Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyesi ve Fetal Pulmoner Arter Doppler İndeksleri Arasındaki İlişki Araştırıldı

Hamilelik sürecinde anne adaylarının sağlık durumları, doğacak bebeklerinin sağlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu bağlamda, anne adaylarının vitamin seviyeleri, özellikle de D vitamini, fetal gelişim açısından kritik bir öneme sahiptir. Yeni yapılan bir araştırma, anne serumunda bulunan D vitamini seviyesinin, fetal pulmoner arter Doppler indeksleri ve neonatal solunum sıkıntısı sendromu (RDS) ile olan ilişkisini incelemiştir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu kesitsel-analitik çalışma, doğum için başvuran 260 anne üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anne serumundaki 25-hidroksivitamin D seviyesi ölçülmüş ve fetal ana pulmoner arter Doppler indeksleri değerlendirilmiştir. Yenidoğanların ağırlığı, Apgar skoru, RDS, göbek kordonu arter pH’ı ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul durumu kaydedilmiştir.

Elde Edilen Bulgular

Çalışmanın sonuçlarına göre, düşük D vitamini seviyesine sahip annelerden doğan bebeklerde RDS gelişme riski önemli ölçüde artmaktadır. D vitamini düşük olan annelerin bebeklerinde fetal pulmoner arter pulsatility index (PI) ve peak sistolik hız (PSV) yüksek, hızlanma süresi (AT) ile ejeksiyon süresi (ET) oranı ise düşüktür. Ayrıca, RDS olan yenidoğanlarda pulmoner arter PI daha yüksek, PSV ve AT/ET oranı ise belirgin şekilde daha düşüktür. Bunun yanında, düşük bir ve beş dakikalık Apgar skorlarına sahip bebekler, düşük D vitamini seviyesine sahip annelerden doğmaktadır.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Hamilelik sürecinde anne adaylarının serum D vitamini seviyeleri, fetal pulmoner arter Doppler indeksleri ile doğrudan ilişkilidir. Anne serumunda düşük D vitamini seviyeleri, yenidoğanlarda RDS gelişme riskini artırmaktadır. Bu nedenle, hamilelik sürecinde D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde takviye edilmesi önem taşımaktadır.

Somut Çıkarımlar

  • Anne adaylarının D vitamini seviyelerinin düzenli kontrol edilmesi.
  • D vitamini eksikliği olan annelere uygun takviyelerin yapılması.
  • Fetal pulmoner arter Doppler indekslerinin doğum öncesi değerlendirilmesi.
  • Yenidoğanların Apgar skorlarının dikkatle izlenmesi.

Orijinal Makale: J Clin Ultrasound. 2024 Jun 3. doi: 10.1002/jcu.23734

Popüler Gönderiler