Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Alımının Serum Konsantrasyon Profilleri Üzerine Etkisi İncelendi

Son yıllarda, vitamin D’nin sağlık üzerindeki önemi giderek artan bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu bağlamda, İngiltere’de 4 yaş ve üzeri bireyler için önerilen günlük D vitamini alım miktarı 10 μg (400 IU) iken, ABD’de 1-70 yaş arası insanlar için bu miktar 15 μg (600 IU) olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar, bu iki farklı dozun serum 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) konsantrasyonları üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Birçok dünya çapındaki deneme verileriyle, yaşları 18 ve üzeri, kiloları 45-93 kg arasında değişen yetişkinlerin serum D vitamini ve 25(OH)D konsantrasyonları üzerine minimal fizyolojik tabanlı farmakokinetik modeli oluşturuldu. Bu model, serum 25(OH)D konsantrasyonlarını doğru bir şekilde tahmin edebilmek için vücut ağırlığını bir ayarlayıcı olarak kullandı. Ayrıca, model farklı doz rejimlerinin geniş bir yelpazesini başarılı bir şekilde öngörebildi.

Çalışmanın Bulguları

Model, İngiltere’deki 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin serum 25(OH)D konsantrasyonlarını tahmin etmek için kullanıldı. 10 μg/gün D vitamini alan bireylerin %95’inin 32 hafta içinde 50 nmol/L serum 25(OH)D seviyesine ulaşacağı öngörülürken, 15 μg/gün alanların %97.5’inin 28 hafta içinde bu eşiğe ulaşacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca, 15 μg/gün alan bireylerin %97.5’inin 4 hafta içinde 25 nmol/L seviyesini geçeceği belirtilmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler

Araştırma sonuçları, her iki dozun da İngiltere nüfusunun %95’inden fazlasında etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, günlük 15 μg dozunun serum 25(OH)D seviyesini daha hızlı artırdığı ortaya koyulmuştur. Bu bulgular, D vitamini takviyesi almayı düşünen bireyler ve sağlık profesyonelleri için önemli bilgiler sunmaktadır.

Pratik Çıkarımlar

• Günlük 15 μg D vitamini alımı, 25(OH)D seviyesini hızla artırmak isteyenler için daha etkili olabilir.
• 10 μg’lik doz da çoğu birey için yeterli olup, uzun vadede güvenli sonuçlar sağlar.
• Sağlık profesyonelleri, bireysel ihtiyaçlara göre uygun dozları önermelidir.

Sonuç olarak, çalışmada iki farklı dozun da geniş bir popülasyonda etkili olduğu ve sağlık açısından önemli serum 25(OH)D seviyelerine ulaşmada yardımcı olduğu belirtilmiştir. Bu bulgular, günlük D vitamini alımı konusunda daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlayacaktır.

Orijinal Makale: Br J Clin Pharmacol. 2024 Jun 26. doi: 10.1111/bcp.16146. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler