Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin A Eksikliği Retinopatisi Tedavi Edildi

Toronto’da yapılan bir vaka çalışması, çölyak hastalığı ve karaciğer fibrozisi olan 77 yaşındaki bir erkek hastada görülen ilerleyici görme kaybını incelemiştir. Hastanın göz muayenesinde, göz yüzeyinde Bitot lekeleri ve maküler hipopigmentasyon gibi klasik A vitamini eksikliği belirtileri saptanmıştır. Optik koherens tomografi (OCT) ve elektroretinografi (ERG) testleri, hastalığın retina üzerindeki etkilerini net bir şekilde göstermiştir. Altı aylık yüksek doz A vitamini tedavisi sonrasında, görme keskinliği ve retinal yapıda belirgin iyileşmeler kaydedilmiştir.

Toronto, Kanada’da gerçekleştirilen bir vaka çalışmasında, çölyak hastalığı ve karaciğer fibrozisi olan 77 yaşındaki bir erkek hastada ilerleyici görme kaybı gözlenmiştir. Hastanın görme keskinliği sağ gözde 20/50 ve sol gözde 20/200 olarak kaydedilmiştir. Ön segment muayenesinde Bitot lekeleri tespit edilmiştir. Fundus fotoğrafları, iki gözde de maküler hipopigmentasyon ve periferik granüler retinal hipopigmentasyon göstermiştir. Ayrıca optik koherens tomografi (OCT) görüntülemeleri, dış retina bantlarında belirsizlik ve hafif dış nükleer tabaka incelmesi ile birlikte fokal hiper-reflektif birikintiler ve ince koroid varlığını ortaya koymuştur. Tam alan elektroretinografi (ERG) testleri, azalmış rod-izole ve kombine rod-kon yanıt amplitütleri göstermiştir. Çok odaklı ERG testleri ise bireysel yanıtların tüm alanda köreldiğini ortaya koymuştur.

Tedavi ve Sonuçlar

Hastaya pulse A vitamini tedavisi uygulanmıştır. Altı aylık tedavi süreci sonunda ERG yanıtları referans aralıklarına dönmüş ve dış retinal değişiklikler tersine dönmüştür. Görme keskinliği sağ gözde 20/30 ve sol gözde 20/40 olarak iyileşmiştir.

Vaka İncelemesi

Bu vaka, A vitamini eksikliği retinopatisi teşhisinin fundus muayenesi ve elektrofizyolojik testlerle nasıl konulabileceğini göstermektedir. Gastrointestinal patoloji nedeniyle ortaya çıkan bu durum, erken ve yüksek doz A vitamini takviyesi ile tedavi edilebilmiştir. Bu da, hastanın hem görme keskinliğinde hem de retinal yapısında belirgin iyileşmelere yol açmıştır.

Öneriler ve Çıkarımlar

  • Çölyak hastalığı ve karaciğer fibrozisi olan hastalar, A vitamini eksikliği açısından düzenli olarak taranmalıdır.
  • Bitot lekeleri gibi ön segment bulguları, erken teşhis için kritik olabilir.
  • ERG ve OCT gibi ileri görüntüleme teknikleri, hastalığın seyrini izlemek için önemlidir.
  • Erken teşhis ve yüksek doz A vitamini tedavisi, görme kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.

Bu vaka çalışması, A vitamini eksikliği retinopatisinin klasik bulgularını ve tedavi ile elde edilen olumlu sonuçları detaylı olarak sunmaktadır. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastaların görme yetilerini geri kazanmalarında kritik rol oynamaktadır.

Orijinal Makale: Doc Ophthalmol. 2024 Jun 3. doi: 10.1007/s10633-024-09978-7. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler