Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği Tiroid Kanseri Riskini Artırıyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, vitamin D eksikliğinin çeşitli kanser türlerine yatkınlığı artırdığına dair kanıtlar sunmaktadır. Ancak, vitamin D ve tiroid kanseri (TC) arasındaki ilişki hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, mevcut kanıtları özetlemek amacıyla bir meta-analiz yapılması gerekli hale gelmiştir.

Yapılan meta-analiz, tiroid kanseri olan bireylerde vitamin D seviyelerinin kontrol gruplarına göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane ve ClinicalTrials.gov veritabanlarında sistematik bir arama yaparak uygun makaleleri seçmişlerdir. İncelenen makalelerdeki bulgular, tiroid kanseri vakalarında vitamin D eksikliğinin daha yaygın olduğunu göstermiştir.

Meta-Analizin Amacı

Bu meta-analizin temel amacı, vitamin D seviyeleri ile tiroid kanseri riski arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, tiroid kanseri vakalarında vitamin D seviyelerinin düşük olduğunu ve bu eksikliğin kanser riskini artırdığını göstermektedir. Araştırma sonuçları, standartlaştırılmış ortalama fark (SMD), ortalama oran (RoM) ve olasılık oranı (OR) gibi etki ölçümleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Yöntem ve Bulgular

Araştırmada, tiroid kanseri vakalarında vitamin D seviyelerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu (SMD = -0.25, 95% CI: -0.38, -0.12; RoM = 0.87, 95% CI: 0.81, 0.94) belirlenmiştir. Ayrıca, 1,25 (OH)D seviyelerinin de tiroid kanseri vakalarında daha düşük olduğu (SMD = -0.49, 95% CI: -0.80, -0.19; RoM = 0.90, 95% CI: 0.85, 0.96) bulunmuştur. Vitamin D eksikliğinin tiroid kanseri riskini artırdığı (OR = 1.49, 95% CI: 1.23, 1.80) tespit edilmiştir. Doz-cevap meta-analizi sonuçları, 25 (OH)D seviyelerinde her 10 ng/ml azalma için tiroid kanseri riskinin %6 arttığını (OR = 0.94; 95% CI: 0.89, 0.99) göstermiştir.

Önemli Çıkarımlar

Bu meta-analizden elde edilen sonuçlar, vitamin D eksikliğinin tiroid kanseri riskini artırdığına dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Aşağıda okuyucular için kullanılabilir çıkarımlar listelenmiştir:

  • Vitamin D seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.
  • Günlük yeterli miktarda güneş ışığı almayı ihmal etmeyin.
  • Gerekirse vitamin D takviyesi kullanmayı düşünün.

Meta-analiz sonuçları, tiroid kanseri olan bireylerin vitamin D seviyelerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu ve vitamin D eksikliğinin tiroid kanseri riskini artırdığını göstermektedir. Bu bulgular, tiroid kanseri riskinin azaltılması için vitamin D seviyelerinin korunmasının önemine işaret etmektedir.

Orijinal Makale: Front Nutr. 2024 Jun 18;11:1423305. doi: 10.3389/fnut.2024.1423305. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler