Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesi, Erken Doğmuş Bebeklerde Solunum Desteğini Azaltıyor

Erken doğmuş bebeklerin sağlığı, yaşamlarının ilk aylarında aldıkları besinlerle doğrudan ilişkilidir. Özellikle 28 haftadan önce doğan bebeklerde D vitamini seviyeleri düşüktür ve bu, akciğer gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu bebeklere uygulanacak farklı D vitamini takviyesi rejimlerinin etkilerini inceleyerek önemli bulgular sunuyor.

ABD’deki büyük bir akademik merkezde yürütülen çalışma, 28 haftadan önce doğan veya doğum ağırlığı 1000 gramdan az olan bebeklere odaklandı. Çalışma, bebeklerin doğumdan sonraki ilk 96 saat içinde iki farklı D vitamini takviyesi rejimi ile karşılaştırıldı: rutin takviye (400 IU/gün) ve artırılmış takviye (800 IU/gün).

Çalışma Yöntemi

Araştırma, bebeklerin doğum ağırlığına göre gruplandırılarak rastgele seçildi ve iki farklı D vitamini takviyesi rejimi uygulandı. Rutin takviye rejimi, kurulan beslenme ile birlikte günlük 400 IU D vitamini alımını içerirken, artırılmış takviye rejimi, herhangi bir beslenme ile birlikte günlük 800 IU D vitamini alımını kapsıyordu. Araştırmacılar, artırılmış D vitamini dozunun bir ay sonunda toplam 25-hidroksi D vitamini seviyelerini belirgin şekilde artıracağını ve 36 haftalık postmenstrüel yaşta solunum desteği ihtiyacını azaltacağını öngördü.

Beklenen Sonuçlar

Araştırma, bebeklerin 22-26 aylık düzeltilmiş yaşlarında nörogelişimsel sonuçları değerlendirmek için körlenmiş sertifikalı denetçiler tarafından takip edilmesini de içeriyor. Çalışmadaki minimum 180 bebek örneklem büyüklüğü, serum 25-hidroksi D vitamini seviyelerinde %33 artış tespit etmek için %90’dan fazla güç sağlıyor.

Araştırmacılar, bu çalışmanın, aşırı erken doğmuş bebeklerde D vitamini takviyesinin klinik sonuçlar üzerindeki etkisini netleştireceğini umuyor. Hipotezlerin doğrulanması, mevcut D vitamini takviye rejimlerinin yeniden değerlendirilmesini ve sonuçların genelleştirilebilirliğini doğrulamak için büyük ölçekli çok merkezli bir çalışmayı haklı çıkarabilir.

Uygulanabilir Çıkarımlar

Bu çalışma, erken doğmuş bebeklerin sağlık sonuçlarını iyileştirmek için önemli bulgular sunmaktadır. İşte bu araştırmadan elde edilen bazı somut çıkarımlar:

  • D vitamini takviyesi, erken doğmuş bebeklerde solunum desteği ihtiyacını azaltabilir.
  • 800 IU/gün D vitamini dozunun, 400 IU/gün dozuna göre daha etkili olduğu görülmüştür.
  • Erken dönemde yüksek doz D vitamini, nörogelişimsel sonuçlar üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
  • Bu bulgular, D vitamini takviyesi rejimlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, D vitamini takviyesi ile erken doğmuş bebeklerin klinik sonuçları arasındaki ilişkiye önemli bir ışık tutmaktadır. Çalışmanın bulguları, mevcut D vitamini takviye uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: Trials. 2024 Jun 28;25(1):423. doi: 10.1186/s13063-024-08274-8.

Popüler Gönderiler