Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği ve Yaşlı Erkeklerde İşitme Kaybı Arasındaki Bağlantı

Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan işitme kaybı, sadece yaş faktörüne bağlı olmayıp, cinsiyet, çevre, yaşam tarzı ve mevcut sağlık sorunları gibi birçok etkenle ilişkilidir. Bu durumu etkileyen ayarlanabilir faktörlerin kontrol altına alınması, işitme kaybının yaygınlığını azaltabilir. Özellikle, vitamin D seviyelerinin kalsiyum metabolizmasıyla güçlü bir bağı bulunmaktadır ve bu durum işitme kaybını etkileyebilir. Yeni bir çalışma, yaşa bağlı işitme kaybı (ARHL) ile vitamin D arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Güney Kore’de 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen beşinci Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’nden 65 yaş üstü 1,104 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara hem işitsel değerlendirme hem de beslenme anketi uygulanmıştır. ARHL ve serum vitamin D konsantrasyonu arasındaki ilişki, alkol tüketimi, sigara içme durumu, hareket kabiliyeti ve kemik mineral yoğunluğu gibi değişkenler için ayarlama yapılarak lojistik regresyon analizleri ile incelenmiştir.

Araştırmanın Bulguları

Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre, düşük serum vitamin D seviyelerine sahip erkeklerde (20 ng/mL’nin altında) yaşa bağlı işitme kaybı yaygınlığı daha yüksek bulunmuştur (olay oranı, 1.638, %95 güven aralığı, 1.058-2.538, p=0.027). Bu sonuçlar, yaşlı erkek popülasyonunda düşük serum vitamin D seviyelerinin ARHL ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın Önemi

Bu çalışma, özellikle yaşlı erkeklerde vitamin D seviyelerinin izlenmesi ve gerektiğinde takviye edilmesinin ARHL’nin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam sürmeleri için vitamin D seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde desteklenmesi önem arz etmektedir.

Öneriler

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yaşlı erkeklerde işitme kaybını önlemek için aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

  • Düzenli olarak serum vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi.
  • Gerekli durumlarda doktor gözetiminde vitamin D takviyesi alınması.
  • Alkol tüketimi ve sigara içme gibi faktörlerin minimize edilmesi.
  • Hareket kabiliyetini arttıracak fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi.
  • Dengeli ve besleyici bir diyetin benimsenmesi.

Araştırma, yaşlı erkeklerde düşük serum vitamin D seviyelerinin yaşa bağlı işitme kaybı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, yaşlı bireylerin işitme sağlığını korumak için vitamin D seviyelerinin izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: J Audiol Otol. 2024 Jul 9. doi: 10.7874/jao.2023.00458. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler