Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin B12, Testosteron Seviyesini Etkiliyor

Erkek kısırlığı, dünya genelinde artan bir sorun olarak dikkat çekiyor. Toronto’daki Mount Sinai Hastanesi’nde yürütülen araştırma, kısırlık problemi yaşayan erkeklerde serum vitamin B12 seviyeleri ile üreme hormonları arasındaki ilişkiyi inceledi. Bu çalışma, vitamin B12’nin testosteron seviyeleri üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koymayı amaçladı ve önemli bulgular elde etti.

Mount Sinai Hastanesi’nde 303 infertil erkek üzerinde yapılan çalışmada, serum vitamin B12 ve üreme hormonları analiz edildi. Özellikle luteinize edici hormon, folikül uyarıcı hormon, toplam testosteron, östradiol ve prolaktin seviyeleri değerlendirildi. Çalışmada, serum vitamin B12 seviyelerinin toplam testosteronla bağımsız bir monoton ilişki içerisinde olduğu bulundu.

Yöntem ve Bulgular

Araştırma, çapraz kesitsel bir tasarımla gerçekleştirildi ve istatistiksel analizler arasında Spearman’ın sıra korelasyon katsayısı, doğrusal regresyon ve lojistik regresyon kullanıldı. Serum vitamin B12 seviyeleri ile toplam testosteron arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlemlendi. Serum vitamin B12 seviyeleri en düşük olan bireylerle karşılaştırıldığında, orta ve yüksek seviyelerde olan bireylerin testosteron eksikliği yaşama olasılığı daha düşüktü.

Sonuçlar ve Çıkarımlar

Çalışmanın bulgularına göre, düşük serum vitamin B12 seviyeleri, testosteron eksikliği ve bozulmuş androjenik hormonal profillerle ilişkilidir. Bu durum, spermatogenezi ve dolayısıyla erkek fertilitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışma, vitamin B12’nin erkek kısırlığını önlemede potansiyel bir beslenme desteği olarak dikkate alınabileceğini göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

Araştırmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:

  • Vitamin B12 takviyesi, testosteron seviyelerini artırabilir ve sperm kalitesini iyileştirebilir.
  • Düşük B12 seviyelerine sahip erkeklerde, vitamin B12 takviyesi düşünülmelidir.
  • Kısırlık tedavisinde, beslenme düzeninin gözden geçirilmesi önemlidir.
  • Testosteron eksikliği olan erkeklerde, serum B12 düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, erkek kısırlığı ile mücadelede vitamin B12’nin potansiyel rolünü vurgulamakta ve bu vitaminin üreme sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: J Nutr. 2024 Jun 25:S0022-3166(24)00352-3. doi: 10.1016/j.tjnut.2024.06.013. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler