Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesiyle Şeker Hastalarında Oksidatif Stres Azaltılabilir

Tip 2 diyabet hastaları genellikle düşük seviyelerde D vitamini ile karşı karşıya kalmaktadır. Yüksek ürik asit düzeyleri ise oksidatif stresi artırarak diyabetin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Adenosin deaminaz (ADA), pürin yıkım yolunun bir enzimidir ve bu enzimin aktivitesinin azaltılmasıyla ürik asit ve oksidatif stresin düşürülebileceği öne sürülmektedir.

Çalışmanın Detayları

Araştırma kapsamında, 81’i Tip 2 diyabet hastası ve 81’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 162 katılımcı üzerinde vaka-kontrol çalışması yapılmıştır. Ayrıca, D vitamini eksikliği olan 30 hasta üzerinde takip eden müdahale çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu hastalar 12 hafta boyunca haftalık olarak 50.000 IU D vitamini takviyesi almışlardır. Müdahale sonrasında çeşitli biyobelirteçler ölçülmüştür.

Bulgular

Tip 2 diyabet hastalarında ADA aktivitesi, ürik asit ve lipid peroksidasyonunun daha yüksek olduğu, ancak 25-hidroksi-D vitamini (25 (OH) D vitamini) ve GSH/GSSG oranının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir (p < 0.05). D vitamini takviyesi, ADA aktivitesi ve ürik asit seviyelerinde azalma (p < 0.05) ve GSH/GSSG oranında artış (p < 0.05) sağlamıştır.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Araştırma sonuçları, Tip 2 diyabet hastalarında ADA, ürik asit ve oksidatif stres arasında bir eksen olduğunu göstermektedir. Klinik olarak onaylanmış D vitamini takviyesi protokolleri ile bu eksenin modüle edilebileceği vurgulanmaktadır. Bu bulgular, D vitamini takviyesinin Tip 2 diyabet yönetiminde potansiyel bir tedavi stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

• Tip 2 diyabet hastalarında düzenli D vitamini takviyesi, ADA aktivitesini azaltabilir.
• Ürik asit seviyelerinin düşürülmesi için D vitamini takviyesi kullanılabilir.
• Oksidatif stresin azaltılması, diyabet yönetiminde önemli bir adım olabilir.
• GSH/GSSG oranının iyileştirilmesi, hücresel antioksidan kapasitenin artırılmasına katkı sağlayabilir.

D vitamini takviyesinin Tip 2 diyabet hastaları üzerindeki olumlu etkileri, bu tedavi yönteminin daha yaygın olarak kullanılmasını teşvik edebilir. Özellikle oksidatif stres ve ürik asit düzeylerinin yönetimi, diyabetin komplikasyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Orijinal Makale: Mol Nutr Food Res. 2024 May 30:e2300870. doi: 10.1002/mnfr.202300870. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler