Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyeleri Yaşla Azalıyor

Vitamin D, kas-iskelet ve bağışıklık sistemlerinde büyük bir rol oynar. Bu çalışmada, özellikle güneşe bol maruz kalan Jakarta’daki Endonezyalı çocuklarda D vitamini metabolizması incelenmiştir. Araştırma, 46 sağlıklı çocuk üzerinde yapılarak, D vitamini, D vitamini reseptörü (VDR), CYP2R1 ve CYP24A1 seviyeleri analiz edilmiştir.

Çalışmanın Metodolojisi

Çapraz kesitsel bir çalışma olup, karşılaştırmalı, korelatif ve çok değişkenli analizler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar çoğunlukla erkek (yüzde 52.2) ve 2-6 yaş grubundan (yüzde 34.8) olup, yeterli D vitamini durumuna sahipti (yüzde 43.5, medyan 27.55 ng/mL).

Sonuçlar ve Bulgular

Araştırma sonucunda yaşın D vitamini seviyeleriyle negatif bir korelasyon gösterdiği bulunmuştur (p

Öneriler

Çalışmanın sonuçlarına göre, D vitamini seviyelerinin yaşla birlikte azaldığı görülmektedir. D vitamini reseptör seviyeleri ise D vitamini seviyeleriyle paralel bir ilerleme göstermektedir. CYP2R1 ve CYP24A1 doğrudan orantılı bir ilişki sergilemektedir. Bu doğrultuda, 2 yaşından büyük çocuklarda D vitamini taraması ve takviyesi önerilmektedir.

Pratik Çıkarımlar

– 0-2 yaş arası çocuklarda daha yüksek D vitamini seviyeleri görülmektedir.
– Yaş arttıkça D vitamini seviyeleri düşmektedir.
– D vitamini reseptör seviyesi, D vitamini seviyesi ile doğru orantılıdır.
– CYP2R1 ve CYP24A1 arasında pozitif bir ilişki vardır.

Sonuç olarak, çocuklarda D vitamini seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerekirse takviye edilmesi, özellikle 2 yaşından büyük çocuklarda önem arz etmektedir.

Orijinal Makale: Front Nutr. 2024 Jun 7;11:1394367. doi: 10.3389/fnut.2024.1394367. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler