve faydalarını tartışacaktır. Kontrast maddenin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ilgili herhangi bir tıbbi geçmişi, alerjileri veya altta yatan koşulları da göz önünde bulundururlar. Ultravist’in potansiyel yan etkileri veya sizin durumunuzda kullanımı hakkında herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza veya prosedürü gerçekleştiren radyoloğa danışmanız en iyisidir.

Ultravist Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Ultravist, tanısal görüntüleme prosedürlerinde kullanılan bir kontrast maddedir ve diğer ilaçlarla etkileşimi genellikle sınırlıdır. Ultravist ile önemli ilaç etkileşimi riski düşüktür, çünkü esas olarak intravenöz kontrast madde olarak kullanılır ve sınırlı sistemik maruziyete sahiptir. Bununla birlikte, reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı veya radyoloğunuzu bilgilendirmeniz yine de önemlidir. Bu bilgiler olası etkileşimleri veya kontrendikasyonları belirlemeye yardımcı olabilir. Ultravist ile birlikte kullanıldığında özel değerlendirme veya ayarlamalar gerektirebilecek bazı ilaçlar şunlardır:

 • Metformin
 • Nefrotoksik İlaçlar
 • Tiroid Fonksiyonunu Etkileyen İlaçlar

Bunların genel hususlar olduğunu ve belirli etkileşimlerin, aldığınız ilaçlara ve bireysel koşullara bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Spesifik ilaç rejiminize ve sağlık durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya radyoloğunuza danışın. Ultravist ile olası etkileşimler veya kullandığınız diğer ilaçlarla uyumluluğu hakkında herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, bunları sağlık uzmanınızla görüşmeniz en iyisidir. Özel durumunuza göre size en doğru ve özel bilgileri sağlayabilirler.

Ultravist Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Ultravist genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

Aşırı Duyarlılık veya Alerjik Reaksiyonlar: Ultravist’e veya diğer iyotlu kontrast maddelere karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjik reaksiyonunuz varsa, Ultravist kullanmaktan kaçınmanız önemlidir.

Şiddetli Böbrek Yetmezliği: Ultravist böbrekler tarafından atılır ve kullanımı ciddi böbrek yetmezliği veya son dönem böbrek hastalığı olan kişilerde kontrendike olabilir. Kontrast madde böbreklere daha fazla yük bindirebilir ve potansiyel olarak komplikasyonlara yol açabilir. Sağlık uzmanınız, Ultravist’in sizin için uygun olup olmadığını belirlemeden önce böbrek fonksiyonunuzu değerlendirecektir.

Tiroid Disfonksiyonu: Ultravist, tiroid fonksiyonunu geçici olarak etkileyebilen iyot içerir. Bilinen bir tiroid rahatsızlığınız varsa veya bir tiroid rahatsızlığı için tedavi görüyorsanız, sağlık uzmanınız Ultravist kullanmanın risklerini ve faydalarını dikkatlice değerlendirecek ve ek önlemler alabilir.

Akut Şiddetli Enfeksiyonlar: Ultravist dikkatli kullanılmalıdır veya akut ciddi enfeksiyonu olan kişilerde kullanımı ertelenebilir. Enfeksiyon böbrek fonksiyonunu etkileyebilir veya kontrast maddelerle ilişkili komplikasyon riskini artırabilir.

Feokromositoma: Feokromositoma, aşırı adrenalin ve diğer hormonları salgılayabilen adrenal bezlerin nadir görülen bir tümörüdür. Feokromositoma şüphesi veya teşhisi konmuş kişilerde, Ultravist kullanımı potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hipertansif krizi tetikleyebilir. Sağlık uzmanınız spesifik durumu değerlendirecek ve en uygun hareket tarzını belirleyecektir.

Ultravist içeren herhangi bir prosedüre girmeden önce sağlık uzmanınızla alerjiler, böbrek fonksiyonu, tiroid fonksiyonu veya altta yatan sağlık durumları dahil olmak üzere tıbbi geçmişinizi görüşmeniz önemlidir. Spesifik durumu değerlendirecekler ve Ultravist’in sizin için uygun olup olmadığına veya alternatif görüntüleme seçeneklerinin dikkate alınması gerekip gerekmediğine karar vereceklerdir. Bu yönergeler eksiksiz değildir ve Ultravist kullanımının kontrendike olduğu başka özel durumlar olabilir. Özel tıbbi durumunuza ve sağlık geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya radyoloğunuza danışın.

Ultravist Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tanısal görüntüleme prosedürleri için bir kontrast maddesi olarak Ultravist kullanırken, güvenli ve etkili kullanım için akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Tıbbi Geçmiş: Sağlık uzmanınıza, bilinen alerjiler, kontrast maddelere önceki reaksiyonlar, böbrek fonksiyonu, tiroid bozuklukları veya diğer ilgili durumlar dahil olmak üzere kapsamlı bir tıbbi geçmiş sağlayın. Bu bilgi, Ultravist’in sizin için uygun olup olmadığını ve herhangi bir önlem alınması gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Alerjiler: İyotlu kontrast maddelere karşı bilinen bir alerjiniz varsa veya geçmişte bir alerjik reaksiyon yaşadıysanız sağlık uzmanınıza bildirin. Riski değerlendirecekler ve önleyici tedbirler alabilirler veya alternatif görüntüleme seçenekleri önerebilirler.

Böbrek Fonksiyonu: Ultravist vücuttan böbrekler yoluyla atılır, bu nedenle kontrast maddeyi kullanmadan önce böbrek fonksiyonunuzu değerlendirmeniz önemlidir. Önceden böbrek problemleriniz varsa veya böbrek hasarı riskiniz yüksekse, sağlık uzmanınız riskleri ve faydaları değerlendirecek ve dozu ayarlayabilir veya alternatif görüntüleme seçeneklerini değerlendirebilir.

Hidrasyon: Ultravist uygulamasından önce ve sonra yeterli hidrasyon çok önemlidir. Bol miktarda sıvı içmek böbrek fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur ve kontrast maddenin vücuttan atılmasını destekler. Sağlık uzmanınız size özel hidrasyon talimatları sağlayabilir.

İlaç İncelemesi: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Böbrek fonksiyonlarını etkileyenler veya Ultravist ile etkileşime girebilecekler gibi bazı ilaçlar özel değerlendirme gerektirebilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Ultravist uygulaması sırasında veya sonrasında kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı, nefes almada zorluk veya şişme gibi herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisine karşı tetikte olun. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal sağlık ekibine haber verin.

İşlem Sonrası Bakım: İşlem sonrası bakımla ilgili olarak sağlık uzmanınız tarafından sağlanan tüm talimatları izleyin. Bu, hidrasyon önerilerini, gecikmiş reaksiyonları izlemeyi veya kişisel durumunuza dayalı herhangi bir özel önlemi içerebilir.

İletişim: Sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurun ve prosedürden önce sorularınızı sorun veya sahip olabileceğiniz endişeleri dile getirin. Size kişiselleştirilmiş tavsiyeler verebilir ve tıbbi durumunuza ve gerçekleştirilen görüntüleme prosedürüne bağlı olarak her türlü özel hususu ele alabilirler.

Yukarıdaki hususların genel yönergeler olduğunu ve özel talimatların kişisel durumunuza bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özel tıbbi durumunuza, gerçekleştirilen görüntüleme prosedürüne ve sahip olabileceğiniz belirli endişelere dayalı olarak kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya radyoloğunuza danışın.

Ultravist’in Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Ultravist, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Ultravist 300 Flakon 300 mgl/ml 1*50 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 186,39 TL; Ultravist 370 Flakon 370 mgl/ml 1*50 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 176,00 TL; Ultravist 300 Flakon 300 mgl/ml 1*100 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 567,39 TL; Ultravist 370 Flakon 370 mgl/ml 1*100 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 491,62 TL; Ultravist 370 Flakon 370 mgl/ml 1*200 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 1045,82 TL ve Ultravist 370 Flakon 370 mgl/ml 1*500 ml flakon ambalaj perakende satış fiyatı 2687,32 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler