Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği IBD Hastalarında Sıkça Görülüyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) olan hastalarda vitamin D eksikliğinin yaygın olduğunu göstermektedir. Bu eksiklik, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve hastalığın seyrini kötüleştirebilir. Bu bağlamda, Tayvan’da yapılan yeni bir araştırma, IBD hastalarında vitamin D eksikliğinin prevalansını ve risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Changhua Christian Hastanesi’nde Ocak 2017 ile Aralık 2023 tarihleri arasında tedavi gören yetişkin IBD hastalarının vitamin D seviyeleri incelendi. Toplamda 106 yetişkin IBD hastası çalışmaya dahil edildi; bu hastalardan 20’si Crohn hastalığı, 86’sı ise ülseratif kolit tanısı almıştı. Tanı konduğu zamanki ortalama yaş 39.2 olarak belirlendi. Ortalama vitamin D seviyesi 22.2 ± 8 ng/mL idi.

Vitamin D Eksikliği ve Risk Faktörleri

Araştırmada, hastaların %42.5’inde (45 hasta) vitamin D eksikliği tespit edildi (vitamin D seviyesi

Sonuçlar ve Öneriler

Bu çalışma, IBD hastalarında vitamin D eksikliğinin yaygın olduğunu ve belirli risk faktörlerinin bu durumu tetikleyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, doktorlar ve hastalar için vitamin D eksikliği taramasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, hastaların vitamin D seviyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerektiğinde takviye almaları önerilmektedir.

Öneriler

• Kadın hastalar ve genç yaşta tanı konmuş olanlar, vitamin D seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelidir.
• Doktorlar, IBD hastalarına vitamin D takviyesi konusunda bilgilendirme yapmalıdır.
• Hastalar, vitamin D açısından zengin besinler tüketmeli ve gerektiğinde güneş ışığından faydalanmalıdır.

Sonuç olarak, Tayvanlı IBD hastalarının önemli bir kısmının vitamin D eksikliği yaşadığı ve bu durumun hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle, vitamin D seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Orijinal Makale: Sci Rep. 2024 Jun 18;14(1):14091. doi: 10.1038/s41598-024-64930-8.

Popüler Gönderiler