Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin B12 Eksikliği ve İnflamatuar Belirteçler Arasındaki İlişki İncelendi

Vitamin B12 eksikliği (VB12D), üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle vejetaryen diyet ve Polikistik Over Sendromu (PCOS) gibi spesifik beslenme alışkanlıkları ve sağlık koşulları ile daha da karmaşık hale geliyor. Yeni bir kesitsel çalışma, VB12D’nin inflamatuar belirteçler (IMs) ile olan ilişkisini değerlendirerek, üreme çağındaki kadınlarda farklı diyet türlerinin etkilerini araştırdı.

Araştırma, PCOS’lu ve sağlıklı kadınlar arasında, hem vejetaryen hem de vejetaryen olmayan gruplarda klinik, biyokimyasal ve hormonal değerlendirmeler yaparak VB12D’nin yaygınlığını inceledi. Sonuçlar, vejetaryen diyet uygulayan kadınlarda VB12D oranının çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Özellikle PCOS’lu vejetaryen kadınlarda serum B12 düzeyleri en düşük, homosistein ve metilmalonik asit (MMA) düzeyleri ise en yüksek bulundu. Ayrıca, bu gruptaki kadınlarda insülin direnci ve inflamatuar belirteçler (MCP-1, hs-CRP, TNF-α ve IL-6) de diğer gruplara göre daha yüksek çıktı.

PCOS ve Vejetaryen Diyet Etkisi

PCOS’lu kadınlarda VB12D’nin yaygınlığı dikkat çekici düzeyde yüksek. Bu kadınlarda, vejetaryen olmayanlara kıyasla, proinflamatuar markerların düzeyleri belirgin şekilde daha yüksek. PCOS’lu vejetaryen kadınlarda, serum B12 düzeylerinin medyanı 76.2 pg/mL, holotranscobalamine (HTC) düzeyleri 37.9 pg/mL ve homosistein (HCY) düzeyleri ise 40.32 µmol/L olarak bulundu. Ayrıca, insülin direnci ve inflamatuar belirteçler de bu grupta en yüksek seviyelerde tespit edildi.

Sağlıklı Kadınlarda VB12D ve İnflamasyon

Sağlıklı kadınlarda da VB12D oranı önemli bir sorun teşkil ediyor. Vejetaryen diyet uygulayan sağlıklı kadınlar arasında VB12D oranı %93.4 olarak belirlendi. Bu grupta da inflamatuar belirteçler yüksek düzeylerde seyrediyor. VB12D’nin bu kadınlarda da proinflamatuar markerlarla doğrudan ilişkili olduğu gözlemlendi.

Önemli Çıkarımlar

Çalışmanın bulguları, VB12D ve inflamatuar belirteçler arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak kamu sağlığı politikaları için önemli öneriler sunuyor:

  • Vejetaryen diyet uygulayan kadınların düzenli olarak VB12 takviyesi alması gerekmektedir.
  • PCOS’lu kadınlar için özel diyet programları ve takviyeler önerilmelidir.
  • Üreme çağındaki kadınlarda düzenli VB12 düzeyi kontrolleri yapılmalıdır.
  • İnflamatuar belirteçlerin izlenmesi ve yönetimi önemlidir.

Sonuç olarak, VB12 eksikliği üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın bir sorundur ve bu durum PCOS ve vejetaryen diyetle daha da şiddetlenmektedir. Bu bulgular, gelecekteki gebelik ve çocuk sağlığı için maternal VB12 düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Mol Nutr Food Res. 2024 May 20:e2300315. doi: 10.1002/mnfr.202300315. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler