Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin B6 Tüketimi Felç Riskini Azaltıyor

Felç riski ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki, özellikle vitamin B6 tüketimi açısından sürekli olarak tartışma konusu olmuştur. Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) verilerine dayanarak yapılan yeni bir çalışma, bu önemli ilişkiyi detaylı bir şekilde incelemiştir. 2005-2018 yılları arasında toplanan veriler ışığında yapılan analizler, vitamin B6 tüketiminin felç riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır.

NHANES veritabanından 2005-2018 yılları arasında toplanan veriler kullanılarak, katılımcıların diyetle aldıkları vitamin B6 miktarı ve felç prevalansı değerlendirildi. İki adet 24 saatlik diyet hatırlatması ve standart bir anket kullanıldı. Lojistik regresyon modelleriyle vitamin B6 tüketimi ile felç riski arasındaki ilişki tahmin edildi ve sınırlı kübik spline (RCS) kullanılarak doğrusal olmayan ilişki araştırıldı. Duyarlılık analizi, eğilim skoru eşleştirmesi (PSM) kullanılarak yapıldı.

Çalışma Bulguları

24.214 katılımcı arasında, 921 kişi felç teşhisi almış, 23.293 kişi ise felç geçirmemişti. Çok değişkenli lojistik regresyon modeli, en yüksek vitamin B6 tüketimi çeyreğinde yer alan bireylerin, en düşük çeyrekte yer alanlara göre belirgin olarak daha düşük felç riski taşıdığını gösterdi (OR: 0.48, %95 CI: 0.35-0.66, P < 0.001). Alt grup analizlerinde, orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapan bireylerde vitamin B6 alımının en belirgin koruyucu faktör olduğu saptandı (OR: 0.34, %95CI: 0.20-0.57). RCS modelleri, felç ile diyetle alınan vitamin B6 arasında doğrusal olmayan L-şekilli bir ilişki olduğunu ortaya koydu (P doğrusal olmama için = 0.006).

Diyet ve Felç İlişkisi

Araştırmaya katılan 24.214 kişi arasında, vitamin B6 alımı yüksek olanların felç geçirme olasılığının daha düşük olduğu belirlendi. Bu durum, özellikle orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapan bireylerde daha belirgin hale geldi. Bu bulgular, beslenme alışkanlıklarının felç riski üzerindeki önemli etkisini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Öneriler

Çalışmanın sonuçlarına göre, günlük beslenme düzenine vitamin B6 açısından zengin gıdaların eklenmesi, felç riskini azaltmada etkili olabilir. İşte bu konuda dikkate alınması gereken somut öneriler:

  • Yemeklerde daha fazla tavuk, balık ve patates gibi vitamin B6 açısından zengin gıdalar tüketmek.
  • Günlük diyetinize muz, ceviz ve avokado gibi meyve ve kuruyemişler eklemek.
  • Vitamin B6 takviyelerini doktor kontrolünde kullanmak.

Sonuç olarak, bu çalışma, diyetle alınan vitamin B6’nın felç riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Orta yoğunlukta fiziksel aktivite ile birleştirildiğinde, bu etkinin daha da belirgin hale geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, diyetinize vitamin B6 açısından zengin gıdalar eklemek, sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Orijinal Makale: Heliyon. 2024 May 11;10(10):e31125. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e31125. eCollection 2024 May 30.

Popüler Gönderiler