Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D ve Prostat Kanseri Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçlandı

Vitamin D’nin prostat kanseri üzerindeki etkileri genellikle beyaz erkekler üzerinde incelenmiştir. Ancak, siyah erkekler daha yüksek prostat kanseri insidansı ve ölüm oranlarına sahip olmanın yanı sıra kronik olarak düşük D vitamini seviyelerine ve D vitamini ile ilgili genlerde ataya özgü genetik varyantlara sahiptirler. Bu çalışmada, siyah erkeklerde D vitamini yolundaki altı kritik gen ve prostat kanseri riski arasındaki ilişki incelenmiştir.

Araştırmada, GC, CYP27A1, CYP27B1, CYP24A1, VDR ve RXRA genlerinde toplam 69 aday varyant değerlendirilmiştir. Beyaz erkeklerde prostat kanseri ve dolaşımdaki 25(OHD) seviyeleri ile ilişkilendirilen işlevsel varyantlar dahil edilmiştir. Siyah erkekler arasında yaklaşık 10,000 prostat kanseri vakası ve 10,000 kontrol ile beyaz erkekler arasında 85,000’den fazla vaka ve 91,000 kontrol kullanılarak, prostat kanseri riski ile ilişkiler incelenmiştir. 69 varyantın test edilmesi nedeniyle istatistiksel önem eşiği 0.000724 olarak belirlenmiştir.

Araştırma Bulguları

Araştırmada, siyah erkeklerde incelenen hiçbir varyant, çoklu karşılaştırma ayarlamasından sonra prostat kanseri riski ile anlamlı bir şekilde ilişkili bulunmamıştır. Siyah erkeklerde dördü P<0.05 değerini test etmiştir. Bu varyantlardan ikisi RXRA (rs41400444 OR=1.09, %95 CI: 1.01-1.17, P = 0.024 ve rs10881574 OR = 0.93, %95 CI: 0.87-1.00, P = 0.046) ve ikisi VDR (rs2853563 OR = 1.07, %95 CI: 1.01-1.13, P = 0.017 ve rs1156882 OR = 1.06, %95 CI: 1.00-1.12, P = 0.045) genlerinde bulunmuştur. Beyaz erkeklerde de iki VDR varyantı pozitif ilişkilendirilmiştir (rs11568820 OR = 1.04, %95 CI: 1.02-1.06, P = 0.00024 ve rs4516035 OR = 1.03, %95 CI: 1.01-1.04, P = 0.00055).

Gelecek Araştırmaların Önemi

Bu çalışmada, siyah erkeklerde RXRA ve VDR genetik varyantları ile prostat kanseri riski arasında önerici ama anlamlı olmayan ilişkiler gözlemlenmiştir. Siyah erkeklerde kanser riski ile D vitamini ilişkisinin daha iyi anlaşılması için daha büyük örneklem boyutlarına ihtiyaç vardır.

Okuyucu için Çıkarımlar

• Siyah erkeklerde D vitamini seviyeleri ve prostat kanseri arasındaki ilişki daha fazla araştırılmalıdır.
• Daha büyük örneklem boyutları ile araştırmalar yapılmalıdır.
• D vitamini ile ilgili genetik varyantlar dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, siyah erkeklerde D vitamini ile ilgili genetik varyantların prostat kanseri riski üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Orijinal Makale: medRxiv [Preprint]. 2024 Jun 30:2024.06.29.24309698. doi: 10.1101/2024.06.29.24309698.

Popüler Gönderiler