Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin B17’in Trenorol Kaynaklı Testis Toksisitesine Etkisi Araştırıldı

Anabolik androjenik steroidlerin (AAS) kötüye kullanımı, telafisi mümkün olmayan ciddi organ hasarlarına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, Trenorol adlı anabolik steroidin erkek sıçanlarda neden olduğu testis toksisitesine karşı vitamin B17’nin (VitB17) terapötik etkilerini incelemektir. Deneyde sıçanlar, kontrol, VitB17, Trenorol ve Trenorol + VitB17 gruplarına rastgele dağıtılmıştır. Deney sonunda hormonal değerlendirme, semen analizi, testis enzimleri ve DNA hasarı incelenmiştir.

Çalışmada kullanılan anabolik androjenik steroidler (AAS), testosterondan türetilmiş sentetik moleküller olup, genellikle veterinerlik alanında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu steroidlerin kötüye kullanımı, özellikle atletler arasında kas büyümesini sağlamak amacıyla yaygındır. Ancak, bu tür maddelerin aşırı kullanımı, geri dönüşü olmayan organ hasarlarına yol açabilir.

Çalışmanın Yöntemi ve Bulguları

Araştırmada, sıçanlar kontrol, VitB17 (50 mg/kg/gün, oral), Trenorol (10 mg/kg/hafta, kas içi) ve Trenorol + VitB17 gruplarına ayrılmıştır. Deney sonunda hormonal analizler, semen değerlendirmeleri, testis enzimleri ve DNA hasarı analiz edilmiştir. Histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler de yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Trenorol’un testis ağırlıklarında, toplam testosteron, folikül uyarıcı hormon (FSH) ve luteinize edici hormon (LH) seviyelerinde, sperm sayısında, morfoloji indeksinde, canlılıkta ve hareketlilikte belirgin bir düşüşe neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, sperm anormalliklerinde, testiküler DNA hasarında ve P53 ekspresyonunda belirgin bir artış gözlemlenmiştir.

Vitamin B17’nin Terapötik Etkileri

Trenorol ve VitB17 ile tedavi edilen sıçanlarda, testis toksisitesinin, sperm parametrelerinin, DNA hasarının ve apoptozun azaldığı gözlemlenmiştir. Vitamin B17’nin Trenorol’un neden olduğu zararlı etkileri önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

– Anabolik androjenik steroidlerin aşırı kullanımı ciddi testis hasarına yol açabilir.
– Vitamin B17, Trenorol kaynaklı testis toksisitesini azaltmada etkili olabilir.
– Trenorol, sperm kalitesini ve hormon seviyelerini olumsuz etkileyebilir.
– Vitamin B17, DNA hasarını ve apoptozu azaltarak koruyucu bir etki gösterebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, Trenorol’un sıçan testislerinde toksisite, DNA hasarı ve apoptoza neden olduğu, ancak VitB17 ile yapılan tedavilerin bu parametrelerde iyileşme sağladığı görülmüştür. Bu bulgular, anabolik steroidlerin neden olduğu zararlı etkilerin azaltılması için potansiyel terapötik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Orijinal Makale: Toxicol Res (Camb). 2024 May 29;13(2):tfae084. doi: 10.1093/toxres/tfae084. eCollection 2024 Apr.

Popüler Gönderiler