Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği Egzama Şiddetini Artırıyor

Londra’da yaşayan Güney Asyalı çocuklar ve genç yetişkinler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, düşük serum vitamin D3 seviyelerinin, atopik egzama şiddeti ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırma, bu popülasyonda vitamin D eksikliğinin deri bariyer fonksiyonunu ve bağışıklık sistemini etkileyerek, egzama semptomlarının kötüleşmesine yol açabileceğini gösterdi. Elde edilen bulgular, düşük 25(OH)D3 seviyelerine sahip bireylerin daha şiddetli egzama semptomlarına sahip olma olasılığının yüksek olduğunu işaret ediyor.

Araştırma, Londra’da yaşayan Bangladeş kökenli çocuklar ve genç yetişkinleri kapsayan Tower Hamlets Eczema Assessment çalışmasına katılan bireyler üzerinde gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, katılımcıların serum 25(OH)D3 seviyeleri ve egzama şiddeti arasındaki ilişki incelendi.

Veri Toplama ve Yöntem

Araştırma 0-30 yaş arası egzama hastası Bangladeş kökenli bireyleri içermekteydi. Veriler, ebeveynler ve hastaların kendi bildirimleri, klinik geçmiş ve hastane veritabanları aracılığıyla toplandı. Serum 25(OH)D3 seviyeleri retrospektif olarak hastane veritabanlarından elde edildi ve egzama şiddeti Eczema Area and Severity Index (EASI) skoru ile sınıflandırıldı.

Sonuçlar ve Bulgular

Analizlere 681 katılımcı dahil edildi ve bunların %49,6’sının 25(OH)D3 sonuçları mevcuttu. Bu sonuçlar, katılımcıların %84,3’ünün düşük veya yetersiz 25(OH)D3 seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. EASI skoru ile serum 25(OH)D3 seviyeleri arasında ters bir ilişki bulundu. EASI skoru 10’un üzerinde olan katılımcıların %26,1’i daha düşük 25(OH)D3 seviyelerine sahipti.

Öne Çıkan Bulgular

– EASI skoru 10’un üzerinde olan bireyler, daha düşük serum 25(OH)D3 seviyelerine sahipti.
– Yüz ve boyunda hafif-orta dereceli topikal steroid kullanımı, egzama şiddeti ile ilişkilendirildi.
– Yüz ve boyunda kalsinörin inhibitörü kullanımı, egzama şiddetini artırdı.
– Yüz ve vücutta güçlü-topikal steroid kullanımı, egzama şiddetini artırdı.

Sonuç

Bu çalışma, düşük serum 25(OH)D3 seviyelerinin, Londra’da yaşayan Güney Asyalı çocuklar ve genç yetişkinler arasında egzama şiddetini artırdığını göstermektedir. Vitamin D’nin cilt bariyeri fonksiyonu ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, bu bulgular, atopik egzama tedavisinde vitamin D takviyesinin potansiyel rolünü vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Skin Health Dis. 2024 Mar 12;4(3):e358. doi: 10.1002/ski2.358. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler