Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyeleri ADHD Belirtilerini Etkiliyor

Son dönemde yapılan genetik araştırmalar, vitamin D eksikliği ve psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koymaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) gibi davranışsal fenotiplerle bağlantılı olan vitamin D seviyeleri, genetik yapının da etkisi altında şekillenmektedir. Bu çalışmada, vitamin D’nin genetik yapısının dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtiler üzerindeki genel etkilerini ve serum vitamin D seviyelerini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Çalışmada, ADHD tanısı konmuş 407 kişi ve kontrol grubundan 463 kişi olmak üzere toplam 870 kişi ile akademik bir topluluktan 319 kişi üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Elisa testi ile serum vitamin D seviyeleri ölçülmüş ve TaqMan™ allelic discrimination ve Infinium PsychArray-24 BeadChip genotipleme yöntemleriyle genetik veriler elde edilmiştir. Polygenic Scores (PGS) PRSice2 yazılımı kullanılarak hesaplanmış ve istatistiksel analizler Plink ve SPSS yazılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar

Vitamin D PGS’leri, ADHD örnekleminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ile bağlantılı bulunmuştur. Akademik topluluk örnekleminde ise CYP2R1 rs10741657 ve DHCR7 rs12785878 polimorfizmleri sırasıyla dürtüsellik ve hiperaktivite ile ilişkilendirilmiş, her iki polimorfizm de vitamin D seviyeleri ile bağlantılı bulunmuştur. Klinik örneklemde RXRG rs2134095 polimorfizmi dürtüsellik ile ilişkilendirilmiştir.

Tartışma

Bulgular, vitamin D seviyeleri ile ADHD belirtileri arasında paylaşılan bir genetik yapının varlığını işaret etmektedir. PGS ve vitamin D ile ilgili genlere dayalı olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde farklı etkiler gözlemlenmiştir. Bu durum, ileri çalışmalarda dikkate alınmalıdır.

Pratik Çıkarımlar

Çalışmadan elde edilen bulguların klinik uygulamalara nasıl aktarılabileceği üzerine bazı öneriler:

  • ADHD tanısı konulan bireylerde serum vitamin D seviyelerinin rutin olarak ölçülmesi faydalı olabilir.
  • Vitamin D takviyeleri, genetik yapıya bağlı olarak belirli ADHD belirtilerini hafifletebilir.
  • Genetik testler, bireysel tedavi planları oluşturulurken dikkate alınmalıdır.

Bu çalışma, vitamin D’nin genetik yapısı ile ADHD belirtileri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. İlerleyen araştırmalarda daha geniş örneklem grupları ile bu bulguların doğrulanması ve farklı etnik gruplarda benzer çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Orijinal Makale: Nutr Neurosci. 2024 May 18:1-11. doi: 10.1080/1028415X.2024.2351322. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler