Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D, Genç Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Azaltabilir

Genç kadınların vitamin D eksikliği riski artmış durumda ve bu durum meme kanseri insidansını artırabilir. Bu araştırmada, genç yaşta meme kanseri gelişen fare modellerinde vitamin D’nin kanser karşıtı etkinliği değerlendirilmiştir. Hiç doğum yapmamış farelerde vitamin D takviyesi, serum 25(OH)D ve karaciğer 1,25(OH)2 D3 seviyelerini artırmış, tümör boyutunu küçültmüş ve anti-tümör bağışıklığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu anti-tümör etkiler, doğum sonrası meme kanseri modelinde tekrarlanamamış, burada karaciğerin vitamin D metabolizması sütten kesilme sonrası baskılanmış ve bu da serum 25(OH)D eksikliği ve karaciğer 1,25(OH)2 D3 seviyelerinin düşmesine yol açmıştır.

Araştırmanın sonuçları, vitamin D’nin kanser karşıtı etkinliğinin immünomodülatör mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştiğini ve sütten kesilme sonrası dönemde değişen karaciğer metabolizması nedeniyle etkisiz olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, doğum sonrası kadınlarda vitamin D’nin yanı sıra diğer ksenobiyotik ilaçların etkinliği ve güvenliği için önemli çıkarımlar taşımaktadır.

Genç Kadınlarda Vitamin D Eksikliği

Genç kadınların vitamin D eksikliği riski, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle artmıştır. Çalışmada, hiç doğum yapmamış farelere vitamin D takviyesi yapıldığında, serum 25(OH)D ve karaciğer 1,25(OH)2 D3 seviyelerinin arttığı ve tümör boyutunun küçüldüğü gözlenmiştir. Bu sonuçlar, vitamin D’nin genç kadınlarda meme kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koymaktadır.

Doğum Sonrası Dönemde Vitamin D’nin Etkisizliği

Doğum sonrası dönemde, fare modellerinde karaciğerin vitamin D metabolizması sütten kesilme sonrası baskılanmış ve bu durum serum 25(OH)D ve karaciğer 1,25(OH)2 D3 seviyelerinin düşmesine yol açmıştır. Bu dönemde vitamin D takviyesinin etkisiz olduğu ve hatta aktif 1,25(OH)2 D3 tedavisinin sadece sütten kesilmiş farelerde hiperkalsemiye neden olduğu belirlenmiştir. RNA sekanslama verileri, doğum sonrası dönemde CYP450 ekspresyonunun baskılandığını göstermiştir.

Çalışmanın Çıkarımları

• Genç kadınlar vitamin D eksikliği riski taşıyabilirler ve bu eksiklik meme kanseri riskini artırabilir.

• Vitamin D takviyesi, hiç doğum yapmamış kadınlarda tümör boyutunu küçültebilir ve anti-tümör bağışıklığını artırabilir.

• Doğum sonrası dönemde vitamin D takviyesi etkisiz olabilir ve karaciğerin vitamin D metabolizması baskılanabilir.

• Tedavi yaklaşımları, üreme geçmişine göre bireyselleştirilmelidir.

Sonuç

Araştırma, vitamin D’nin genç yaşta meme kanseri riskini azaltmada etkili olabileceğini, ancak doğum sonrası dönemde etkisiz olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, genç meme kanseri hastaları için tedavi stratejilerinin üreme geçmişine göre uyarlanmasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, doğum sonrası kadınlarda ksenobiyotik ilaçların etkinliği ve güvenliği için dikkate alınması gereken önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Orijinal Makale: bioRxiv [Preprint]. 2024 Jun 2:2024.05.28.596304. doi: 10.1101/2024.05.28.596304.

Popüler Gönderiler