Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin C’nin Kitosan Nanopartiküllerinde Elektropüskürtme ile Enkapsülasyonu Araştırıldı

Vitamin C’nin (VC) kitosan (Cs) nanopartiküllerinde elektropüskürtme yöntemiyle enkapsülasyonu üzerine yapılan bir araştırma, bu yenilikçi tekniğin gıda işleme uygulamalarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, partikül boyutu, zeta potansiyeli, yükleme kapasitesi (LC%) ve enkapsülasyon verimliliği (EE%) gibi parametreleri inceleyerek en uygun işlem koşullarını belirlemeyi amaçladı. Elde edilen sonuçlar, VC’nin kitosan nanopartiküller içinde başarılı bir şekilde enkapsüle edilerek antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin korunduğunu gösterdi. Bu yöntem, VC’nin besinlerde etkin bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Electrospraying yöntemi, Vitamin C’nin kitosan (Cs) nanopartiküllerinde kapsüllenmesi için incelendi ve partikül boyutu, zeta potansiyeli, yükleme kapasitesi (LC%) ve enkapsülasyon verimliliği (EE%) değerlendirildi. Çalışmada, Cs konsantrasyonu (1-2% w/v) ve voltaj (21-25 kV) değişkenleri ile VC (0.25-0.75 w/w Cs) oranı kullanıldı. Yüzey merkezli CCD-RSM tasarımında yirmi deney yapıldı ve ANOVA, partikül boyutu ve VC içeriği için voltaj ve Cs konsantrasyonunun önemli faktörler olduğunu belirtti. RSM, optimum işlem parametresini 2% Cs, 0.746 VC: Cs kütle oranı ve 21 kV voltaj ile önerdi. Bu koşullarda elde edilen partikül boyutu 251.1 ± 59.03 nm, LC% 36.6 ve EE% 85.42 olarak bulundu.

Enkapsülasyonun Özellikleri

Enkapsüle edilmiş partiküller, salım davranışı, antioksidan özellikler ve FTIR, DSC ve XRD analizleri ile değerlendirildi. Bu analizler, VC’nin kitosan nanopartiküller içinde etkili bir şekilde korunduğunu ve antioksidan özelliklerinin iyileştirildiğini gösterdi. Ayrıca, VC’nin elma suyunda benzer bir koruma sağladığı ve antibakteriyel özelliklerinin kitosan nanopartiküllerden daha üstün olduğu tespit edildi.

Optimum İşlem Koşulları

Araştırmada, optimum işlem koşulları belirlenirken 2% Cs konsantrasyonu, 0.746 VC: Cs kütle oranı ve 21 kV voltaj kullanıldı. Bu koşullar altında, partikül boyutu, yükleme kapasitesi ve enkapsülasyon verimliliği en uygun değerlere ulaştı. Bu parametrelerin dikkatle kontrol edilmesi, VC’nin kitosan nanopartiküller içinde stabil ve etkili bir şekilde enkapsüle edilmesini sağladı.

Uygulama Çıkarımları

Bu çalışmanın sonuçları, gıda işleme uygulamalarında kullanılmak üzere VC’nin etkili bir şekilde enkapsüle edilebileceğini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen çıkarımlar şunlardır:

– Elektriksel püskürtme yöntemi, partikül boyutunun ve yükleme kapasitesinin optimize edilmesinde etkilidir.
– Optimal Cs konsantrasyonu ve VC oranı, yüksek enkapsülasyon verimliliği sağlar.
– Enkapsüle edilmiş VC, gıdalarda antioksidan ve antibakteriyel özelliklerini koruyabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, VC’nin kitosan nanopartiküller içinde elektropüskürtme yöntemiyle başarıyla enkapsüle edilebileceğini ve bu yöntemin gıda işleme uygulamaları için büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Orijinal Makale: Food Chem. 2024 Jun 27;458:140257. doi: 10.1016/j.foodchem.2024.140257. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler