Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Kemoterapi Sonrası Doğurganlığı Etkilemiyor

Meme kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapi ajanlarının uzun vadeli yan etkilerinden biri, erken yumurtalık yetmezliği ile sonuçlanabilen azalmış yumurtalık rezervidir. Son zamanlarda, folikülleri koruma ve başarılı tüp bebek tedavisi için önemli bir faktör olan vitamin D’nin, kemoterapi kaynaklı doğurganlık komplikasyonlarını azaltabileceği düşünülmekteydi. Bu çalışmada, meme kanseri tedavisi gören genç kadınlarda vitamin D’nin doğurganlık üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında, iki kanser enstitüsünde kemoterapi gören meme kanseri hastaları incelendi. Olgu grubuna 1000 IU kalsitriol verildi ve temel, kemoterapi sonrası ve altı ay sonra AMH düzeyi ölçüldü. Birincil amaç, kemoterapi sonrası altı ay içinde AMH düzeyindeki iyileşmeyi değerlendirmekti.

Çalışmanın Yöntemleri ve Katılımcılar

2018-2019 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada, olgu grubunda 18, kontrol grubunda ise 15 hasta yer aldı. Olgu grubunun ortalama AMH düzeyi (ngr/ml) 3.16, kontrol grubunun ise 2.37 ng/mL olarak belirlendi (p-değeri = .16). Altı ay sonra bu seviyeler sırasıyla 0.387 ve 0.19 olarak ölçüldü (p-değeri = .38). Kemoterapi sonrası altı aylık süreçte olgu grubunda AMH artışı 0.86 ng/mL, kontrol grubunda ise 0.44 ng/mL olarak gözlemlendi, ancak bu artış iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p-değeri = .054).

Sonuç ve Öneriler

Çalışmanın sonuçları, kemoterapi sonrası altı aylık süreçte AMH düzeyinde minimal bir artış olmasına rağmen, vitamin D’nin meme kanseri tedavisi gören hastaların yumurtalık rezervi üzerindeki koruyucu etkisini gösteremedi. Daha büyük çaplı çalışmaların, vitamin D takviyelerinin yumurtalık rezervi üzerindeki etkilerini ve optimal doz ile süreyi değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Öne Çıkan Çıkarımlar

* Vitamin D’nin kemoterapi gören kadınlarda doğurganlık üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamıştır.
* Daha geniş örneklem gruplarıyla yapılacak çalışmalar gereklidir.
* Optimal doz ve sürenin belirlenmesi önemlidir.

Orijinal Makale: Cancer Rep (Hoboken). 2024 Jun;7(6):e2104. doi: 10.1002/cnr2.2104.

Popüler Gönderiler