Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D, TSH ve Otoimmün Hipotiroidizm Üzerinde Etkili

Vitamin D’nin tiroid fonksiyonları üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla yapılan bir araştırma, serum 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) konsantrasyonları ile tiroid fonksiyon göstergeleri arasındaki olası nedensel ilişkiyi incelemiştir. Bu kapsamda, Mendelian randomizasyon (MR) yöntemi kullanılarak, serum 25(OH)D seviyelerinin yüksek tiroid uyarıcı hormon (TSH) ve otoimmün hipotiroidizm üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Araştırma, serum 25(OH)D konsantrasyonu, TSH, serbest tiroksin (fT4), serbest triiodotironin (fT3) ve toplam triiodotironin (TT3) gibi geniş çaplı genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) verilerini kullanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplamda yüz binlerce bireyin verileri dahil edilmiştir.

Yöntem ve Analiz

Bu araştırmada, iki örneklemli MR analiziyle, serum 25(OH)D konsantrasyonu ile tiroid fonksiyon göstergeleri arasındaki nedensel ilişkiler incelenmiştir. Birincil analiz, çarpan rastgele etkiler ağırlıklı ortalama (IVW) yöntemi kullanılarak yapılmış, ayrıca duyarlılık analizleri için çeşitli yöntemler (MR Egger, MR-PRESSO, CAUSE) uygulanmıştır.

Bulgular

Araştırma sonuçları, serum 25(OH)D konsantrasyonunun yüksek TSH ve otoimmün hipotiroidizm üzerinde olası nedensel bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Her 1 SD artış, yüksek TSH riskini %12 (p = 0.02) ve otoimmün hipotiroidizm riskini %16.34 (p = 0.02) azaltmıştır. Diğer tiroid parametreleri üzerinde ise serum 25(OH)D konsantrasyonunun nedensel bir etkisi bulunmamıştır.

Öneriler ve Çıkarımlar

Araştırmanın bulgularına dayanarak, okuyucular için bazı somut öneriler şunlardır:

  • Serum 25(OH)D seviyelerini izlemek ve gerektiğinde artırmak, yüksek TSH ve otoimmün hipotiroidizm riskini azaltabilir.
  • Vitamin D takviyesi veya güneş ışığından daha fazla yararlanma gibi yöntemlerle serum 25(OH)D seviyelerini yükseltmek mümkündür.
  • Tiroid fonksiyonlarıyla ilgili sorun yaşayan bireylerin, doktorlarıyla vitamin D seviyelerini kontrol ettirmeleri önemlidir.

Bu çalışma, yüksek serum 25(OH)D seviyelerinin yüksek TSH ve otoimmün hipotiroidizm riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Ancak, diğer tiroid parametreleri üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamıştır. Bu nedenle, vitamin D’nin tiroid sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Orijinal Makale: PLoS One. 2024 Jun 20;19(6):e0304253. doi: 10.1371/journal.pone.0304253. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler