Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin B6, Köpeklerde Sahte Gebelik Tedavisinde Etkilidir

Vitamin B6’nın köpeklerde sahte gebelik tedavisinde etkili olup olmadığını inceleyen yeni bir araştırma, bu vitaminin progesteron, östrojen, androjen, tiroid hormonu ve kisspeptin/Kiss1r sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Çalışmada, 18 sahte gebe köpek 20 gün boyunca plasebo, kabergolin veya vitamin B6 ile tedavi edildi. Tedavi sonrasında köpeklerin prolaktin seviyeleri ölçüldü ve uterin dokular histomorfometri ve immünohistokimyasal analizlerle değerlendirildi.

Araştırma kapsamında, 18 sahte gebe dişi köpek üç gruba ayrıldı. Birinci grup plasebo alırken, ikinci grup günlük 5 μg/kg kabergolin ve üçüncü grup ise günlük 50 mg/kg vitamin B6 aldı. Tedavi süresi 20 gün olarak belirlendi. İlk gün ve tedavinin 120. saatinde kan örnekleri alındı ve prolaktin seviyeleri ölçüldü. Tedavi sonrasında köpekler ovariohisterektomi ile alındı ve uterin dokular detaylı analizler için toplandı.

Prolaktin Seviyelerindeki Değişiklikler

Kabergolin ve vitamin B6 tedavisi sonrasında, prolaktin seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlemlendi. Bu bulgu, her iki ilacın da antiprolaktinemik etkilerini doğruladı.

Uterin Histomorfometri ve Reseptör İfadesi

Tedavi sonrasında tüm gruplarda uterin histomorfometrinin dioestrus dönemi ile tutarlı olduğu görüldü. Progesteron reseptörlerinin tüm bölgelerde güçlü immün boyanma gösterdiği ve özellikle vitamin B6 ile tedavi edilen hayvanlarda derin bezlerde bu reseptörün skorlarında bir artış gözlemlendi. Buna karşılık, östrojen ve Kiss1R reseptörlerinin tüm uterin bölgelerde zayıf veya hiç boyanma göstermediği ve gruplar arasında bir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Androjen reseptörlerinde ise, vitamin B6 ile tedavi edilen çoğu hayvanda derin bezlerde ve miyometriumda artış eğilimleri görüldü.

Sonuçlar

Araştırma bulguları, vitamin B6’nın kabergoline benzer şekilde prolaktin seviyelerini düşürerek uterin modülasyonda etkili olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, sahte gebelik tedavisinde vitamin B6’nın potansiyel bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Öneriler

Çalışmanın sonuçlarına göre, sahte gebelik tedavisi için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

  • Kabergoline alternatif olarak vitamin B6 kullanılabilir.
  • Vitamin B6’nın progesteron reseptörleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Prolaktin seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi gereklidir.

Orijinal Makale: Reprod Domest Anim. 2024 Jun;59(6):e14630. doi: 10.1111/rda.14630.

Popüler Gönderiler