Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin C Tüketimi Migreni Azaltıyor

Migren, dünya genelinde birçok insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Son araştırmalar, antioksidan açısından zengin diyetlerin migreni önlemede etkili olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle C vitamini tüketimi üzerine yapılan yeni bir çalışma, bu vitaminin migren üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bu çalışma, C vitamini alımı ile migren sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Araştırmada, 1999 ile 2004 yılları arasında Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’ne (NHANES) katılan yetişkinler yer almıştır. Katılımcıların diyetlerinde yer alan C vitamini miktarı ve ciddi baş ağrısı veya migren öyküleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada ağırlıklı çok değişkenli ve lojistik regresyon analizleri kullanılarak, C vitamini tüketimi ile ciddi baş ağrısı veya migren arasındaki bağımsız ilişki ortaya konmuştur.

Çalışmanın Bulguları

Toplamda 13,445 kişinin yer aldığı örneklemde, katılımcıların %20.42’si ciddi baş ağrısı veya migren yaşamıştır. Tamamen ayarlanmış modellerde, diyetle alınan C vitamini tüketimi ile ciddi baş ağrısı veya migren arasında anlamlı bir negatif ilişki bulunmuştur (olasılık oranı [OR] = 0.94, %95 güven aralığı [CI] = 0.91-0.98, p = 0.0007). İlk çeyrek ile karşılaştırıldığında, dördüncü çeyrekte yer alanların ciddi baş ağrısı veya migren yaşama olasılığı %22 daha düşüktür (OR = 0.78, %95 CI = 0.69-0.89, p = 0.0002). Alt grup analizleri, C vitamini alımı ile ciddi baş ağrısı veya migren arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (p etkileşimi < 0.01).

Sonuçlar

Çalışmanın sonuçları, diyetle alınan C vitamininin migren veya ciddi baş ağrısı riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, migren tedavisinde diyet değişikliklerinin önemini vurgulamaktadır. Özellikle, C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi migren sıklığını azaltmada etkili olabilir.

Pratik Çıkarımlar

Migren hastaları için öneriler:

  • C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler tüketin (örneğin, portakal, brokoli, kivi).
  • Diyetinize C vitamini takviyeleri eklemeyi düşünebilirsiniz, ancak doktorunuza danışmayı unutmayın.
  • Antioksidan bakımından zengin diğer gıdalarla beslenmenizi çeşitlendirin.

Sonuç olarak, C vitamini tüketiminin artırılması, migren ve ciddi baş ağrıları riskini azaltmada etkili bir strateji olabilir. Bu bulgular, migren yönetiminde beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Orijinal Makale: Front Nutr. 2024 Jun 18;11:1412031. doi: 10.3389/fnut.2024.1412031. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler