Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D ve PSA Seviyeleri Arasındaki İlişki İncelendi

Bu çalışma, vitamin D’nin prostat-spesifik antijen (PSA) seviyeleri üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak amacıyla yürütülmüştür. Önceki araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmesinin ardından, bu konu üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Araştırma, geniş bir erkek örneklem grubunu kullanarak PSA ve 25(OH)D arasındaki doz-cevap ilişkisini analiz etmiştir. Ayrıca, dört farklı makine öğrenimi modeli kullanılarak PSA seviyelerini tahmin etme performansları karşılaştırılmıştır.

Araştırmada, 7174 erkeğin 25(OH)D, PSA ve diğer değişkenleri kullanılarak yapılan analizlerde üç farklı model kullanılmıştır. İlk olarak, PSA ve 25(OH)D arasındaki doz-cevap ilişkisi incelenmiş, ardından sınırlı kübik spline analizi (RCS) ile bu ilişkinin doğrusal olmayan doğası araştırılmıştır. Sonuçlar, yüksek 25(OH)D seviyelerinin PSA üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Analiz ve Bulgular

Yapılan analizlerde, 25(OH)D seviyeleri yüksek olan bireylerde PSA seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Özellikle 20-134 ng/ml aralığındaki serum 25(OH)D seviyelerinin PSA seviyelerinde azalma potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Ancak, bu aralığın üzerindeki 25(OH)D seviyelerinin PSA seviyelerini artırabileceği bulunmuştur. Ayrıca, yaş ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi faktörlerin de PSA risk faktörleri arasında olduğu tespit edilmiştir.

Makine Öğrenimi Modelleri

Dört farklı makine öğrenimi modeli kullanılarak PSA seviyelerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu modeller arasında en iyi performansı gösteren modelin rastgele orman algoritması olduğu belirlenmiştir. Rastgele orman modeli, PSA seviyelerini tahmin etmede ve vitamin D dozajını yönlendirmede etkili olmuştur.

Okuyucu için Kullanılabilir Çıkarımlar

– PSA seviyelerini düşürmek için serum 25(OH)D seviyelerinin 20-134 ng/ml arasında tutulması önerilmektedir.
– Yaş ve BMI gibi kişisel faktörlerin PSA seviyeleri üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.
– Rastgele orman algoritması, PSA seviyelerini tahmin etmek ve vitamin D dozajını düzenlemek için güvenilir bir yöntemdir.

Sonuç olarak, bu araştırma 25(OH)D ve PSA arasındaki U şeklinde bir ilişkiyi ortaya koyarak, belirli bir aralıkta vitamin D seviyelerinin PSA seviyelerini potansiyel olarak düşürebileceğini göstermektedir. Bu bulgular, hem klinik uygulamalarda hem de kişisel sağlık yönetiminde önemli bir rehber olabilir.

Orijinal Makale: J Cancer. 2024 May 13;15(11):3625-3632. doi: 10.7150/jca.96052. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler