Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesi Gebelik Döneminde Kardiyovasküler Sağlığı İyileştiriyor

Gebelik döneminde kadınların kardiyovasküler sağlığını korumak, hem anneler hem de bebekler için kritik öneme sahiptir. Özellikle gestasyonel diyabet (GDM) veya obezite gibi risk faktörlerine sahip kadınlar, kardiyovasküler hastalık (KVH) geliştirme riski altındadır. Bu bağlamda, prenatal dönemde uygulanan vitamin D takviyesinin gebelik kardiyovasküler sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışma, önemli bulgular sunmaktadır.

Bu çalışmada, 24-28 haftalık hamilelik döneminde olan ve serum 25(OH)D konsantrasyonu 75 nmol/L’nin altında olan kadınlar rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup günlük 1600 IU vitamin D3 (müdahale grubu), diğer grup ise 400 IU vitamin D3 (kontrol grubu) aldı. İki aylık sürecin sonunda, müdahale grubunun HDL-C seviyelerinde ve hs-CRP seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı iyileşmeler gözlemlendi.

Çalışmanın Bulguları

1537 katılımcının yer aldığı çalışmada, başlangıçta kardiyovasküler sağlık (KVH) belirteçlerinde gruplar arasında fark bulunmadı. Ancak iki ay sonra, müdahale grubundaki HDL-C seviyeleri (2.01 ± 0.39 VS 1.96 ± 0.39 mmol/L) kontrol grubuna göre belirgin şekilde yüksekti. Benzer şekilde, hs-CRP seviyeleri de müdahale grubunda daha düşüktü (3.28 ± 2.02 VS 3.64 ± 2.42 mg/L). GDM veya obezite/şişmanlık durumundaki kadınlarda HDL-C, TC, hs-CRP, E-Selectin ve SBP gibi belirteçlerde iyileşmeler tespit edildi.

Sonuçlar ve Öneriler

Çalışma sonuçlarına göre, gebeliğin orta döneminde uygulanan vitamin D takviyesi, özellikle GDM veya obezite riski taşıyan kadınlarda gebelik kardiyovasküler sağlığını optimize edebilir. Bu durum, kadınların doğum sonrasında kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Öne Çıkan Çıkarımlar

Çalışmadan çıkarılabilecek somut ve değerli bulgular şunlardır:
– GDM veya obezite riski taşıyan gebelerde vitamin D takviyesi, HDL-C seviyelerini artırabilir.
– hs-CRP seviyelerinin düşmesi, inflamasyonun azalması anlamına gelir.
– Kardiyovasküler belirteçlerdeki iyileşmeler, doğum sonrası kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.
– Gebelik döneminde vitamin D eksikliği olan kadınlar, takviye alarak sağlıklarını koruyabilir.

Çalışma, vitamin D takviyesinin gebelik dönemi kardiyovasküler sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarak, özellikle yüksek risk grubundaki kadınlar için önemli bir koruyucu strateji olabileceğini göstermektedir. Bu bulgular, doğum sonrası dönemde de kadınların kardiyovasküler sağlığını korumalarına yardımcı olabilir.

Orijinal Makale: Eur J Nutr. 2024 Jun 15. doi: 10.1007/s00394-024-03443-6. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler